el- (előtagként)

’〈az utótagban kifejezett nm-i (hsz-i) jelentés nyomatékosítására〉’ ❖ eladdig hsz 0 | Igy nagyok, és kisded ſzomſzéd vizek egybe ſzakadván, Iſzſzonyatos zajjal mi felénk futamodnak: el hányják A’ partot, mesgyét, és meg nem ſzünnek el addig, Míg Duna partjairól le nem omlanak (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 9) | egész bátorsággal az ó naptár mellett maradjatok, eladdig, mig kitünendik, az ország rendei és szomszéd tartományok mit rendelnek (1869 Knauz Nándor CD57) | Koraszülése volt s ő nagybeteg… Élet s halál közt vergődött akkor hetekig. S eladdig én egyszer se láttam őt (1932 Füst Milán CD10) | Az eltelt rövid idő szavazásainak elemzését tekintve világossá válik, hogy gyakoribbak lettek az úgynevezett együttszavazások, eladdig, hogy a polgári ellenzéket a kormányhoz való csatlakozással is hírbe hozzák (2002 Országgyűlési Napló CD62)  elannyi mut nm 21A1 (mn-i értékben, tárgyragos határozóként is) (rég) | Jaj nekem! azt vélltem hogy elannyi napoknak enyéſztténn Elhagya már ’s megoſzolt e’ nyavalyának oka (1802 Édes Gergely 7095004, 139) | mit gylködtök el-annyit? (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 170) | elannyian készültek oda [ti. Esztergomba, a bazilika felszentelésére] rándulni, hogy a bucsujárók számát le kellett apasztani (1856 Vasárnapi Újság CD56) | bele ronték A babonás csacsogásba, ne szórna elannyi badarszót (1879 Szabó Dávid C3764, 96)  elannyira hsz 0 (kül. következményes fokhatározói mellékmondat előtt elliptikus főmondati hozzátoldásként) | A’ nádrában [= anyaméhben] való tzes daganatnak jelei ezek, ha egéſz haſa tájéka ſzrnyü képpen fel-fuvalkodik ’s igen faj, el-annyira hogy annak még-tſak gyenge illetéſét ſem ſzenvedheti a’ beteg (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 377) | Külfi ur lehetőségig közel nyomult a szép török nőhez, elannyira, hogy majd ruháját érinté (1843 Nagy Ignác C3245, 202) | most már velünk, tanárokkal sincs megelégedve Tisza István gróf. Elannyira nincs, hogy egyenesen „lángostort” emleget, amellyel Petőfi bizonyosan nyaka közé vágna a fizetésrendezést sürgető magyar tanárságnak (1911 Nagy János³ CD10) | [Zsáka] az Izsákaiakban jó gazdára találva anyagiakban is szépen gyarapodott. Elannyira, hogy a tatárjárás sem volt képes megtörni (2002 Dankó Imre CD36)  eleddig hsz 0 | Gyenge tavaſz telet z, ſzalad éjtſzaka hajnal’ haſadtán; Felleg után ki-derl Nap moſolyogva megint: ’S téged’ el-eddig inall [= űz, kerget], Mú’sám, teled, éjjed, homályod? (1786 Baróti Szabó Dávid C0826, 50) | Váltópörünk eleddig csak 10 volt (1841 Sárosi Gyula 8404075, 377) | Az előbb említett kőfaragói jegyeken kívűl eleddig egyetlen fölírást ismerünk, mely a mester nevét említi (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Egyszerű nevelésű és alacsony származású ember lévén, eleddig idegen volt nekem minden udvari élet (1914 Karinthy Frigyes ford.–Swift 9309082, 186) | Eleddig csupa jót mondtunk a Büntetések-ről. Kornis darabja olyan átütő erejű, hogy először az elismerést váltja ki, és csak további meggondolás után tűnik fel, hogy a szándék és a megvalósulás helyenként nem fedi egymást (1981 Radnóti Zsuzsa 1128002, 165).

el- (előtagként)
〈az utótagban kifejezett nm-i (hsz-i) jelentés nyomatékosítására〉
eladdig határozószó 0
Igy nagyok, és kisded ſzomſzéd vizek egybe ſzakadván, Iſzſzonyatos zajjal mi felénk futamodnak: el hányják A’ partot, mesgyét, és meg nem ſzünnek el addig, Míg Duna partjairól le nem omlanak
(1777 Baróti Szabó Dávid)
egész bátorsággal az ó naptár mellett maradjatok, eladdig, mig kitünendik, az ország rendei és szomszéd tartományok mit rendelnek
(1869 Knauz Nándor)
Koraszülése volt s ő nagybeteg… Élet s halál közt vergődött akkor hetekig. S eladdig én egyszer se láttam őt
(1932 Füst Milán)
Az eltelt rövid idő szavazásainak elemzését tekintve világossá válik, hogy gyakoribbak lettek az úgynevezett együttszavazások, eladdig, hogy a polgári ellenzéket a kormányhoz való csatlakozással is hírbe hozzák
(2002 Országgyűlési Napló)
elannyi mutató névmás 21A1 (mn-i értékben, tárgyragos határozóként is) (rég)
Jaj nekem! azt vélltem hogy elannyi napoknak enyéſztténn Elhagya már ’s megoſzolt e’ nyavalyának oka
(1802 Édes Gergely)
mit gylködtök el-annyit?
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
elannyian készültek oda [ti. Esztergomba, a bazilika felszentelésére] rándulni, hogy a bucsujárók számát le kellett apasztani
(1856 Vasárnapi Újság)
bele ronték A babonás csacsogásba, ne szórna elannyi badarszót
(1879 Szabó Dávid)
elannyira határozószó 0 (kül. következményes fokhatározói mellékmondat előtt elliptikus főmondati hozzátoldásként)
A’ nádrában [= anyaméhben] való tzes daganatnak jelei ezek, ha egéſz haſa tájéka ſzrnyü képpen fel-fuvalkodik ’s igen faj, el-annyira hogy annak még-tſak gyenge illetéſét ſem ſzenvedheti a’ beteg
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Külfi ur lehetőségig közel nyomult a szép török nőhez, elannyira, hogy majd ruháját érinté
(1843 Nagy Ignác)
most már velünk, tanárokkal sincs megelégedve Tisza István gróf. Elannyira nincs, hogy egyenesen „lángostort” emleget, amellyel Petőfi bizonyosan nyaka közé vágna a fizetésrendezést sürgető magyar tanárságnak
(1911 Nagy János³)
[Zsáka] az Izsákaiakban jó gazdára találva anyagiakban is szépen gyarapodott. Elannyira, hogy a tatárjárás sem volt képes megtörni
(2002 Dankó Imre)
eleddig határozószó 0
Gyenge tavaſz telet z, ſzalad éjtſzaka hajnal’ haſadtán; Felleg után ki-derl Nap moſolyogva megint: ’S téged’ el-eddig inall [= űz, kerget], Mú’sám, teled, éjjed, homályod?
(1786 Baróti Szabó Dávid)
Váltópörünk eleddig csak 10 volt
(1841 Sárosi Gyula)
Az előbb említett kőfaragói jegyeken kívűl eleddig egyetlen fölírást ismerünk, mely a mester nevét említi
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Egyszerű nevelésű és alacsony származású ember lévén, eleddig idegen volt nekem minden udvari élet
(1914 Karinthy Frigyes ford.Swift)
Eleddig csupa jót mondtunk a Büntetések-ről. Kornis darabja olyan átütő erejű, hogy először az elismerést váltja ki, és csak további meggondolás után tűnik fel, hogy a szándék és a megvalósulás helyenként nem fedi egymást
(1981 Radnóti Zsuzsa)

Beállítások