ekint (0) l. ekként

ekként mut hsz 0 (kissé vál)eként, ekint, ekkint

1. (párhuzamos szerkezetek utolsó tagjában utalószószerűen is) ’a közvetlen szövegkörnyezetben megjelölt v. ahhoz hasonló módon’ ❖ Vannak oly vitézek Spárta’ kebelébe, Kik mérget éleszt’nek trónuſod lébe. […] Szabadon eresztik néped’ makatsságát, Sok ellened e’ként szegzi nyakasságát (1772 Bessenyei György¹ 7044019, 13) | Tiz szobái ekkint vannak felosztva: hat a’ betegek számára 19 ágygyal, és pedig 7 nagy anyaágy és 12 kis gyermekágyi különbséggel (1841 Pesti Hírlap CD61) | Miként az egyik hőt elűzi más hő, S miként szeget szeggel verhetni ki, Ekként feledteté velem az új tárgy Régibb szerelmem szép emlékeit (1865 Arany László ford.–Shakespeare CD11) | A nevezetes kérdés ekként rendeztetvén, a királyné bevonult Madridba (1957 Ráth-Végh István 9556003, 329) | Miként minden új technikáról és technológiáról, ekként a komputerről is kialakultak az idegenkedő előítéletek (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (verbális cselekvést kifejező szóval) ’〈egyenes idézés bevezetésére v. zárására〉’ ❖ Azért hát a’ Kelnert ne-is heverteſsük, Tölt poharainkat kilentzer pengeſsük. ’S kedves Barátunkat ekként emlegeſsük: Ne légyen ma ſenki komor, Vígan lakjon minden gyomor. Éljen Szomor (1790 Mátyási József 7221023, 298) | A’ párbeszéd most körül-belől eként folyt köztük: ,Hijában búvsz, ismerlek, angyal.’ „Én, búvni? ki előtt, ’s miért? […]” (1846 Kovács Pál² 8251006, 342) | A másik, ami meglepte Timárt, a saját neve volt, mely ekként hangzott: „Nemes Levetinczy Timár Mihály” (1872 Jókai Mór 8209005, 164) | Ekként beszélt a sok fazék, s a Hold már feljött s bekukucskált a kapuboltnál, ekkor meglökték egymást (1922 Szabó Lőrinc ford.–Omar Khajjám 9629279, 109) | Ödön bácsi ekként oktatott: – Csak ott vannak jó festők, fiam, ahol szőlő terem (1960 Bernáth Aurél 9052001, 435) | [az Ökoturista Társaság] ekként fogalmaz: „Az ökoturizmus olyan felelősségteljes utazás természeti területekre, ami óvja a környezetet és elősegíti a helyi lakosság jólétét” (1998 Természet Világa CD50).

2. ’a szövegkörnyezetben megjelölt állapotban v. helyzetben’ ❖ A’ Haza ’s Király kzt e’ként hányattatva Szenyvedek (1772 Bessenyei György¹ C1076, 70) | Ekként vagyunk jelenleg a’ Horvátokkal (1843 Kemény Zsigmond 8235001, 27) | Ha ekként van, válaszolt a barát, szerény véleményem szerint nem volna szabad a világon léteznie sem kihivásnak, sem kihivást vivőnek, sem ütlegelésnek (1892 Beksics Gusztáv ford.–Manzoni 8036001, 72) | Érzi, hogy odakint a gesztenyefák legszívesebben napernyőt tartanának koronájuk fölé, mert ez már nekik is sok. Így, ekként ül tehát ott maga, elmerengve azon a zajon, amit a csapos ver (1956 Bernáth Aurél 9052012, 369).

3. (ksz-szerűen is) ’ezért, ennek következtében’ ❖ A’ lárma-fákat, a’ hol tsak lehet, mind dombokra ásſák […]. Mindenik mellé eggy eggy Strázsa van rendelve. Mihellyt éſzre veſzi valamellyik ezek közzl, hogy j az ellenség: azonnal meg-gyújtja a’ lárma-fát. Ezt látván a’ több ſtrázsák-is haſonlóképpen tselekſzenek. Ekként, egynehény mértföldnyire-is tudtára esik, igen rövid id alatt, az egymástól nem meſſze fekv Katonaságnak, az ellenſég jövetele (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419014, 591) | ló még sehol se volt, ekként nem maradt egyéb hátra, mint gyalog sétálni vissza Hurdogásra (1869 Orbán Balázs 8340010, 144) | én magam már mélyen aludtam, ekként nem hallhattam a dörömbölést… (1949 Hollós Korvin Lajos 9252012, 51) | A „Bolognai Iskola” pedig – illetve elsősorban Giuseppe Alberigo mint a zsinat történetét eltorzító és ekként üldözendő történeti mű szellemi atyja – a támadások kereszttüzébe került (2007 Mente Éva ford.–O’Malley 3234002, 370).

J: ekképp, ekképpen, így.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ez; ÉKsz.; SzT.

ekint lásd ekként
ekként mutató névmási határozószó 0 (kissé vál)
eként 0
ekint 0
ekkint 0
1. (párhuzamos szerkezetek utolsó tagjában utalószószerűen is)
a közvetlen szövegkörnyezetben megjelölt v. ahhoz hasonló módon
Vannak oly vitézek Spárta’ kebelébe, Kik mérget éleszt’nek trónuſod lébe. […] Szabadon eresztik néped’ makatsságát, Sok ellened e’ként szegzi nyakasságát
(1772 Bessenyei György¹)
Tiz szobái ekkint vannak felosztva: hat a’ betegek számára 19 ágygyal, és pedig 7 nagy anyaágy és 12 kis gyermekágyi különbséggel
(1841 Pesti Hírlap)
Miként az egyik hőt elűzi más hő, S miként szeget szeggel verhetni ki, Ekként feledteté velem az új tárgy Régibb szerelmem szép emlékeit
(1865 Arany László ford.Shakespeare)
A nevezetes kérdés ekként rendeztetvén, a királyné bevonult Madridba
(1957 Ráth-Végh István)
Miként minden új technikáról és technológiáról, ekként a komputerről is kialakultak az idegenkedő előítéletek
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (verbális cselekvést kifejező szóval)
〈egyenes idézés bevezetésére v. zárására〉
Azért hát a’ Kelnert ne-is heverteſsük, Tölt poharainkat kilentzer pengeſsük. ’S kedves Barátunkat ekként emlegeſsük: Ne légyen ma ſenki komor, Vígan lakjon minden gyomor. Éljen Szomor
(1790 Mátyási József)
A’ párbeszéd most körül-belől eként folyt köztük: ,Hijában búvsz, ismerlek, angyal.’ „Én, búvni? ki előtt, ’s miért? […]
(1846 Kovács Pál²)
A másik, ami meglepte Timárt, a saját neve volt, mely ekként hangzott: „Nemes Levetinczy Timár Mihály”
(1872 Jókai Mór)
Ekként beszélt a sok fazék, s a Hold már feljött s bekukucskált a kapuboltnál, ekkor meglökték egymást
(1922 Szabó Lőrinc ford.Omar Khajjám)
Ödön bácsi ekként oktatott: – Csak ott vannak jó festők, fiam, ahol szőlő terem
(1960 Bernáth Aurél)
[az Ökoturista Társaság] ekként fogalmaz: „Az ökoturizmus olyan felelősségteljes utazás természeti területekre, ami óvja a környezetet és elősegíti a helyi lakosság jólétét”
(1998 Természet Világa)
2.
a szövegkörnyezetben megjelölt állapotban v. helyzetben
A’ Haza ’s Király kzt e’ként hányattatva Szenyvedek
(1772 Bessenyei György¹)
Ekként vagyunk jelenleg a’ Horvátokkal
(1843 Kemény Zsigmond)
Ha ekként van, válaszolt a barát, szerény véleményem szerint nem volna szabad a világon léteznie sem kihivásnak, sem kihivást vivőnek, sem ütlegelésnek
(1892 Beksics Gusztáv ford.Manzoni)
Érzi, hogy odakint a gesztenyefák legszívesebben napernyőt tartanának koronájuk fölé, mert ez már nekik is sok. Így, ekként ül tehát ott maga, elmerengve azon a zajon, amit a csapos ver
(1956 Bernáth Aurél)
3. (ksz-szerűen is)
ezért, ennek következtében
A’ lárma-fákat, a’ hol tsak lehet, mind dombokra ásſák […]. Mindenik mellé eggy eggy Strázsa van rendelve. Mihellyt éſzre veſzi valamellyik ezek közzl, hogy j az ellenség: azonnal meg-gyújtja a’ lárma-fát. Ezt látván a’ több ſtrázsák-is haſonlóképpen tselekſzenek. Ekként, egynehény mértföldnyire-is tudtára esik, igen rövid id alatt, az egymástól nem meſſze fekv Katonaságnak, az ellenſég jövetele
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
ló még sehol se volt, ekként nem maradt egyéb hátra, mint gyalog sétálni vissza Hurdogásra
(1869 Orbán Balázs)
én magam már mélyen aludtam, ekként nem hallhattam a dörömbölést…
(1949 Hollós Korvin Lajos)
A „Bolognai Iskola” pedig – illetve elsősorban Giuseppe Alberigo mint a zsinat történetét eltorzító és ekként üldözendő történeti mű szellemi atyja – a támadások kereszttüzébe került
(2007 Mente Éva ford.O’Malley)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ez; ÉKsz.; SzT.

Beállítások