elbámul ige 1a

1. ts ’huzamosabb ideig bámul vmit, vkit’ ❖ ő sem sürgette a munkát; hanem gyönyörködött legelső diadalán, mit a béresek egy óra óta bámulnak, s ha nem félnének, hogy majd az ispán ur is nyakukra jő, elbámulnák nap lenyugtáig is (1857 Vas Gereben 8514013, 33) | [a lány] el tudta őket [ti. a tudományos kísérleteket végző két férfit] bámulni óra hosszat (1865 Jókai Mór CD18) | elbámultam a mészkősziklák csodásan változékony idomzatait (1873 Orbán Balázs CD22) | Mivel az eladó hölgynek dolga akadt, sétáltam, nézelődtem kicsit. Elbámultam a polcokat (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. tn (rég) ’magáról megfeledkezve hosszasan néz, bámul vmire, vkire’ ❖ mint a’ rigókra elbámúltt Madaráſz, kútba vagy árokba esik (1793 Verseghy Ferenc ford.–Horatius 7373026, 76) | [a gulyás] fél napig is szótlanul elbámul a kisebbik bika balszarvának gombjára (1872 Mikszáth Kálmán CD04) | [Borcsányi] elhallgatott, elbámult a falra (1893 Mikszáth Kálmán CD04).

1b. elbámul vmin tn (kissé rég v. nyj) ’tekintetével hosszasan elidőzik vmin’ ❖ Vendégek jönnek-mennek, új csoportok képződnek a régiek helyén, ha az ember elbámult balra valami szép arcon, mire megfordul, már jobbról ott talál egy új megbámulni való szőke arcot (1882 Mikszáth Kálmán 8312121, 15) | Kézről-kézre jártak a képek, a társaságot érdekelték és hosszan elbámultak rajtuk (1917 Kosztolányi Dezső 9359120, 66) | Elbámult szegény egy embernyi nagyságú halon, s mire észrevette magát, az óriási óceánjáró nélküle eredt az Újvilág felé (1943 Nagy István⁴ 9471001, 130) | Mindig bentről, a kapuhasadásból nézte [a fiú], hogyan halad el a disznó- vagy a tehéncsorda. Elbámult rajtok (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

1c. tn ’hosszasan néz, bámul vhova, ill. így gondolataiba merül’ ❖ El bámulvá tsudálta az én Uram ezt az Iſtenséget [ti. a hercegasszonyt], és ha a’ trombitáknak harsogáſa mélly gondolattyaiból fel nem ſerkentette volna, egész napon szemlélésében foglalta volna idejét (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 44) | Mit parancsol nekem a felséges szultán? – kérdé Hasszán, gondolattalan képpel bámulva el maga elé (1853 Jókai Mór CD18) | A fiúk mozgolódtak a padokban, elbámultak, nem nagyon figyeltek arra, aki éppen felelt (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 157) | Azt hiszem el is bámulhattam, mert ahogy hirtelen oldalra tekintettem, láttam, hogy egy öreg pár áll közvetlen mellettem (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 23) | Rendbe kell hoznia új lakását. Másfél személyes ágyat szerezni, könyvespolcot építtetni, takarítani – s közben messzire elbámulni a Gellért-hegy és a Vár-hegy felé (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. tn ’elámul, elcsodálkozik vmin’ ❖ Ugy el bámult a’ Hertzeg Aſzſzony a’ Királynak kérdéſén, hogy ſemmit ſem tudott felelni ſzavaira (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 139) | Látta rohantában, ’s döntő erejében az ifjút A’ deli lány, ’s megörűlt, ’s elbámúlt szörnyü hatalmán (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 208) | Az emberek elbámultak e kinevezés felett (1912 Halász Imre CD10) | Elbámulok azon, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatalnál jól képzett emberek ilyen irományt alkottak (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. elbámul vmire, vkire (rég) ’ámulva rácsodálkozik vmire, vkire’ ❖ Midn a’ ſzobába értenek; Hanzár, ma látván, leg-elsben Etelét, egéſzlen el-bámúlt ékes termetére, és még a’ ſzemibl-is ki-tettſz nagy eredetére (1786 Dugonics András 7087013, 223) | szent Nevedre bérczeinknek El bámúlnak Faunusszai, ’S forrásaink’ nimfáji (1809 Kölcsey Ferenc C2559, 464) | – Mit gondolsz, rávethetem a fejem egy mazurkára? Setinow elbámult Leoninra. – Mi dolog ez? Honnan ily egyszerre ez az „úrhatnám” kedved? (1861 Arany János C6504, 96).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bámul; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elbámul ige 1a
1. tárgyas
huzamosabb ideig bámul vmit, vkit
ő sem sürgette a munkát; hanem gyönyörködött legelső diadalán, mit a béresek egy óra óta bámulnak, s ha nem félnének, hogy majd az ispán ur is nyakukra jő, elbámulnák nap lenyugtáig is
(1857 Vas Gereben)
[a lány] el tudta őket [ti. a tudományos kísérleteket végző két férfit] bámulni óra hosszat
(1865 Jókai Mór)
elbámultam a mészkősziklák csodásan változékony idomzatait
(1873 Orbán Balázs)
Mivel az eladó hölgynek dolga akadt, sétáltam, nézelődtem kicsit. Elbámultam a polcokat
(1994 Magyar Hírlap)
1a. tárgyatlan (rég)
magáról megfeledkezve hosszasan néz, bámul vmire, vkire
mint a’ rigókra elbámúltt Madaráſz, kútba vagy árokba esik
(1793 Verseghy Ferenc ford.Horatius)
[a gulyás] fél napig is szótlanul elbámul a kisebbik bika balszarvának gombjára
(1872 Mikszáth Kálmán)
[Borcsányi] elhallgatott, elbámult a falra
(1893 Mikszáth Kálmán)
1b. elbámul vmin tárgyatlan (kissé rég v. nyj)
tekintetével hosszasan elidőzik vmin
Vendégek jönnek-mennek, új csoportok képződnek a régiek helyén, ha az ember elbámult balra valami szép arcon, mire megfordul, már jobbról ott talál egy új megbámulni való szőke arcot
(1882 Mikszáth Kálmán)
Kézről-kézre jártak a képek, a társaságot érdekelték és hosszan elbámultak rajtuk
(1917 Kosztolányi Dezső)
Elbámult szegény egy embernyi nagyságú halon, s mire észrevette magát, az óriási óceánjáró nélküle eredt az Újvilág felé
(1943 Nagy István)
Mindig bentről, a kapuhasadásból nézte [a fiú], hogyan halad el a disznó- vagy a tehéncsorda. Elbámult rajtok
(1999 e. Kocsis Rózsi)
1c. tárgyatlan
hosszasan néz, bámul vhova, ill. így gondolataiba merül
El bámulvá tsudálta az én Uram ezt az Iſtenséget [ti. a hercegasszonyt], és ha a’ trombitáknak harsogáſa mélly gondolattyaiból fel nem ſerkentette volna, egész napon szemlélésében foglalta volna idejét
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Mit parancsol nekem a felséges szultán? – kérdé Hasszán, gondolattalan képpel bámulva el maga elé
(1853 Jókai Mór)
A fiúk mozgolódtak a padokban, elbámultak, nem nagyon figyeltek arra, aki éppen felelt
(1907 Molnár Ferenc²)
Azt hiszem el is bámulhattam, mert ahogy hirtelen oldalra tekintettem, láttam, hogy egy öreg pár áll közvetlen mellettem
(1944 Remenyik Zsigmond)
Rendbe kell hoznia új lakását. Másfél személyes ágyat szerezni, könyvespolcot építtetni, takarítani – s közben messzire elbámulni a Gellért-hegy és a Vár-hegy felé
(1996 Magyar Hírlap)
2. tárgyatlan
elámul, elcsodálkozik vmin
Ugy el bámult a’ Hertzeg Aſzſzony a’ Királynak kérdéſén, hogy ſemmit ſem tudott felelni ſzavaira
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Látta rohantában, ’s döntő erejében az ifjút A’ deli lány, ’s megörűlt, ’s elbámúlt szörnyü hatalmán
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Az emberek elbámultak e kinevezés felett
(1912 Halász Imre)
Elbámulok azon, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatalnál jól képzett emberek ilyen irományt alkottak
(1997 Magyar Hírlap)
2a. elbámul vmire, vkire (rég)
ámulva rácsodálkozik vmire, vkire
Midn a’ ſzobába értenek; Hanzár, ma látván, leg-elsben Etelét, egéſzlen el-bámúlt ékes termetére, és még a’ ſzemibl-is ki-tettſz nagy eredetére
(1786 Dugonics András)
szent Nevedre bérczeinknek El bámúlnak Faunusszai, ’S forrásaink’ nimfáji
(1809 Kölcsey Ferenc)
– Mit gondolsz, rávethetem a fejem egy mazurkára? Setinow elbámult Leoninra. – Mi dolog ez? Honnan ily egyszerre ez az „úrhatnám” kedved?
(1861 Arany János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bámul; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások