eldönt ts ige 4c3

1. ’〈annak kif-ére, hogy vkit v. vmit függőleges, álló v. ülő egyensúlyi helyzetéből vmely irányban kimozdítva okozza, hogy az esik, borul, ill. roskad vhova〉’ ❖ a’ víz a’ Hintóját el-djtötte (1781 Gombási István ford. C1883, 10) | [a galambok] ſzéllyel repdestek, a’ tejes palatzkot eldöntötték (1805 Kis János¹ ford. 8240034, 78) | Csonttá-bőrré soványodtak, alig tudtak néhány lépést vánszorogni, Utóbb már csak hevertek ott, ahol éppen eldöntötte őket a gyengeség (1937 Szentiványi Jenő 1145002, 75) | Kezével eldönt valamit, ami hatalmasat csattan a földön (1979 Kornis Mihály 1082001, 121).

1a. (rég v. nyj) ’〈darabos, szemcsés v. folyékony anyagot〉 kiborít, kidönt’ ❖ a’ Gazdasszony meg ne engedje, hogy a’ Cselédek mikor esznek; vagy az ételt eldűjtsék; vagy azzal egymást lotsolják (1819 e. Nagyváthy János C3297, 49) | Arra mén el ürmös asszon, Fején vitte szatyrát, Eldöntötte mákját; Arra kérte rákját, Szedje föl a mákját (1906 Dunántúli gyűjtés C6454, 22).

1b. (rég, ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vminek az összeomlását, ledőlését okozza vmi〉’ ❖ a’ föld-indúlás Bithiniában Nitzéa Városának ſok épületét el-dönté (1783 Molnár János C0290, 312) | döntessék el a közfal a népi és ma úgynevezett fennköltészet közt (1847 Arany János C0642, 222) | az árviz, ha megindul, Eldönt minden töltést hidat (1857–1867 Szulik József 8455006, 34).

1c. (rég, ritk) ’〈embert, állatot〉(vágófegyverrel) megöl, leterít’ ❖ párnája tigris br, Vagy, mellyet maga döntött el, tüznyelvü oroszlány (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358001, 4) | E’ kar dönté-el kedveltedet, e’ fog utánna Kűldeni tégedet is, nagy Prófétádnak ölébe (1832 Baksay Dániel 8359019, 110).

1d. (rég) ’megszüntet, megdönt vki v. vmi vmit’ ❖ [a király elleni összeesküvéssel] az Uralkodo Ház el-fog döntetni (1799 Cserey Farkas² ford.–Gotter 7065001, 4) | Az én általam megújított Cs és Cz annyira lábra kapott, hogy azt soha többé senki el nem dőjti (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 138) | Állitásaimat nem dönthetik el egyes kivételek (1825 Horváth Zsigmond¹ C4147, 73) | midőn Nagy Károly 8 évi harcz után az avar birodalmat eldönté, az avarok egy része Erdélybe vonult (1868 Orbán Balázs 8340002, 34).

2. (Szőlő) ’〈szaporítani kívánt növényen levő hajtást, vesszőt〉 a földre hajt és földdel takar, hogy gyökeret eresszen, ; bujt¹’ ❖ A’ hol egy vagy két Töke hijja eſik a’ Szölönek, a’ hijjai felöl némelly Vermetskéket ásnak, ’s azon üres hellyhez egy közel való Tökét, mellynek egéſséges és ſzép Veſzſzei vagynak, ki-valaſztanak [!]. Ehez a’ Tökéhez közel ismét egy Vermetskét vagynak , mellybe ötet el-dütik (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332010, 220) | Ha az ültetvények már végképp elöregedtek, akkor sem vágták ki a tőkéket, hanem útszámra, pásztaszámra eldöntötték. Ezt a műveletet 60–80–100 évenként megismételve, egy-egy ültetvény több száz évig is folyamatosan fenntartható volt (1999 Magyar néprajz CD47).

3. ’〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi vmely küzdelemben v. vitás, bizonytalan kérdésben a végleges eredményt kialakítja, ill. vmi annak alakulását, eredményét döntően befolyásolja, meghatározza〉’ ❖ [a hercegek] igazſágosnak láttyák Perdikáſ tettzéſét, és ditſérik ſzándékát, hogy tsata által kivánnya a’ dolgot valamelly felé el döteni [!] (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 154) | Bács és Verőcze megyék között Zsiva sziget iránti határ kérdés, szótöbbséggel Bács vgye javára lőn eldöntve (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A holnapi nap dönti el a krisis legfontosabb részét (1839 Vahot Imre 8502003, 71) | Az ütközetet a huszárság döntötte el (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 3) | a középiskola önképzőköri ülésein 13-14 éves korunkban, [...] titkos szavazással akarjuk eldönteni, hogy ki a legnagyobb magyar élő költő (1908 Gellért Oszkár CD10) | A cikk idéz [...] egy morális jogot, amely a jogvitát egyértelműen a házaspár javára dönti el (1986 Kis János² 2003011, 391).

3a. ’felteszi magában, elhatároz vki vmit, ill. 〈vminek rendjét, módját, későbbi alakulását〉 megszabja, meghatározza vki v. vmi’ ❖ Vallyon, illett e’ volna meg-Váltónknak böltseſségihez, [...] és minden nemzeteknek idvezítésére nézve tanátſos lett volna e’, mind azon [házassági] törvényeket egyſzer ’s-mind el dönteni (1783 Elmélkedések a házasság állapotjában 7422001, 19) | A vacátio két hónapig tart: mit csinálok akkor, még nincs eldöntve, szándékozom dolgozni, a mennyit lehet (1854 Arany János 8014023, 446) | Minden hangban [...] bennrejlenek felhangok [...], amelyek eldöntik a hangszínt (1913 RévaiNagyLex. C5705, 461) | [a gyártónak] pontosan meg kell adnia, mekkora mennyiséget használt fel az egyes alaptermékekből, majd a megfelelő brüsszeli Intervenciós Hivatal eldönti, hogy a vállalat milyen nagyságrendű export-visszatérítésre jogosult (1997 Figyelő CD2601).

Sz: eldönthetetlen.

Vö. CzF. ~, eldöntő; ÉrtSz.; TESz. dönt; ÉKsz.; ÚMTsz.

eldönt tárgyas ige 4c3
1.
〈annak kif-ére, hogy vkit v. vmit függőleges, álló v. ülő egyensúlyi helyzetéből vmely irányban kimozdítva okozza, hogy az esik, borul, ill. roskad vhova〉
a’ víz a’ Hintóját el-djtötte
(1781 Gombási István ford.)
[a galambok] ſzéllyel repdestek, a’ tejes palatzkot eldöntötték
(1805 Kis János¹ ford.)
Csonttá-bőrré soványodtak, alig tudtak néhány lépést vánszorogni, Utóbb már csak hevertek ott, ahol éppen eldöntötte őket a gyengeség
(1937 Szentiványi Jenő)
Kezével eldönt valamit, ami hatalmasat csattan a földön
(1979 Kornis Mihály)
1a. (rég v. nyj)
〈darabos, szemcsés v. folyékony anyagot〉 kiborít, kidönt
a’ Gazdasszony meg ne engedje, hogy a’ Cselédek mikor esznek; vagy az ételt eldűjtsék; vagy azzal egymást lotsolják
(1819 e. Nagyváthy János)
Arra mén el ürmös asszon, Fején vitte szatyrát, Eldöntötte mákját; Arra kérte rákját, Szedje föl a mákját
(1906 Dunántúli gyűjtés)
1b. (rég, ritk)
〈annak kif-ére, hogy vminek az összeomlását, ledőlését okozza vmi〉
a’ föld-indúlás Bithiniában Nitzéa Városának ſok épületét el-dönté
(1783 Molnár János)
döntessék el a közfal a népi és ma úgynevezett fennköltészet közt
(1847 Arany János)
az árviz, ha megindul, Eldönt minden töltést hidat
(1857–1867 Szulik József)
1c. (rég, ritk)
〈embert, állatot〉 (vágófegyverrel) megöl, leterít
párnája tigris br, Vagy, mellyet maga döntött el, tüznyelvü oroszlány
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
E’ kar dönté-el kedveltedet, e’ fog utánna Kűldeni tégedet is, nagy Prófétádnak ölébe
(1832 Baksay Dániel)
1d. (rég)
megszüntet, megdönt vki v. vmi vmit
[a király elleni összeesküvéssel] az Uralkodo Ház el-fog döntetni
(1799 Cserey Farkas² ford.Gotter)
Az én általam megújított Cs és Cz annyira lábra kapott, hogy azt soha többé senki el nem dőjti
(1814 Kazinczy Ferenc)
Állitásaimat nem dönthetik el egyes kivételek
(1825 Horváth Zsigmond¹)
midőn Nagy Károly 8 évi harcz után az avar birodalmat eldönté, az avarok egy része Erdélybe vonult
(1868 Orbán Balázs)
2. (Szőlő)
〈szaporítani kívánt növényen levő hajtást, vesszőt〉 a földre hajt és földdel takar, hogy gyökeret eresszen, ; bujt¹
A’ hol egy vagy két Töke hijja eſik a’ Szölönek, a’ hijjai felöl némelly Vermetskéket ásnak, ’s azon üres hellyhez egy közel való Tökét, mellynek egéſséges és ſzép Veſzſzei vagynak, ki-valaſztanak [!]. Ehez a’ Tökéhez közel ismét egy Vermetskét vagynak , mellybe ötet el-dütik
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Ha az ültetvények már végképp elöregedtek, akkor sem vágták ki a tőkéket, hanem útszámra, pásztaszámra eldöntötték. Ezt a műveletet 60–80–100 évenként megismételve, egy-egy ültetvény több száz évig is folyamatosan fenntartható volt
(1999 Magyar néprajz)
3.
〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi vmely küzdelemben v. vitás, bizonytalan kérdésben a végleges eredményt kialakítja, ill. vmi annak alakulását, eredményét döntően befolyásolja, meghatározza〉
[a hercegek] igazſágosnak láttyák Perdikáſ tettzéſét, és ditſérik ſzándékát, hogy tsata által kivánnya a’ dolgot valamelly felé el döteni [!]
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Bács és Verőcze megyék között Zsiva sziget iránti határ kérdés, szótöbbséggel Bács vgyevármegye javára lőn eldöntve
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
A holnapi nap dönti el a krisis legfontosabb részét
(1839 Vahot Imre)
Az ütközetet a huszárság döntötte el
(1890 Felvidéki Szemle)
a középiskola önképzőköri ülésein 13-14 éves korunkban, [...] titkos szavazással akarjuk eldönteni, hogy ki a legnagyobb magyar élő költő
(1908 Gellért Oszkár)
A cikk idéz [...] egy morális jogot, amely a jogvitát egyértelműen a házaspár javára dönti el
(1986 Kis János²)
3a.
felteszi magában, elhatároz vki vmit, ill. 〈vminek rendjét, módját, későbbi alakulását〉 megszabja, meghatározza vki v. vmi
Vallyon, illett e’ volna meg-Váltónknak böltseſségihez, [...] és minden nemzeteknek idvezítésére nézve tanátſos lett volna e’, mind azon [házassági] törvényeket egyſzer ’s-mind el dönteni
(1783 Elmélkedések a házasság állapotjában)
A vacátio két hónapig tart: mit csinálok akkor, még nincs eldöntve, szándékozom dolgozni, a mennyit lehet
(1854 Arany János)
Minden hangban [...] bennrejlenek felhangok [...], amelyek eldöntik a hangszínt
(1913 RévaiNagyLex.)
[a gyártónak] pontosan meg kell adnia, mekkora mennyiséget használt fel az egyes alaptermékekből, majd a megfelelő brüsszeli Intervenciós Hivatal eldönti, hogy a vállalat milyen nagyságrendű export-visszatérítésre jogosult
(1997 Figyelő)
Sz: eldönthetetlen
Vö. CzF. ~, eldöntő; ÉrtSz.; TESz. dönt; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások