élelmezési mn 18B

1. ’élelmezéssel kapcs., arra vonatk.’ ❖ csekély volt a többség a jobbágy nemeseknek ezen [ti. az átutazó katonaság élelemmel való ellátására kötelező] élelmezési teher alá vetésére (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a] szaporodó népesség élelmezési szükséglete (1891 Akadémiai Értesítő C0012, 615) | [a Kenyeriben állomásozó 101/II. vadászrepülő-osztály gazdasági hivatala] az oda áttelepült I. osztályt élelmezésileg vegye növekedésbe (1944 Hadtörténelmi Közlemények 2012002, 101) | A Hare Krisna életet az életért szegények élelmezési programja keretében a Krisna-hívők az ingyenkonyhák mellett rendszeresen osztanak élelmiszert az utcán is a rászorulóknak (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’élelmezésre fordított 〈összeg〉’ ❖ ha valamelly ok miatt az asszonyra nézve a házassági per lefolytáig is külön élelmezés szüksége támadna, az illető törvény hatóság per függés alatt is meg fogja az élelmezési summát határozni (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a haditanács] ne csupán a végvárak élelmezési kiadásait ellenőrizze (1928 Szekfű Gyula CD42) | A munkáltató a dolgozónak [...] utazási költségeket, az élelmezési költséget (a napidíjat) és a szállásköltséget köteles megtéríteni (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050001, 15).

2. ’élelmezésre szánt, arra való 〈termény, árucikk stb.〉, ill. ilyen termény, árucikk tárolására való 〈hely〉’ ❖ [az ország] a katonaságnak élelmezési termesztményekkel természetben leendő ellátását, mint adózási terhet törvény által vállalta volna el (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A nagy orosz tábort a légjárók egy nap alatt elszállíták az Amur vidékére, Odesszában elfoglalt élelmezési szereikkel és sátraikkal együtt (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [Frigyes király terve,] hogy a csehországi gazdag fegyver-, lőszer- és élelmezési raktárakat kifosztassa (1915 Fest Aladár CD55) | az élelmezési burgonya átlagára [...] 32 százalékkal csökkent (2000 Figyelő CD2601).

3. (tulajdonnév részeként is) ’az élelmezéssel mint szervezett tevékenységgel kapcs. feladatot végző, az élelmezésről gondoskodó, ill. vmely csoportot élelemmel ellátó 〈személy, intézmény, iparág stb.〉’ ❖ élelmezési választmány (1843 Pesti Hírlap CD61) | valami morva élelmezési biztos bejött vágómarhákat vásárlani a hadsereg számára (1856 Jókai Mór C2230, 119) | [Rákóczi] a fegyver- és hadiszergyártás, a ruházati, bőr- és élelmezési ipar terén egyenesen a hazafiak ügyességére, képességére és szorgalmára hivatkozott (1909 Márki Sándor CD55) | élelmezési tiszt (1949 Illyés Gyula 9274066, 41) | A román Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium a kedvezőtlen időjárással magyarázta a [búza]termés visszaesését (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

élelmezési melléknév 18B
1.
élelmezéssel kapcs., arra vonatk.
csekély volt a többség a jobbágy nemeseknek ezen [ti. az átutazó katonaság élelemmel való ellátására kötelező] élelmezési teher alá vetésére
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[a] szaporodó népesség élelmezési szükséglete
(1891 Akadémiai Értesítő)
[a Kenyeriben állomásozó 101/II. vadászrepülő-osztály gazdasági hivatala] az oda áttelepült I. osztályt élelmezésileg vegye növekedésbe
(1944 Hadtörténelmi Közlemények)
A Hare Krisna életet az életért szegények élelmezési programja keretében a Krisna-hívők az ingyenkonyhák mellett rendszeresen osztanak élelmiszert az utcán is a rászorulóknak
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
élelmezésre fordított 〈összeg〉
ha valamelly ok miatt az asszonyra nézve a házassági per lefolytáig is külön élelmezés szüksége támadna, az illető törvény hatóság per függés alatt is meg fogja az élelmezési summát határozni
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
[a haditanács] ne csupán a végvárak élelmezési kiadásait ellenőrizze
(1928 Szekfű Gyula)
A munkáltató a dolgozónak [...] utazási költségeket, az élelmezési költséget (a napidíjat) és a szállásköltséget köteles megtéríteni
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
2.
élelmezésre szánt, arra való 〈termény, árucikk stb.〉, ill. ilyen termény, árucikk tárolására való 〈hely〉
[az ország] a katonaságnak élelmezési termesztményekkel természetben leendő ellátását, mint adózási terhet törvény által vállalta volna el
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
A nagy orosz tábort a légjárók egy nap alatt elszállíták az Amur vidékére, Odesszában elfoglalt élelmezési szereikkel és sátraikkal együtt
(1872–1874 Jókai Mór)
[Frigyes király terve,] hogy a csehországi gazdag fegyver-, lőszer- és élelmezési raktárakat kifosztassa
(1915 Fest Aladár)
az élelmezési burgonya átlagára [...] 32 százalékkal csökkent
(2000 Figyelő)
3. (tulajdonnév részeként is)
az élelmezéssel mint szervezett tevékenységgel kapcs. feladatot végző, az élelmezésről gondoskodó, ill. vmely csoportot élelemmel ellátó 〈személy, intézmény, iparág stb.〉
élelmezési választmány
(1843 Pesti Hírlap)
valami morva élelmezési biztos bejött vágómarhákat vásárlani a hadsereg számára
(1856 Jókai Mór)
[Rákóczi] a fegyver- és hadiszergyártás, a ruházati, bőr- és élelmezési ipar terén egyenesen a hazafiak ügyességére, képességére és szorgalmára hivatkozott
(1909 Márki Sándor)
élelmezési tiszt
(1949 Illyés Gyula)
A román Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium a kedvezőtlen időjárással magyarázta a [búza]termés visszaesését
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások