elaprósodik tn ige 12a (rég)

1. ’kicsi darabokra esik, mállik szét’ ❖ [egyes tavak fenekén] morzſa-gyanánt el-apróſodik a’ fld (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 353).

2. ’〈földterület〉 kisebb részekre, egységekre tagolódik szét’ ❖ [Franciaországban] a földbirtok végnélkül felosztatik, elaprósodik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A nemesség birtoka is nagyon elaprósodott (1870 Orbán Balázs C3355, 208).

2a. ’〈földbirtokos család〉 birtokának elaprózódása miatt kisbirtokossá válik’ ❖ 100 esztendő alatt a szünetlen való felosztás által egészen elaprósodnak az úri házak (1805 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7156009, 338) | [a Farkas család Közép-Szolnok megyei ága] a Rákóczy hadaknak birtokaik területén gyakori átvonulása által, részint pedig sokfelé terjedő osztályok miatti birtok-feldarabolások által elaprosodott, elszegényedett (1858 Nagy Iván CD31) | a [Subich] nemzetség fölötte elszaporodott, egyes családjai elaprósodtak (1896 Széchy Károly CD55).

3. ’〈állat v. növény〉(növésben, fejlődésben visszamaradva) a kelleténél kisebbé, apróvá válik’ ❖ [a palánták] meg-fonnyadnak [...] vagy leg-alább el-tsenevésznek és elaprósodnak (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 5) | a’ mely Ménesbe a’ Ménló ’s Kantza mind égy faj, azon ménes el-aprósodik es el-aljasodik (1811 György László C1968, 137) | Minden 4-5 esztendben friss magot kell vetni: másként [a lencse] elaprósodik (1818 Nagyváthy János 8328003, 63).

Vö. CzF.; SzT.

elaprósodik tárgyatlan ige 12a (rég)
1.
kicsi darabokra esik, mállik szét
[egyes tavak fenekén] morzſa-gyanánt el-apróſodik a’ fld
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
2.
〈földterület〉 kisebb részekre, egységekre tagolódik szét
[Franciaországban] a földbirtok végnélkül felosztatik, elaprósodik
(1858 Vasárnapi Újság)
A nemesség birtoka is nagyon elaprósodott
(1870 Orbán Balázs)
2a.
〈földbirtokos család〉 birtokának elaprózódása miatt kisbirtokossá válik
100 esztendő alatt a szünetlen való felosztás által egészen elaprósodnak az úri házak
(1805 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
[a Farkas család Közép-Szolnok megyei ága] a Rákóczy hadaknak birtokaik területén gyakori átvonulása által, részint pedig sokfelé terjedő osztályok miatti birtok-feldarabolások által elaprosodott, elszegényedett
(1858 Nagy Iván)
a [Subich] nemzetség fölötte elszaporodott, egyes családjai elaprósodtak
(1896 Széchy Károly)
3.
〈állat v. növény〉 (növésben, fejlődésben visszamaradva) a kelleténél kisebbé, apróvá válik
[a palánták] meg-fonnyadnak [...] vagy leg-alább el-tsenevésznek és elaprósodnak
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
a’ mely Ménesbe a’ Ménló ’s Kantza mind égy faj, azon ménes el-aprósodik es el-aljasodik
(1811 György László)
Minden 4-5 esztendben friss magot kell vetni: másként [a lencse] elaprósodik
(1818 Nagyváthy János)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások