elektromos mn és fn 

I. mn 15A2

1. elektromos töltés (Fiz) ’bizonyos elemi részecskéknek az a tulajdonsága, hogy egymásra egyfajta erőhatást fejtenek ki, és mozgásukkal maguk körül elektromágneses teret hoznak létre’ ❖ Az elektromos töltések változtatása által az elektromos mennyiségek és a taszító hatás közötti összefüggés is megállapítható (1893 PallasLex. CD02) | A Rutherford-féle atommodell tehát olyan, mint egy miniatűr Naprendszer. A gravitációs vonzóerő helyett itt a mag és az elektronok elektromos töltése között fennálló, ugyancsak vonzóerő tartja pályáján az elektronokat (1978 Simonyi Károly 1142001, 326) | az elektromos töltésnek két alapvető állapota van, a pozitív, illetve a negatív egységtöltés (2005 Trócsányi Zoltán² 3315001, 152).

1a. (Fiz is) ’az elektromossággal mint ilyen töltések jelenlétével, mozgásával, hatásával kapcs. 〈jelenség〉’ ❖ Vagyon az eleven emberi testben valóságos mágnesi, és électrumos er-is (1789 Rácz Sámuel 7278003, 28) | egygyetlen-egy elektromos tsapáſsal valamennyi Hernyók meg-ölettethetnek [a fán] (1802 Bogsch János C1135, 28) | Az elektromos erőátvitelről (1890 Magyar írók élete CD27) | makroszkopikus elektromos erőterek a természetben nem fordulnak elő (1969 Marx György 9428003, 83) | elektromosan szigetelő (1996 Természet Világa CD50) elektromos áram (Fiz is) ’töltéshordozó részecskék rendezett mozgása; villamos áram, villanyáram’ ❖ Az erős elektromos áramok alkalmazása erő-átvitelre, kohászati és chemiai nagyipari czélokra még korán sincs ennyire kifejlődve (1879 Természettudományi Közlöny C7903, 442) | Az elektromos áram mágneses teret kelt maga körül (1965 Öveges József 9503001, 210) | [az elektromos fényforrásokban] elektronok és/vagy ionok áramoltatásával, azaz elektromos árammal hozzuk létre, illetve „gerjesztjük” a fényt (2004 Természet Világa CD50).

1b. ’ilyen töltéssel rendelkező 〈anyag〉, ill. 〈vmely anyagnak〉 az az 〈állapota〉, hogy ilyen töltéssel rendelkezik’ ❖ a fémek is nemcsak hogy elektromosokká válnak, hanem az elektromosság rajtuk még szét is terjed, vagyis a fémek az elektromosságot vezetik (1894 PallasLex. CD02) | Ha a fémrúdnak kinyúló, felső végét elektromos testtel érintjük, az aranyfüstlemezek is elektromossá válnak [az elektrométeren] (1912 RévaiNagyLex. C5702, 304) | [Az ebonit] posztóval dörzsölve negatív elektromos lesz (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 55) | [A légkör különböző légtömegeinek] egészen más az elektromos állapotuk (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065003, 154).

2. ’ilyen áram vezetésére alkalmas 〈anyag, vezeték〉, ill. ilyen vezetékből felépülő 〈hálózat, áramkör〉 v. ilyen hálózathoz, áramkörhöz tartozó 〈szerelvény, eszköz stb.〉’ ❖ Electromos zárt vezetők potentiáljának meghatározása (1876 Magyar írók élete CD27) | elektromos kondenzátorok (1893 PallasLex. CD02) | Áramóra, elektromos mérőkészülék (1911 RévaiNagyLex. C5697, 796) | elektromos áramkör (1924 Gáspár Kornél CD10) | Az egyik lakás elektromos hálózata a beázások miatt életveszélyessé vált (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a vízforralón] jól látható, hogy az elektromos vezetéket tartalmazó alaplapról a kanna szabadon levehető (2000 Lakáskultúra CD39).

3. ’ilyen áramot termelő, létrehozó 〈eszköz, üzem stb.〉’ ❖ a megolvasztott vízmentes klorbariumba erős elektromos battéria szénből való pozítiv és vasdrótból álló negatív elektródját mártották (1893 PallasLex. CD02) | kis elektromos generátor által előidézett áram (1911 RévaiNagyLex. C5698, 327) | [Alessandro Volta] készítette az első elektromos elemeket (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 128) | [a nagymarosi] volna a viszonylag legdrágább elektromos erőmű Magyarországon (1986 Beszélő 2003006, 373).

3a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll) ’védekezésül, támadásul bioelektromosságot termelő 〈szerv〉, ill. ilyen szervvel rendelkező 〈hal〉’ ❖ [Humboldt az] Electromos halaknak tulajdonságaikat feljegyezte (1808 Hazai Tudósítások C0190, 150) | [az állati elektromosság megfigyelhető] az elektromos rája (Raja torpedo), a sajgató ángolna (Gymnotus electricus) s az elektromos harcsa (Silurus electr.) nevü halaknál. Ez állatok elektromos szerve kerek oszlopocskából áll (1893 PallasLex. CD02) | Abban a pillanatban a legerősebb ütést éreztem, amit csak egy nagy és frissen kifogott elektromos angolna adhatott (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Az elektromos szervek biológiai funkciója az egyes fajoknál más és más (1997 Természet Világa CD50).

4. ’elektromossággal működő 〈eszköz, készülék, jármű stb.〉’ ❖ electromos lámpás (1813 Hazai és Külföldi Tudósítások C0200, 64) | Elektromos halló és beszélő készülék (1882 Magyar írók élete CD27) | az én gyermekkori barátom valami elektromos találmánynyal tökéletesítette a telegráfiát (1902 Gárdonyi Géza C1829, 4) | elektromos tűzhelyek, porszívók, hűtőszekrények (1982 Berend T. Iván 9049004, 210) | az állatkertben is közlekednek autók, igaz, elektromosak (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’ilyen eszközzel, ill. elektromossággal végzett 〈tevékenység〉 v. végbemenő 〈folyamat〉’ ❖ Az elektromos világítás (1878 Magyar írók élete CD27) | [a sóbányában] nagyszerü üregeket állítanak elő, melyeket újabb időkben elektromosan világítanak meg (1895 PallasLex. CD02) | végig fogja csinálni az iszap kúrát, a masszírozást, az elektromos kezelést (1960 Magyar Nemzet júl. 14. C0355, 7) | fiát két éve szörnyű elektromos balesetben vesztette el (1994 Magyar Hírlap CD09) | elektromosan állítható és fűthető külső tükrök [az autón] (2000 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’elektromossággal keltett hangokat játszó v. elektromossággal fölerősített hangzású 〈hangszer〉, ill. ilyen hangszerrel kapcs., rá jellemző 〈technika〉 v. ilyen hangszerrel keltett v. játszott 〈hang, zene〉’ ❖ Elektromos hangszerek. 1. Oly mechanikus hangszerek, amelyeknek megszólaltatása elektromos úton történik [...]. 2. Azok az újfajta hangszerek, amelyek az un. éterzenét szolgáltatják. Ezek a hangot telefonban (fejhallgatóban) vagy hangszórón közvetlenül elektromos úton hozzák létre (1930 ZeneiLex. CD49) | Theremin, Leo, orosz mérnök [...]. Az elektromos hangszertechnika feltalálója (1935 RévaiNagyLex. C5717, 798) | elharsogta [örömét-bánatát] elektromos orgonán (1979 Thinsz Géza 9708027, 37) | Székely himnusz elektromos gitáron (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’az elektromosság hasznosításával, villamos berendezésekkel, eszközökkel foglalkozó 〈szakember, rendezvény stb.〉, ill. ilyen berendezéseket, eszközöket stb. gyártó, forgalmazó 〈cég, ipar stb.〉’ ❖ [Fröhlich Izidor] 1881. párisi electromos kiállításon saját szerkezetű eszközt (electrodynamometert) állított ki; [...] az 1882. és 1884. években ugyanott tartott nemzetközi electromos congressuson Magyarország hivatalos képviselője volt (1894 Magyar írók élete CD27) | [Vorovszkij] Stockholmban a Lux elektromos vállalat alkalmazottja volt (1928 Adorján Andor CD10) | Pécsett a Zsolnay-gyár hosszú ideig kizárólag az elektromos ipar számára (szigeteléshez) készített porcelánt (1997 Lakáskultúra CD39) | A tűzvizsgálók, elektromos és vegyi szakemberek már megkezdték a baleset kivizsgálását (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’villamos energiát biztosító 〈szolgáltatás〉, ill. ilyen szolgáltatást nyújtó 〈cég〉 v. ilyen szolgáltatással kapcs. 〈díj〉’ ❖ elektromos szolgáltató cégeket (1993 Országgyűlési Napló CD62) | [a] hagyományosan alacsonyan tartott víz-, gáz- és elektromos díjak különösen nehézzé teszik a tarifaemelést (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a Földet elérő napkitörések hatására a] hosszú távvezetékekben akkora áramok indukálódhatnak, hogy az elektromos áramszolgáltatás nagy területeken összeomlik (2000 Természet Világa CD50).

6. (nem szakny) ’elektronikus’ ❖ [a cég órái] mechanikus módon, elektromos chippek [!] nélkül 2100-ig beprogramozott öröknaptárral rendelkeznek (1994 Magyar Hírlap CD09) | A reklámtanács tevékenységi köre a plakátoktól kezdve a nem sugárzott elektromos médiáig (Internet) bezárólag az írott reklám minden válfajára kiterjed (1995 Figyelő CD2601) | Kedves Olvasónk! Első alkalommal kapod géphez elektromos levelünket, a Byte Bulletint (1998 Byte Magazin CD38) | elektromos dokumentum (2000 Magyar Hírlap CD09).

7. (kissé rég, irod v. vál) ’feszültséggel, vibrálással, szenvedéllyel teli 〈hangulat, kapcsolat, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ a szerző és közönsége közt elektromos kapocs van (1887 Riedl Frigyes C3631, 56) | [Kosztolányi Dezső dolgozószobájában] elektromos levegőbe jutunk mihamar, itt minden feszül, pattog, dagad, láz, ritmus, erő árad itt (1907 Juhász Gyula¹ 9284842, 111) | [Andreas Haulkland] elektromosan szikrázó, méla pillantása [...] micsoda élményt jelentett számomra! (1928 Hajdu Henrik ford.–Petersen CD10).

II. fn 4A (tbsz-ban) (ritk, biz)

’áramszolgáltató cég, ill. az ott dolgozók összessége’ ❖ [Pirike közölte, hogy] nem fizették be a lift és a közös helyiségek áramköltségét. – Micsoda! – üvöltött fel a férfi. – Velem ne szórakozzanak az elektromosok, majd az elnök úrral utánanézünk a dolognak (1995 Magyar Hírlap CD09) | az elektromosok sztrájkjánál (1995 Magyar Hírlap CD09).

Ö: fény~, hő~.

ÖU: foto~, mágnes~.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

elektromos melléknév és főnév
I. melléknév 15A2
1.
(csak szókapcsolatban)
elektromos töltés (Fiz)
bizonyos elemi részecskéknek az a tulajdonsága, hogy egymásra egyfajta erőhatást fejtenek ki, és mozgásukkal maguk körül elektromágneses teret hoznak létre
Az elektromos töltések változtatása által az elektromos mennyiségek és a taszító hatás közötti összefüggés is megállapítható
(1893 PallasLex.)
A Rutherford-féle atommodell tehát olyan, mint egy miniatűr Naprendszer. A gravitációs vonzóerő helyett itt a mag és az elektronok elektromos töltése között fennálló, ugyancsak vonzóerő tartja pályáján az elektronokat
(1978 Simonyi Károly)
az elektromos töltésnek két alapvető állapota van, a pozitív, illetve a negatív egységtöltés
(2005 Trócsányi Zoltán²)
1a. (Fiz is)
az elektromossággal mint ilyen töltések jelenlétével, mozgásával, hatásával kapcs. 〈jelenség〉
Vagyon az eleven emberi testben valóságos mágnesi, és électrumos er-is
(1789 Rácz Sámuel)
egygyetlen-egy elektromos tsapáſsal valamennyi Hernyók meg-ölettethetnek [a fán]
(1802 Bogsch János)
Az elektromos erőátvitelről
(1890 Magyar írók élete)
makroszkopikus elektromos erőterek a természetben nem fordulnak elő
(1969 Marx György)
elektromosan szigetelő
(1996 Természet Világa)
elektromos áram (Fiz is)
töltéshordozó részecskék rendezett mozgása; villamos áram, villanyáram
Az erős elektromos áramok alkalmazása erő-átvitelre, kohászati és chemiai nagyipari czélokra még korán sincs ennyire kifejlődve
(1879 Természettudományi Közlöny)
Az elektromos áram mágneses teret kelt maga körül
(1965 Öveges József)
[az elektromos fényforrásokban] elektronok és/vagy ionok áramoltatásával, azaz elektromos árammal hozzuk létre, illetve „gerjesztjük” a fényt
(2004 Természet Világa)
1b.
ilyen töltéssel rendelkező 〈anyag〉, ill. 〈vmely anyagnak〉 az az 〈állapota〉, hogy ilyen töltéssel rendelkezik
a fémek is nemcsak hogy elektromosokká válnak, hanem az elektromosság rajtuk még szét is terjed, vagyis a fémek az elektromosságot vezetik
(1894 PallasLex.)
Ha a fémrúdnak kinyúló, felső végét elektromos testtel érintjük, az aranyfüstlemezek is elektromossá válnak [az elektrométeren]
(1912 RévaiNagyLex.)
[Az ebonit] posztóval dörzsölve negatív elektromos lesz
(1926 TolnaiÚjLex.)
[A légkör különböző légtömegeinek] egészen más az elektromos állapotuk
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
2.
ilyen áram vezetésére alkalmas 〈anyag, vezeték〉, ill. ilyen vezetékből felépülő 〈hálózat, áramkör〉 v. ilyen hálózathoz, áramkörhöz tartozó 〈szerelvény, eszköz stb.〉
Electromos zárt vezetők potentiáljának meghatározása
(1876 Magyar írók élete)
elektromos kondenzátorok
(1893 PallasLex.)
Áramóra, elektromos mérőkészülék
(1911 RévaiNagyLex.)
elektromos áramkör
(1924 Gáspár Kornél)
Az egyik lakás elektromos hálózata a beázások miatt életveszélyessé vált
(1994 Magyar Hírlap)
[a vízforralón] jól látható, hogy az elektromos vezetéket tartalmazó alaplapról a kanna szabadon levehető
(2000 Lakáskultúra)
3.
ilyen áramot termelő, létrehozó 〈eszköz, üzem stb.〉
a megolvasztott vízmentes klorbariumba erős elektromos battéria szénből való pozítiv és vasdrótból álló negatív elektródját mártották
(1893 PallasLex.)
kis elektromos generátor által előidézett áram
(1911 RévaiNagyLex.)
[Alessandro Volta] készítette az első elektromos elemeket
(1930 TolnaiÚjLex.)
[a nagymarosi] volna a viszonylag legdrágább elektromos erőmű Magyarországon
(1986 Beszélő)
3a. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll)
védekezésül, támadásul bioelektromosságot termelő 〈szerv〉, ill. ilyen szervvel rendelkező 〈hal〉
[Humboldt az] Electromos halaknak tulajdonságaikat feljegyezte
(1808 Hazai Tudósítások)
[az állati elektromosság megfigyelhető] az elektromos rája (Raja torpedo), a sajgató ángolna (Gymnotus electricus) s az elektromos harcsa (Silurus electr.electricus) nevü halaknál. Ez állatok elektromos szerve kerek oszlopocskából áll
(1893 PallasLex.)
Abban a pillanatban a legerősebb ütést éreztem, amit csak egy nagy és frissen kifogott elektromos angolna adhatott
(1933 Az állatok világa ford.)
Az elektromos szervek biológiai funkciója az egyes fajoknál más és más
(1997 Természet Világa)
4.
elektromossággal működő 〈eszköz, készülék, jármű stb.〉
electromos lámpás
(1813 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Elektromos halló és beszélő készülék
(1882 Magyar írók élete)
az én gyermekkori barátom valami elektromos találmánynyal tökéletesítette a telegráfiát
(1902 Gárdonyi Géza)
elektromos tűzhelyek, porszívók, hűtőszekrények
(1982 Berend T. Iván)
az állatkertben is közlekednek autók, igaz, elektromosak
(1999 Magyar Hírlap)
4a.
ilyen eszközzel, ill. elektromossággal végzett 〈tevékenység〉 v. végbemenő 〈folyamat〉
Az elektromos világítás
(1878 Magyar írók élete)
[a sóbányában] nagyszerü üregeket állítanak elő, melyeket újabb időkben elektromosan világítanak meg
(1895 PallasLex.)
végig fogja csinálni az iszap kúrát, a masszírozást, az elektromos kezelést
(1960 Magyar Nemzet júl. 14.)
fiát két éve szörnyű elektromos balesetben vesztette el
(1994 Magyar Hírlap)
elektromosan állítható és fűthető külső tükrök [az autón]
(2000 Magyar Hírlap)
4b.
elektromossággal keltett hangokat játszó v. elektromossággal fölerősített hangzású 〈hangszer〉, ill. ilyen hangszerrel kapcs., rá jellemző 〈technika〉 v. ilyen hangszerrel keltett v. játszott 〈hang, zene〉
Elektromos hangszerek. 1. Oly mechanikus hangszerek, amelyeknek megszólaltatása elektromos úton történik [...]. 2. Azok az újfajta hangszerek, amelyek az un.úgynevezett éterzenét szolgáltatják. Ezek a hangot telefonban (fejhallgatóban) vagy hangszórón közvetlenül elektromos úton hozzák létre
(1930 ZeneiLex.)
Theremin, Leo, orosz mérnök [...]. Az elektromos hangszertechnika feltalálója
(1935 RévaiNagyLex.)
elharsogta [örömét-bánatát] elektromos orgonán
(1979 Thinsz Géza)
Székely himnusz elektromos gitáron
(2000 Magyar Hírlap)
5.
az elektromosság hasznosításával, villamos berendezésekkel, eszközökkel foglalkozó 〈szakember, rendezvény stb.〉, ill. ilyen berendezéseket, eszközöket stb. gyártó, forgalmazó 〈cég, ipar stb.〉
[Fröhlich Izidor] 1881. párisi electromos kiállításon saját szerkezetű eszközt (electrodynamometert) állított ki; [...] az 1882. és 1884. években ugyanott tartott nemzetközi electromos congressuson Magyarország hivatalos képviselője volt
(1894 Magyar írók élete)
[Vorovszkij] Stockholmban a Lux elektromos vállalat alkalmazottja volt
(1928 Adorján Andor)
Pécsett a Zsolnay-gyár hosszú ideig kizárólag az elektromos ipar számára (szigeteléshez) készített porcelánt
(1997 Lakáskultúra)
A tűzvizsgálók, elektromos és vegyi szakemberek már megkezdték a baleset kivizsgálását
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
villamos energiát biztosító 〈szolgáltatás〉, ill. ilyen szolgáltatást nyújtó 〈cég〉 v. ilyen szolgáltatással kapcs. 〈díj〉
elektromos szolgáltató cégeket
(1993 Országgyűlési Napló)
[a] hagyományosan alacsonyan tartott víz-, gáz- és elektromos díjak különösen nehézzé teszik a tarifaemelést
(1994 Magyar Hírlap)
[a Földet elérő napkitörések hatására a] hosszú távvezetékekben akkora áramok indukálódhatnak, hogy az elektromos áramszolgáltatás nagy területeken összeomlik
(2000 Természet Világa)
6. (nem szakny)
[a cég órái] mechanikus módon, elektromos chippek [!] nélkül 2100-ig beprogramozott öröknaptárral rendelkeznek
(1994 Magyar Hírlap)
A reklámtanács tevékenységi köre a plakátoktól kezdve a nem sugárzott elektromos médiáig (Internet) bezárólag az írott reklám minden válfajára kiterjed
(1995 Figyelő)
Kedves Olvasónk! Első alkalommal kapod géphez elektromos levelünket, a Byte Bulletint
(1998 Byte Magazin)
elektromos dokumentum
(2000 Magyar Hírlap)
7. (kissé rég, irod v. vál)
feszültséggel, vibrálással, szenvedéllyel teli 〈hangulat, kapcsolat, megnyilvánulás stb.〉
a szerző és közönsége közt elektromos kapocs van
(1887 Riedl Frigyes)
[Kosztolányi Dezső dolgozószobájában] elektromos levegőbe jutunk mihamar, itt minden feszül, pattog, dagad, láz, ritmus, erő árad itt
(1907 Juhász Gyula¹)
[Andreas Haulkland] elektromosan szikrázó, méla pillantása [...] micsoda élményt jelentett számomra!
(1928 Hajdu Henrik ford.Petersen)
II. főnév 4A (tbsz-ban) (ritk, biz)
áramszolgáltató cég, ill. az ott dolgozók összessége
[Pirike közölte, hogy] nem fizették be a lift és a közös helyiségek áramköltségét. – Micsoda! – üvöltött fel a férfi. – Velem ne szórakozzanak az elektromosok, majd az elnök úrral utánanézünk a dolognak
(1995 Magyar Hírlap)
az elektromosok sztrájkjánál
(1995 Magyar Hírlap)
ÖU: fotoelektromos, mágneselektromos
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások