elektor fn 4A

1. (Pol) ’〈közvetett választási rendszerben:〉 az a megválasztott személy, aki a választáson a saját választói nevében szavaz’ ❖ azt mondják a városok hogy a t(ör)vény ellen behozott szokás vissza élés, ha ez igy van, mutassanak t(ör)vényt, melly a polgárság minden jusait 60 electorra s 12 Senatorra szoritja (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az elektorok a jövő tanév rektorává Pataky Arnold dr. prelátust [...] választották meg (1936 Budapesti Hírlap jún. 9. C4724, 5) | [Hawaii] állam három elektorának szavazatait is az alelnök [ti. Nixon] szerezte meg (1960 Magyar Nemzet nov. 18. C0355, 1) | [Franciaországban a rendi gyűlésben] a papság és a nemesség közvetlenül, a harmadik rend elektorokon keresztül választott (1994 Papp Imre CD17).

2. (Tört) ’választófejedelem’ ❖ az egéſz ütközetnek elsö ſorát az Brandeburgiai Fridericus Vilhelmus Elector Armádájának eleibe állittá (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 54) | [a speyeri birodalmi gyűlésen a kereskedőréteg szigorúbb megadóztatásáról szóló vita] csak a hetedik elector, Ferdinánd mint cseh király közbenlépése s döntő szavazata által lőn az új módozat értelmében befejezve (1880 Károlyi Árpád CD57) | A hadidicsőség, mit [1686-ban és 1688-ban] Buda és Belgrád alatt szerzett, fejébe szállt [Miksa Emánuelnek,] az elektornak (1936 Herczeg Ferenc 9241004, 248).

Sz: elektori, elektorság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

elektor főnév 4A
1. (Pol)
〈közvetett választási rendszerben:〉 az a megválasztott személy, aki a választáson a saját választói nevében szavaz
azt mondják a városok hogy a t(ör)vény ellen behozott szokás vissza élés, ha ez igy van, mutassanak t(ör)vényt, melly a polgárság minden jusait 60 electorra s 12 Senatorra szoritja
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
az elektorok a jövő tanév rektorává Pataky Arnold dr.doktor prelátust [...] választották meg
(1936 Budapesti Hírlap jún. 9.)
[Hawaii] állam három elektorának szavazatait is az alelnök [ti. Nixon] szerezte meg
(1960 Magyar Nemzet nov. 18.)
[Franciaországban a rendi gyűlésben] a papság és a nemesség közvetlenül, a harmadik rend elektorokon keresztül választott
(1994 Papp Imre)
2. (Tört)
az egéſz ütközetnek elsö ſorát az Brandeburgiai Fridericus Vilhelmus Elector Armádájának eleibe állittá
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[a speyeri birodalmi gyűlésen a kereskedőréteg szigorúbb megadóztatásáról szóló vita] csak a hetedik elector, Ferdinánd mint cseh király közbenlépése s döntő szavazata által lőn az új módozat értelmében befejezve
(1880 Károlyi Árpád)
A hadidicsőség, mit [1686-ban és 1688-ban] Buda és Belgrád alatt szerzett, fejébe szállt [Miksa Emánuelnek,] az elektornak
(1936 Herczeg Ferenc)
Sz: elektori, elektorság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások