elesettség fn 3B8

1. (birtokszóként) ’vkinek v. vminek esendő, gyarló volta’ ❖ Ha a fiak meglátták teljes meztelenségében az apák elesettségét, nem hihetnek többé abban, amit az apák alkottak, s kénytelenek új törvényeket alkotni maguknak (1934 Pap Károly CD10) | [az ember] bibliai eredendő elesettségét ő [ti. Tompa Mihály] csak esetleges gyengeségnek hiszi (1940 Kiss Tamás¹ CD10) | valahányszor kicsinyességem és hitványságom fölötti megbotránkozásának, valamint erkölcsi elesettségem fölötti szánalmának akart kifejezést adni, „ember”-nek szólított (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 14) | A kegyelem gyógyítja természetünk elesettségét, a rosszra való hajlandóságot (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2. ’nyomorúságos anyagi helyzet, nagyfokú szegénység’ ❖ olcsó munkás-ruhája nagy szegénységet és igazi elesettséget sejtet (1902 Pesti Hírlap jún. 21. C5650, 4) | a dolgozó rétegek elesettsége elérte azt a fokot, hogy a kormány beavatkozása elodázhatatlan lett (1938 Korunk Szava 2131001, 417) | Tekintetbe véve glóbuszunk állapotát, s különösen Afrika elesettségét, lehet, hogy ez a nagyravágyó terv [ti. a Föld minden lakója számára biztosítani a telefonálás lehetőségét] illúzió marad (1987 Tények könyve CD37) | a személyiségi jogok nem ellensúlyozzák sem a kiszolgáltatottságot, sem a szegénységet, elesettséget (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (gyakr. minőségjelzővel) ’leromlott, legyengült állapot’ ❖ Tünetek: Hirtelen fellépő és egészen 42°-ig emelkedő láz remegéssel és nagy elesettséggel, majd a szemek- és az orrnak sulyos gyuladása (1894 PallasLex. CD02) | Ausztria a gazdasági elesettség mélypontján van (1947 Szabad Föld máj. 18. C1537, 2) | Ismeretes, hogy a beteg elesettsége – különösen a beteg gyermeké – nagyon lényeges támpont állapotának megítélésében (1978 Buda Béla 9073001, 239) | Az ínség és a morális elesettség (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. (birtokszóként) ’vkinek a gyámoltalan, esetlen volta’ ❖ Szánalmas elesettségének igazi jellege azonban nem is abban van, hogy tetteit védeni nincs erkölcsi bátorsága, hanem abban, hogy vergődő bocsánatkérésében sincs semmi férfiasság (1928 Budapesti Hírlap febr. 2. C4716, 1) | [Viktor] különben ebben a kislányos elesettségében is szeretetreméltó volt, ragaszkodó, hűséges – de azért elhidegültünk egymástól (1983 Balla László 1010016, 93) | Már kevés, hogy a bohóc elesettségén mulatunk, erősebb hatásnak tűnik, ha közülünk [ti. a nézőközönségből] ügyetlenkedik valaki a porondon (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elesettség főnév 3B8
1. (birtokszóként)
vkinek v. vminek esendő, gyarló volta
Ha a fiak meglátták teljes meztelenségében az apák elesettségét, nem hihetnek többé abban, amit az apák alkottak, s kénytelenek új törvényeket alkotni maguknak
(1934 Pap Károly)
[az ember] bibliai eredendő elesettségét ő [ti. Tompa Mihály] csak esetleges gyengeségnek hiszi
(1940 Kiss Tamás¹)
valahányszor kicsinyességem és hitványságom fölötti megbotránkozásának, valamint erkölcsi elesettségem fölötti szánalmának akart kifejezést adni, „ember”-nek szólított
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
A kegyelem gyógyítja természetünk elesettségét, a rosszra való hajlandóságot
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2.
nyomorúságos anyagi helyzet, nagyfokú szegénység
olcsó munkás-ruhája nagy szegénységet és igazi elesettséget sejtet
(1902 Pesti Hírlap jún. 21.)
a dolgozó rétegek elesettsége elérte azt a fokot, hogy a kormány beavatkozása elodázhatatlan lett
(1938 Korunk Szava)
Tekintetbe véve glóbuszunk állapotát, s különösen Afrika elesettségét, lehet, hogy ez a nagyravágyó terv [ti. a Föld minden lakója számára biztosítani a telefonálás lehetőségét] illúzió marad
(1987 Tények könyve)
a személyiségi jogok nem ellensúlyozzák sem a kiszolgáltatottságot, sem a szegénységet, elesettséget
(1997 Magyar Hírlap)
3. (gyakr. minőségjelzővel)
leromlott, legyengült állapot
Tünetek: Hirtelen fellépő és egészen 42°-ig emelkedő láz remegéssel és nagy elesettséggel, majd a szemek- és az orrnak sulyos gyuladása
(1894 PallasLex.)
Ausztria a gazdasági elesettség mélypontján van
(1947 Szabad Föld máj. 18.)
Ismeretes, hogy a beteg elesettsége – különösen a beteg gyermeké – nagyon lényeges támpont állapotának megítélésében
(1978 Buda Béla)
Az ínség és a morális elesettség
(1998 Magyar Hírlap)
3a. (birtokszóként)
vkinek a gyámoltalan, esetlen volta
Szánalmas elesettségének igazi jellege azonban nem is abban van, hogy tetteit védeni nincs erkölcsi bátorsága, hanem abban, hogy vergődő bocsánatkérésében sincs semmi férfiasság
(1928 Budapesti Hírlap febr. 2.)
[Viktor] különben ebben a kislányos elesettségében is szeretetreméltó volt, ragaszkodó, hűséges – de azért elhidegültünk egymástól
(1983 Balla László)
Már kevés, hogy a bohóc elesettségén mulatunk, erősebb hatásnak tűnik, ha közülünk [ti. a nézőközönségből] ügyetlenkedik valaki a porondon
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások