eleste fn 28B7

1. (minden sz-ben) (ritk) ’ember v. állat egyensúlyvesztés miatt bekövetkező földre esése’ ❖ Tatában a postalovak tulajdon kocsimat feldöntötték; elestemben [...] az orrom is nehéz sebet kapott (1809 Kazinczy Ferenc C2560, 115) | [Vergilius az Aeneisben] Ajas comicus elestét az áldozatbarmok hulladékában, finomabb ízléshez alkalmazza, midőn Nisus vérben csúszik el (1859–1860 Arany János C6504, 335).

2. (minden sz-ben) ’vkinek (harcban bekövetkező) halála’ ❖ Itt van Csokonai Jósef(ne)k hült teste Harmintznyoltz esztendők után lett eleste (1786 Kovács József¹ 7503003, 26) | Vigyétek elestünknek hírét a’ gyermektelen Anyáknak (1824 Kisfaludy Sándor 8243051, 444) | egyedül tértem vissza, hírül hozni elested (1935 Radnóti Miklós 9543060, 19) | Vannak olyan – néha rajzokkal illusztrált – fali karcolatok, amelyek a híres gladiátorokat, győzelmeik számát és a legutóbbi viadalon aratott diadalukat vagy elestüket örökítik meg (1973 Castiglione László 9076001, 107) | A bosnyákok húsz katonájuk elestét ismerték be, a szerb veszteség ennek állítólag a többszöröse (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vmely területnek, várnak stb. harcok során az ellenség kezére kerülése’ ❖ Szolnok’ eleste miatt sok szív döbbent meg (1827 Vörösmarty Mihály 8524383, 104) | a török-terjeszkedés rendszeréhez tartozott az is, hogy az elfoglalt várakon tul számos mérföldnyire beljebb száguldozzanak a rablóhadak s a vidék elnéptelenitése által előkészitsék a közelebbi keresztyén várak elestét (1865 Salamon Ferenc 8402009, 322) | Amikor Kolozsvár gyáva föladását: Csucsa, Dés, Nagybánya, úgyszólván egész Erdély eleste követte, az általános fejvesztettségben csak az egyetlen Bem őrizte meg hidegvérét (1957 Hatvany Lajos 9229005, 462) | Minden jel arra mutat, hogy az elnöki palota eleste még nem jelenti a háború végét (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. (rég) ’vmely közösség (vmely küzdelemben való) elbukása, veresége (és megsemmisülése)’ ❖ Castrióta vólt az, a’ kit Scanderbégnek A’ Török nevezett: mert tartá vitéznek, Scander Sándort téſzen, érze is kezének Súlyját, negyvenſzeri el estét népének (1788 Gvadányi József C1936, 143) | én csak gyarló előadója vagyok azon aggodalomnak, azon meleg szánakozó részvétnek, melylyel küldőim a szomszéd lengyel nemzet szomorú elestét s még kinosb büntetését megértették (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Szükség-e mondanom, a mit a XVIII-ik század utolsó évei hoztak? a franczia forradalmat, a Bourbon-ház elestét, s azon bámulatos hadjáratokat, melyekben egy Bonaparte, Moreau, Kleber, Massena s mások nevei áthangoztak az egész világon? (1865 e. Jósika Miklós 8212019, 113) | [Széchenyi István] élt e honért s népért s inkább omlott el a téboly Szőnyegein, ám nem nézhette fajának elestét (1926 Juhász Gyula¹ 9284608, 12).

2c. (rég) ’állat elpusztulása, elhullása’ ❖ Amidőn jársz, kelsz mezeim határin, Pán, szökő Nimfák szeretője! légy jó Diszke [= egyéves] nyájamhoz, ha gidám eleste Kedves előtted Minden év végén, ha Venus szerette Társa, a korsó teli van borommal; S régi oltárod szagos illatokkal Bő füvet éget (1830 e. Virág Benedek ford.–Horatius CD01) | [a szomszéd Szepes megye] tudtunkra adá, hogy a’ Gölnicz folyó mellett fekvő Imrich-falva lakosi, több szarvas marháik hirtelen elestét, az annak partján, a’ mi földünkön felállitott olvasztó kemencze gőzének’s az által megmérgezett legelőnek tulajdonitják (1842 Pesti Hírlap CD61) | megkeríti egymást a két ellenséges főnök [ti. bika], eldöntő viadal kezdődik közöttük, mely rendesen az egyik elestével vagy futásával végződik (1853 Jókai Mór CD18) | A teve tulajdonosa vagy hajcsára nagy hajlammal viseltetik ez állat iránt, s átkozza a ragadozó madarak seregét, mellyek tevéjét eleste után azonnal felfalják (1859 Vasárnapi Újság CD56).

3. (rég) ’vmely ügynek, javaslatnak stb. teljes sikertelensége, kudarca, ill. elvetése’ ❖ Kérik a RRket, ne súlyositsák azon terhet, melly a VIII-ik art(icu)lus elestével már elég súlyosan fekszik vállaikon (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Mikor illyest igértem, nem volt czélom hosszadalmaskodni, vagy elménczségek által mintegy boszút gyakorolni azokon, kiknek az adókérdés elestét köszönhetjük (1843 Széchenyi István CD1501) | az igaz ügy elestével [...] életét sietett áldozatul hozni [a csapat] (1861 Haray Viktor C2024, 68) | [fennmaradtak a forradalom] kivívott eredményei a politikai forradalom eleste után is (1887 Jókai Mór CD18).

4. (rég) ’vkinek erkölcsi bukása, bűnbe esése’ ❖ lázadásod úgy tetszik nekem, mint Az ember második eleste (1870 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | mig [a metodisták] vitatják az akarat szabadságát és az ember felelősségét, más oldalról – a bibliára támaszkodva – tanítják az embernek Ádámban való teljes elestét s önmagától való felkelésének abszolut lehetetlenségét is (1896 PallasLex. CD02) | Egyébként, mivel a világ elestéig és a természet megromlásáig nem jutottam el, nem beszélek ezeknek orvosságáról sem (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | S te, Lélek, [...] világosítsd elmém ködét, elestemből emelj, védj, hogy a téma fenségéhez illőn hirdessem az örök Gondviselést, s embernek igazoljam Isten útját (1969 Jánosy István ford.–Milton 9276011, 11).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eleste főnév 28B7
1. (minden sz-ben) (ritk)
ember v. állat egyensúlyvesztés miatt bekövetkező földre esése
Tatában a postalovak tulajdon kocsimat feldöntötték; elestemben [...] az orrom is nehéz sebet kapott
(1809 Kazinczy Ferenc)
[Vergilius az Aeneisben] Ajas comicus elestét az áldozatbarmok hulladékában, finomabb ízléshez alkalmazza, midőn Nisus vérben csúszik el
(1859–1860 Arany János)
2. (minden sz-ben)
vkinek (harcban bekövetkező) halála
Itt van Csokonai Jósef(ne)k hült teste Harmintznyoltz esztendők után lett eleste
(1786 Kovács József¹)
Vigyétek elestünknek hírét a’ gyermektelen Anyáknak
(1824 Kisfaludy Sándor)
egyedül tértem vissza, hírül hozni elested
(1935 Radnóti Miklós)
Vannak olyan – néha rajzokkal illusztrált – fali karcolatok, amelyek a híres gladiátorokat, győzelmeik számát és a legutóbbi viadalon aratott diadalukat vagy elestüket örökítik meg
(1973 Castiglione László)
A bosnyákok húsz katonájuk elestét ismerték be, a szerb veszteség ennek állítólag a többszöröse
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
vmely területnek, várnak stb. harcok során az ellenség kezére kerülése
Szolnok’ eleste miatt sok szív döbbent meg
(1827 Vörösmarty Mihály)
a török-terjeszkedés rendszeréhez tartozott az is, hogy az elfoglalt várakon tul számos mérföldnyire beljebb száguldozzanak a rablóhadak s a vidék elnéptelenitése által előkészitsék a közelebbi keresztyén várak elestét
(1865 Salamon Ferenc)
Amikor Kolozsvár gyáva föladását: Csucsa, Dés, Nagybánya, úgyszólván egész Erdély eleste követte, az általános fejvesztettségben csak az egyetlen Bem őrizte meg hidegvérét
(1957 Hatvany Lajos)
Minden jel arra mutat, hogy az elnöki palota eleste még nem jelenti a háború végét
(1995 Magyar Hírlap)
2b. (rég)
vmely közösség (vmely küzdelemben való) elbukása, veresége (és megsemmisülése)
Castrióta vólt az, a’ kit Scanderbégnek A’ Török nevezett: mert tartá vitéznek, Scander Sándort téſzen, érze is kezének Súlyját, negyvenſzeri el estét népének
(1788 Gvadányi József)
én csak gyarló előadója vagyok azon aggodalomnak, azon meleg szánakozó részvétnek, melylyel küldőim a szomszéd lengyel nemzet szomorú elestét s még kinosb büntetését megértették
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Szükség-e mondanom, a mit a XVIII-ik század utolsó évei hoztak? a franczia forradalmat, a Bourbon-ház elestét, s azon bámulatos hadjáratokat, melyekben egy Bonaparte, Moreau, Kleber, Massena s mások nevei áthangoztak az egész világon?
(1865 e. Jósika Miklós)
[Széchenyi István] élt e honért s népért s inkább omlott el a téboly Szőnyegein, ám nem nézhette fajának elestét
(1926 Juhász Gyula¹)
2c. (rég)
állat elpusztulása, elhullása
Amidőn jársz, kelsz mezeim határin, Pán, szökő Nimfák szeretője! légy jó Diszke [= egyéves] nyájamhoz, ha gidám eleste Kedves előtted Minden év végén, ha Venus szerette Társa, a korsó teli van borommal; S régi oltárod szagos illatokkal Bő füvet éget
(1830 e. Virág Benedek ford.Horatius)
[a szomszéd Szepes megye] tudtunkra adá, hogy a’ Gölnicz folyó mellett fekvő Imrich-falva lakosi, több szarvas marháik hirtelen elestét, az annak partján, a’ mi földünkön felállitott olvasztó kemencze gőzének’s az által megmérgezett legelőnek tulajdonitják
(1842 Pesti Hírlap)
megkeríti egymást a két ellenséges főnök [ti. bika], eldöntő viadal kezdődik közöttük, mely rendesen az egyik elestével vagy futásával végződik
(1853 Jókai Mór)
A teve tulajdonosa vagy hajcsára nagy hajlammal viseltetik ez állat iránt, s átkozza a ragadozó madarak seregét, mellyek tevéjét eleste után azonnal felfalják
(1859 Vasárnapi Újság)
3. (rég)
vmely ügynek, javaslatnak stb. teljes sikertelensége, kudarca, ill. elvetése
Kérik a RRkrendeket, ne súlyositsák azon terhet, melly a VIII-ik art(icu)lus elestével már elég súlyosan fekszik vállaikon
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Mikor illyest igértem, nem volt czélom hosszadalmaskodni, vagy elménczségek által mintegy boszút gyakorolni azokon, kiknek az adókérdés elestét köszönhetjük
(1843 Széchenyi István)
az igaz ügy elestével [...] életét sietett áldozatul hozni [a csapat]
(1861 Haray Viktor)
[fennmaradtak a forradalom] kivívott eredményei a politikai forradalom eleste után is
(1887 Jókai Mór)
4. (rég)
vkinek erkölcsi bukása, bűnbe esése
lázadásod úgy tetszik nekem, mint Az ember második eleste
(1870 Lévay József ford.Shakespeare)
mig [a metodisták] vitatják az akarat szabadságát és az ember felelősségét, más oldalról – a bibliára támaszkodva – tanítják az embernek Ádámban való teljes elestét s önmagától való felkelésének abszolut lehetetlenségét is
(1896 PallasLex.)
Egyébként, mivel a világ elestéig és a természet megromlásáig nem jutottam el, nem beszélek ezeknek orvosságáról sem
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
S te, Lélek, [...] világosítsd elmém ködét, elestemből emelj, védj, hogy a téma fenségéhez illőn hirdessem az örök Gondviselést, s embernek igazoljam Isten útját
(1969 Jánosy István ford.Milton)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások