ekkoron mut hsz 0

1. (utalószószerűen is) (/vál) ’〈kül. múltra utalva:〉 a közvetlen szövegelőzményben meghatározott időben, ill. cselekvés, történés stb. idején’ ❖ midn ſzinte félelmének okát a’ Király nékie jelenteni akarná, ekkoron az krnek nagy bgését hallá (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 26) | A levél 1637. sept. 26-án kelt; Hadritius György prothonotarius írta, ki ekkoron nagy szerepet vitt a felvidéken (1877 Thallóczy Lajos CD40) | Ez az első balkáni mozgalom s egyúttal az első nagy európai liga, mely a török hatalom megsemmisítését tűzte ki czéljáúl. A pápai széken ekkoron V. Sixtus, talán a legnagyobb vezérlő tehetségű pápa ült (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az ekkoron Thallóczy Lajos által kormányzott Szerbiának részleges vagy teljes „preventív” beolvasztását (amit a katonai vezérkar már régtől szorgalmazott) történeti érvekkel és a magyar kultúrmisszió feltételezett áldásaival indokolta (2003 Makkai Béla CD58).

2. (kissé rég) ’〈kül. múltra utalva:〉 közvetlenül az előző (tag)mondat(ok)ban részletezett esemény után, azt követően, azután’ ❖ azért Iknelates, néked tanátslom, inkább kivánd it e’ fldn a’ halált elſzenvedni, mínt hóltod után érdemlett bntetéſt venni. Ekkoron felele Iknelates, helyeſen inteſz (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 126) | Amint kihúzták a hálót, kevés halat, De nagy darab fát benne láttak, amien Elszomorodtanak. Egy harmadik jöve, ki nekik Így szólt: nyugott elmével legyetek, Jámborok! Az Örömmel atyafi a Szomorúság. Ekkoron Amazok, tanyájokhoz ballagván csendesen, Egy nádhalomra fektették hálójokat (1819 Virág Benedek CD01) | – Én édes Szűzanyám… …És dadogó imádságán tul kibuggyant ajkán a zokogás. Ekkoron a Mária-üvegből hasított ablakon át a felkelő nap egy eltévedt sugára szívódott a kápolnába és éppen a Szűzanya oltárán pihent meg csodálatos színekben megtörött színével (1936 Trencsényi-Waldapfel Imre CD10).

3. (kissé rég) ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott esetben’ ❖ Midön azért ezt a’ betegſéget fris tſontokban visgáltam, ugy találtam, hogy a’ nyavalyás helyen a’ portzogok vaſtagabbak, dagadtabbak, és puhábbak voltak, mintſem az egéſséges korban voltanak; mert a’ tömötſégek ekkoron meg eméſztetett, a’ lágyſágok pedig meg tágult, el-ſoványodott, és enyves nyállal bé-födetett (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4222, 293) | azon aggodalmas állásra kivántam a’ figyelmet fordítani, mellybe Magyarország az ausztriai tartományoknak azon egyesülethezi járulása által helyeztethetnék, ’s figyelmeztetni arra, hogy ekkoron csak két ut lesz, mellyen az ország kárvallás ellen biztosittassék (1842 Pesti Hírlap CD61) | Megszedik ezek a madarak a begyüket húsz, harmincz egérrel; azután rászállanak a fák ágára, emésztenek, a szőrt pedig diónyi, vagy nagyobb gomolyagban kiökröndözik; ott találjuk a hasznos munka e tanujeleit a fák tövében. Bezzeg hasznos szolga ekkoron a réti-, nádi-, mezei bagoly (1901 Herman Ottó CD34).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ekkor · ekkoron · ekkort

ekkoron mutató névmási határozószó 0
1. (utalószószerűen is) (/vál)
〈kül. múltra utalva:〉 a közvetlen szövegelőzményben meghatározott időben, ill. cselekvés, történés stb. idején
midn ſzinte félelmének okát a’ Király nékie jelenteni akarná, ekkoron az krnek nagy bgését hallá
(1780 Patay Sámuel ford.)
A levél 1637. sept.september ’szeptember’ 26-án kelt; Hadritius György prothonotarius írta, ki ekkoron nagy szerepet vitt a felvidéken
(1877 Thallóczy Lajos)
Ez az első balkáni mozgalom s egyúttal az első nagy európai liga, mely a török hatalom megsemmisítését tűzte ki czéljáúl. A pápai széken ekkoron V. Sixtus, talán a legnagyobb vezérlő tehetségű pápa ült
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az ekkoron Thallóczy Lajos által kormányzott Szerbiának részleges vagy teljes „preventív” beolvasztását (amit a katonai vezérkar már régtől szorgalmazott) történeti érvekkel és a magyar kultúrmisszió feltételezett áldásaival indokolta
(2003 Makkai Béla)
2. (kissé rég)
〈kül. múltra utalva:〉 közvetlenül az előző (tag)mondat(ok)ban részletezett esemény után, azt követően, azután
azért Iknelates, néked tanátslom, inkább kivánd it e’ fldn a’ halált elſzenvedni, mínt hóltod után érdemlett bntetéſt venni. Ekkoron felele Iknelates, helyeſen inteſz
(1780 Patay Sámuel ford.)
Amint kihúzták a hálót, kevés halat, De nagy darab fát benne láttak, amien Elszomorodtanak. Egy harmadik jöve, ki nekik Így szólt: nyugott elmével legyetek, Jámborok! Az Örömmel atyafi a Szomorúság. Ekkoron Amazok, tanyájokhoz ballagván csendesen, Egy nádhalomra fektették hálójokat
(1819 Virág Benedek)
– Én édes Szűzanyám… …És dadogó imádságán tul kibuggyant ajkán a zokogás. Ekkoron a Mária-üvegből hasított ablakon át a felkelő nap egy eltévedt sugára szívódott a kápolnába és éppen a Szűzanya oltárán pihent meg csodálatos színekben megtörött színével
(1936 Trencsényi-Waldapfel Imre)
3. (kissé rég)
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott esetben
Midön azért ezt a’ betegſéget fris tſontokban visgáltam, ugy találtam, hogy a’ nyavalyás helyen a’ portzogok vaſtagabbak, dagadtabbak, és puhábbak voltak, mintſem az egéſséges korban voltanak; mert a’ tömötſégek ekkoron meg eméſztetett, a’ lágyſágok pedig meg tágult, el-ſoványodott, és enyves nyállal bé-födetett
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
azon aggodalmas állásra kivántam a’ figyelmet fordítani, mellybe Magyarország az ausztriai tartományoknak azon egyesülethezi járulása által helyeztethetnék, ’s figyelmeztetni arra, hogy ekkoron csak két ut lesz, mellyen az ország kárvallás ellen biztosittassék
(1842 Pesti Hírlap)
Megszedik ezek a madarak a begyüket húsz, harmincz egérrel; azután rászállanak a fák ágára, emésztenek, a szőrt pedig diónyi, vagy nagyobb gomolyagban kiökröndözik; ott találjuk a hasznos munka e tanujeleit a fák tövében. Bezzeg hasznos szolga ekkoron a réti-, nádi-, mezei bagoly
(1901 Herman Ottó)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ekkor · ekkoron · ekkort

Beállítások