elcsuk ts ige 2a6

1. (kissé rég) ’〈vmely tárgyat〉(vhova) olyan helyre zár, ahol más nem fér(het) hozzá’ ❖ ? Rekkentem [=] el-tsukom, tikkaſztom, rekeſztem (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 69) | [Az erszényt] elcsuktam felel ő, hol is kulcsom? (1830 Kovács Pál² C0037, 51) | Annáról kisült, hogy Dolgozni nem szeret: Elcsukták előle Szépen a kenyeret (1872 Kállay István 8218003, 35) | a csengettyű el volt valahol csukva a bíró fiókjában (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | Kiveszi a rámából az eredetit és a hamisítványt teszi a helyére. Az eredetit elcsukja a szekrénybe (1937 Zilahy Lajos 9799002, 43).

1a. (kissé rég) ’〈embert, állatot〉 szabad mozgásában korlátozva bezár (vhova)’ ❖ elcsukám őt [ti. a rendkívül szép asszonyt] egy titkos terembe, Hol elkerűlte a’ király szemét (1834 Kovács Pál² C2770, 30) | Az udvaron elébb leszállítá a fiskális úr fráter Bogozyt, hogy tudja meg, nincsenek-e itten kutyák, s ha vannak, csukassa el, kötöztesse meg, veresse vasra s több afféle (1854 Jókai Mór CD18) | macska, az bizony jár ott [ti. a kertben] elég, mert a háziakat sem lehet elcsukni, meg azután a szomszédságból is átlátogatnak hozzánk (1898 Chernel István CD34) | [Vágfalvy Bálint] három nemes úrral egyetemben a bástyabörtönökben van elcsukva (1906 Donászy Ferenc 8109001, 24) | Mit csinálunk, ha felségedet távollétünkben elragadja a vajda, és elcsukja például Trencsénbe, amelynek várát négyszeres védőfal és feneketlen sáncárkok őrzik? (1930 Krúdy Gyula CD54).

1b. (helyhatározó n.) (kissé rég) ’szabadságától megfosztva (rövidebb időre) börtönbe zár vkit’ ❖ E’ napokban megyénknek egy, gonosztettei miatt börtönébe több izben bezárt ’s fenyített lakosa, utóbbi csínai következtében egyedül csukatván el, néhány napi magányléte után magát nyakkendőjénél fogva fölakasztotta (1841 Pesti Hírlap CD61) | A szabadelvűek ellen, még folyvást a legszigorúbb üldözés foly; főnökei a leghaszontalanabb ürűgy alatt csukatnak el, vagy deportáltatnak (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Vajda [János] csak újévkor vette át Jókaitól a Sajtót s olyan szellemben folytatta, hogy a cs. kir. főparancsnokság őt nyolcz napra elcsukatta (1917 Márki Sándor CD55) | [a prédikátort] a „város szabadságának megrontásáért” pörbe fogják, sőt el is csukják (1929 Szekfű Gyula CD42).

2. (rég) ’〈nyílászárót〉 becsuk, bezár’ ❖ valóban kínos dolog egyes polgártól szenvedni, hogy egy törvényhatóság küldöttei előtt elcsukja a Fejedelem ajtaját, és épp akkor csukja el, midőn ezek nem is egyes polgárokért, hanem az azokban sértett nemzeti jogok orvoslásáért […] felszólamlának (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Andris] közibe vágott a két vasas lónak és egyet kerűlve a tágas udvaron, s már-már kihajtott volna a kapun, ha Német uram ideje-korán el nem csukta volna előtte azt (1883 Horváth Kálmán 8188001, 54) | Minden ablakot elcsuk a bánat minden zsalut elcsuk a kéj (1913 Babits Mihály CD10).

3. (rég) ’〈helyiséget, térséget, ill. vmely tárgyat〉 ajtajának, fedelének stb. (zárószerkezettel történő) zárásával bezár’ ❖ Egy elcsukott szekrény a’ múlt idő (1835 Bárány Boldizsár C0781, 5) | el nem csukott edényekben (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 20) | ismét elcsukta táskáját, oldalzsebébe tette a jegyzőkönyvet (1882 Kazár Emil C2511, 26) | a cukros szelencét kulccsal csukja el a fejedelemasszony éjszakára (1900 Mikszáth Kálmán CD04).

4. (ritk) ’〈vmely készüléket〉 elzár, lekapcsol, ill. 〈zárószerkezetet〉 zárt állásba helyez’ ❖ Több gázt már nem akarván bebocsátni, a csővön levő [...] zárt elcsukják (1857 Vasárnapi Újság CD56) | – Ettől a gázfűtéstől mindjárt őrült meleg lesz – mondta Sarolta. – De azért ne csukd el: olyan szép a fénye (1913 Babits Mihály CD10) | bizonyos, hogy nem csukná el a televíziót az éjszakai, erotikus filmek vetítése idején (1996 Szabó Magda 9630006, 12).

5. (rég, ritk) ’〈területet vmely más területtől, ill. a környezettől〉 ottlétével elválaszt vmi’ ❖ Örökre elcsukó határokon állok (1835 Bárány Boldizsár C0781, 104) | A két hegygerinc kijjebb fut, s elcsukja egészen előlünk a nagy idegen világot (1884 Mikszáth Kálmán CD04).

6. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy elérhetetlenné, megközelíthetetlenné tesz vkit, vmit〉’ ❖ elcsukni a belpiaczot a külföldnek hasonló készitményei elől, s csak később nyitni azt meg számokra, a hely s körülmények szerint kisebb nagyobb vámterheléssel (1847 Hetilap CD61) | Hat kapuja Priamos városának [...] megannyi Erős tolóval és ahhoz való Kipróbált zárral, elcsuká előttök [ti. a görögök előtt] Trójának fiait (1870 Fejes István¹ ford.–Shakespeare CD11).

J: elzár.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elcsuk tárgyas ige 2a6
1. (kissé rég)
〈vmely tárgyat〉 (vhova) olyan helyre zár, ahol más nem fér(het) hozzá
?
Rekkentem [=] el-tsukom, tikkaſztom, rekeſztem
(1784 Baróti Szabó Dávid)
[Az erszényt] elcsuktam felel ő, hol is kulcsom?
(1830 Kovács Pál²)
Annáról kisült, hogy Dolgozni nem szeret: Elcsukták előle Szépen a kenyeret
(1872 Kállay István)
a csengettyű el volt valahol csukva a bíró fiókjában
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Kiveszi a rámából az eredetit és a hamisítványt teszi a helyére. Az eredetit elcsukja a szekrénybe
(1937 Zilahy Lajos)
1a. (kissé rég)
〈embert, állatot〉 szabad mozgásában korlátozva bezár (vhova)
elcsukám őt [ti. a rendkívül szép asszonyt] egy titkos terembe, Hol elkerűlte a’ király szemét
(1834 Kovács Pál²)
Az udvaron elébb leszállítá a fiskális úr fráter Bogozyt, hogy tudja meg, nincsenek-e itten kutyák, s ha vannak, csukassa el, kötöztesse meg, veresse vasra s több afféle
(1854 Jókai Mór)
macska, az bizony jár ott [ti. a kertben] elég, mert a háziakat sem lehet elcsukni, meg azután a szomszédságból is átlátogatnak hozzánk
(1898 Chernel István)
[Vágfalvy Bálint] három nemes úrral egyetemben a bástyabörtönökben van elcsukva
(1906 Donászy Ferenc)
Mit csinálunk, ha felségedet távollétünkben elragadja a vajda, és elcsukja például Trencsénbe, amelynek várát négyszeres védőfal és feneketlen sáncárkok őrzik?
(1930 Krúdy Gyula)
1b. (helyhatározó n.) (kissé rég)
szabadságától megfosztva (rövidebb időre) börtönbe zár vkit
E’ napokban megyénknek egy, gonosztettei miatt börtönébe több izben bezárt ’s fenyített lakosa, utóbbi csínai következtében egyedül csukatván el, néhány napi magányléte után magát nyakkendőjénél fogva fölakasztotta
(1841 Pesti Hírlap)
A szabadelvűek ellen, még folyvást a legszigorúbb üldözés foly; főnökei a leghaszontalanabb ürűgy alatt csukatnak el, vagy deportáltatnak
(1848 Kossuth Hírlapja)
Vajda [János] csak újévkor vette át Jókaitól a Sajtót s olyan szellemben folytatta, hogy a cs. kir.császári és királyi főparancsnokság őt nyolcz napra elcsukatta
(1917 Márki Sándor)
[a prédikátort] a „város szabadságának megrontásáért” pörbe fogják, sőt el is csukják
(1929 Szekfű Gyula)
2. (rég)
〈nyílászárót〉 becsuk, bezár
valóban kínos dolog egyes polgártól szenvedni, hogy egy törvényhatóság küldöttei előtt elcsukja a Fejedelem ajtaját, és épp akkor csukja el, midőn ezek nem is egyes polgárokért, hanem az azokban sértett nemzeti jogok orvoslásáért […] felszólamlának
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
[Andris] közibe vágott a két vasas lónak és egyet kerűlve a tágas udvaron, s már-már kihajtott volna a kapun, ha Német uram ideje-korán el nem csukta volna előtte azt
(1883 Horváth Kálmán)
Minden ablakot elcsuk a bánat minden zsalut elcsuk a kéj
(1913 Babits Mihály)
3. (rég)
〈helyiséget, térséget, ill. vmely tárgyat〉 ajtajának, fedelének stb. (zárószerkezettel történő) zárásával bezár
Egy elcsukott szekrény a’ múlt idő
(1835 Bárány Boldizsár)
el nem csukott edényekben
(1879 Betűsoros árulajstrom)
ismét elcsukta táskáját, oldalzsebébe tette a jegyzőkönyvet
(1882 Kazár Emil)
a cukros szelencét kulccsal csukja el a fejedelemasszony éjszakára
(1900 Mikszáth Kálmán)
4. (ritk)
〈vmely készüléket〉 elzár, lekapcsol, ill. 〈zárószerkezetet〉 zárt állásba helyez
Több gázt már nem akarván bebocsátni, a csővön levő [...] zárt elcsukják
(1857 Vasárnapi Újság)
– Ettől a gázfűtéstől mindjárt őrült meleg lesz – mondta Sarolta. – De azért ne csukd el: olyan szép a fénye
(1913 Babits Mihály)
bizonyos, hogy nem csukná el a televíziót az éjszakai, erotikus filmek vetítése idején
(1996 Szabó Magda)
5. (rég, ritk)
〈területet vmely más területtől, ill. a környezettől〉 ottlétével elválaszt vmi
Örökre elcsukó határokon állok
(1835 Bárány Boldizsár)
A két hegygerinc kijjebb fut, s elcsukja egészen előlünk a nagy idegen világot
(1884 Mikszáth Kálmán)
6. (rég)
〈annak kif-ére, hogy elérhetetlenné, megközelíthetetlenné tesz vkit, vmit〉
elcsukni a belpiaczot a külföldnek hasonló készitményei elől, s csak később nyitni azt meg számokra, a hely s körülmények szerint kisebb nagyobb vámterheléssel
(1847 Hetilap)
Hat kapuja Priamos városának [...] megannyi Erős tolóval és ahhoz való Kipróbált zárral, elcsuká előttök [ti. a görögök előtt] Trójának fiait
(1870 Fejes István¹ ford.Shakespeare)
J: elzár
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások