ék² fn 2B (irod v. vál)

1. (rendsz. birtokszóként) (kissé rég) ’vminek v. vkinek az a tulajdonsága, jellegzetessége, hogy tetszetős, szép, ékes’ ❖ A’ ſzép virágok meg telének Tellyes örömmel az  ſzemélyén. Pompával ékét fejti ki mindenik (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 246) | [a beszédnek] új fordulatok által, új éket ’s kellemet adhasson (1837 Athenaeum C0015, 82) | megvesztegetett izlés semmi kegyelettel sem viseltetik a régi épületek jellemző s művészi éke iránt (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Ó, meztelen tagjaid karcsu éke! […] Fehér csípőd féktelen szenvedélye! (1974 Kormos István ford.–Vrchlický 9353065, 234).

1a. (gyakr. birtokszóként) ’vminek olyan része, ill. kelléke, amely a szépségét adja v. növeli’ ❖ Utánnok meg mentek a’ ſok vezetékek, Aranyos, vagy ezüst vólt ſzerſzámok ’s fékek, Czafrangokon varrás, paſzományos ékek (1790 Gvadányi József 7125004, 217) | Kalapján vörös tollat hordoz ékül (1868 Szász Károly² C3826, 122) | a meztelen szobrok, a muzeumok s paloták csarnokainak ékei (1881 e. Szemere Miklós C3946, 29) | Siratom szép hajamnak végét, Hajadon fejem sűrü ékét (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521002, 20) | Állóvizeink éke a fehér tavirózsa (1997 Természet Világa CD50).

1b. (rég)(koronázási) ékszer’ ❖ [a Tower] régi erős vár, részint országos fogház, fegyver, és pénz verő házzal, országos levéltárral, országos ékek tárával ’s. a’. t. (1831 Zádor Elek 8532006, 7) | a magyar király ékei egyik jelvényét az arany almát (1858 Nagy Iván CD31) | Hogyha láttam gyöngyöt, drágaköves éket, Mindig azt gondoltam, de illenék néked (1884 Vargha Gyula C4359, 8).

1c. (ritk) ’irodalmi művet v. szónoklatot változatosabbá, tetszetősebbé tevő (stilisztikai) eszköz, fogás’ ❖ Sok poetai éket nem lelünk poetai müveiben (1808 Kazinczy Ferenc C2532, 173) | [Rupprecht Tibor verseskötetében] részint finomítja, barokk ékekkel, a birtokunkban levő finomságokat, részint pedig idegesen elfordul tőlük, új mezsgyéket kutat a nyitottabb, szabadabb formák területén (1922 Kosztolányi Dezső CD10) | [A meseírók közül] egyik sem terjengős, nem raknak cifra éket, kerülnek henye szót, fölösleges igéket (1943 Radnóti Miklós ford.–La Fontaine 9543227, 17).

2. (rég, ritk) ’olyan állapot v. helyzet, amelyben vkinek v. vminek a szépsége, pompája megmutatkozik’ ❖ [Minóna] előnkbe járult Szépsége teljes ékiben (1799 k. Batsányi János ford.–Macpherson C0883, 213) | Készen álla már új ékében a’ Templom (1814 Kazinczy Ferenc ford. C2531, 303).

2a. (rég, átv is) ’különlegesen szép, ünnepi öltözet’ ❖ járdallt a’ mennyei alak, ’s szebb ékbe öltözteté a’ táj’ kedves zöldjét mindenfelé maga körül (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 155) | Estrella az oltár előtt áll menyasszonyi ékben (1842 Madách Imre 8284056, 434) | Katonai őrizet állt […] teljes hadi ékben (1863 Jósika Júlia C2919, 69).

3. (rég) ’tiszteletre, megbecsülésre érdemes magatartás, tulajdonság, ill. annak köszönhető, tisztelettel, megbecsüléssel övezett állapot’ ❖ Péchyt köveſſed: ſzép Tudományokat Köſs egybe Jámborsággal, és majd Viſzſza hozod Magyaroknak ékét (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 245) | Kit a’ szelidség, Úri nem’ éke; nyílt És mindenekkel jóra barátkozó Szív kedvesített… örökre eltűnt (1804 Vitkovics Mihály C4522, 1) | atyuskám, a büszkeséget, önérzetet és szilárdságot, mik ékei jellememnek, öntől öröklém (1855 Kövér Lajos 8256001, 7).

4. (birtokszóként) ’vmi(k)nek a legjobb, legértékesebb darabja v. képviselője’ ❖ városok éke Zakünthosz (1824 Guzmics Izidor ford.–Theokritosz C1922, 39) | [az Iris című zsebkönyv] szép és becses ajándék, de éke a’ könyvtároknak is (1841 Pesti Hírlap CD61) | a megtalált hang, a tökéletes eszközök, a teljes biztonság novellája e kötet címetadó darabja s a kötet éke (1933 Illés Endre CD10) | csak remélhető, hogy Miklapuszta a jövőben megmarad a szikes puszták ékének (1998 Természet Világa CD50).

4a. (birtokszóként) (kissé rég) ’vmely csoport, közösség legjelesebb, legkiválóbb tagja v. képviselője’ ❖ hiv Penelope Görög Aszszonyok éke (1781 Verseghy Ferenc C4441, 20) | [a Csaplár] családnak ivadéka és éke a most élő Csaplár Benedek Gáspár kegyesrendi tanár is (1858 Nagy Iván CD31) | valóban ő [ti. Lamord] A nemzet éke (1867 Arany János ford.–Shakespeare C3730, 129) | Alexander Bernát hosszú évtizedeken keresztül büszkesége, éke, szemefénye volt a magyar Tudományos Akadémiának, a budapesti Tudományegyetemnek, irodalmi társaságainknak (1919 Juhász Gyula¹ 9284898, 268).

J: dísz.

Ö: fej~, haj~, nyak~.

ÖE: ~áru, ~árus.

Vö. CzF. ék²; ÉrtSz.; TESz. ékes; ÉKsz.; SzT.

ék² főnév 2B (irod v. vál)
1. (rendsz. birtokszóként) (kissé rég)
vminek v. vkinek az a tulajdonsága, jellegzetessége, hogy tetszetős, szép, ékes
A’ ſzép virágok meg telének Tellyes örömmel az  ſzemélyén. Pompával ékét fejti ki mindenik
(1777 Baróti Szabó Dávid)
[a beszédnek] új fordulatok által, új éket ’s kellemet adhasson
(1837 Athenaeum)
megvesztegetett izlés semmi kegyelettel sem viseltetik a régi épületek jellemző s művészi éke iránt
(1858 Vasárnapi Újság)
Ó, meztelen tagjaid karcsu éke! […] Fehér csípőd féktelen szenvedélye!
(1974 Kormos István ford.Vrchlický)
1a. (gyakr. birtokszóként)
vminek olyan része, ill. kelléke, amely a szépségét adja v. növeli
Utánnok meg mentek a’ ſok vezetékek, Aranyos, vagy ezüst vólt ſzerſzámok ’s fékek, Czafrangokon varrás, paſzományos ékek
(1790 Gvadányi József)
Kalapján vörös tollat hordoz ékül
(1868 Szász Károly²)
a meztelen szobrok, a muzeumok s paloták csarnokainak ékei
(1881 e. Szemere Miklós)
Siratom szép hajamnak végét, Hajadon fejem sűrü ékét
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
Állóvizeink éke a fehér tavirózsa
(1997 Természet Világa)
1b. (rég)
(koronázási) ékszer
[a Tower] régi erős vár, részint országos fogház, fegyver, és pénz verő házzal, országos levéltárral, országos ékek tárával ’s. a’. t.s a többi
(1831 Zádor Elek)
a magyar király ékei egyik jelvényét az arany almát
(1858 Nagy Iván)
Hogyha láttam gyöngyöt, drágaköves éket, Mindig azt gondoltam, de illenék néked
(1884 Vargha Gyula)
1c. (ritk)
irodalmi művet v. szónoklatot változatosabbá, tetszetősebbé tevő (stilisztikai) eszköz, fogás
Sok poetai éket nem lelünk poetai müveiben
(1808 Kazinczy Ferenc)
[Rupprecht Tibor verseskötetében] részint finomítja, barokk ékekkel, a birtokunkban levő finomságokat, részint pedig idegesen elfordul tőlük, új mezsgyéket kutat a nyitottabb, szabadabb formák területén
(1922 Kosztolányi Dezső)
[A meseírók közül] egyik sem terjengős, nem raknak cifra éket, kerülnek henye szót, fölösleges igéket
(1943 Radnóti Miklós ford.La Fontaine)
2. (rég, ritk)
olyan állapot v. helyzet, amelyben vkinek v. vminek a szépsége, pompája megmutatkozik
[Minóna] előnkbe járult Szépsége teljes ékiben
(1799 k. Batsányi János ford.Macpherson)
Készen álla már új ékében a’ Templom
(1814 Kazinczy Ferenc ford.)
2a. (rég, átv is)
különlegesen szép, ünnepi öltözet
járdallt a’ mennyei alak, ’s szebb ékbe öltözteté a’ táj’ kedves zöldjét mindenfelé maga körül
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Estrella az oltár előtt áll menyasszonyi ékben
(1842 Madách Imre)
Katonai őrizet állt […] teljes hadi ékben
(1863 Jósika Júlia)
3. (rég)
tiszteletre, megbecsülésre érdemes magatartás, tulajdonság, ill. annak köszönhető, tisztelettel, megbecsüléssel övezett állapot
Péchyt köveſſed: ſzép Tudományokat Köſs egybe Jámborsággal, és majd Viſzſza hozod Magyaroknak ékét
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Kit a’ szelidség, Úri nem’ éke; nyílt És mindenekkel jóra barátkozó Szív kedvesített… örökre eltűnt
(1804 Vitkovics Mihály)
atyuskám, a büszkeséget, önérzetet és szilárdságot, mik ékei jellememnek, öntől öröklém
(1855 Kövér Lajos)
4. (birtokszóként)
vmi(k)nek a legjobb, legértékesebb darabja v. képviselője
városok éke Zakünthosz
(1824 Guzmics Izidor ford.Theokritosz)
[az Iris című zsebkönyv] szép és becses ajándék, de éke a’ könyvtároknak is
(1841 Pesti Hírlap)
a megtalált hang, a tökéletes eszközök, a teljes biztonság novellája e kötet címetadó darabja s a kötet éke
(1933 Illés Endre)
csak remélhető, hogy Miklapuszta a jövőben megmarad a szikes puszták ékének
(1998 Természet Világa)
4a. (birtokszóként) (kissé rég)
vmely csoport, közösség legjelesebb, legkiválóbb tagja v. képviselője
hiv Penelope Görög Aszszonyok éke
(1781 Verseghy Ferenc)
[a Csaplár] családnak ivadéka és éke a most élő Csaplár Benedek Gáspár kegyesrendi tanár is
(1858 Nagy Iván)
valóban ő [ti. Lamord] A nemzet éke
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
Alexander Bernát hosszú évtizedeken keresztül büszkesége, éke, szemefénye volt a magyar Tudományos Akadémiának, a budapesti Tudományegyetemnek, irodalmi társaságainknak
(1919 Juhász Gyula¹)
J: dísz
ÖE: ékáru, ékárus
Vö. CzF. ék²; ÉrtSz.; TESz. ékes; ÉKsz.; SzT.

Beállítások