életelem fn 3B

1. (átv is) ’az az adottság, körülmény v. közeg, amely vmely élőlény v. faj létezéséhez, életéhez feltétlenül szükséges, ill. azt elősegíti’ ❖ a’ várhegyi levegő csak még sem birt a’ magyar szinészet’ tüdejének kellő életelemet nyujtani (1840 Athenaeum C0020, 309) | Az emlősök közül külső füle csak néhány földalatti és viziéletet élőnek nincs; ezek életelemükben, a földben és a vízben, a hanghullámokat egész testükkel fogják fel (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az ember életeleme, a levegő is számítható anyaggá változott (1936 Hajnal István CD42) | hatalmas területek éppen most veszítik el termőképességüket, amikor a gazdálkodás és a földre háruló nyomás minden korábbinál erőteljesebben ösztönzi a több életelem előállítását, ideszámítva a tüzelőanyagokat és a rostanyagokat is (1994 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’vminek fontos és jellemző (alkotó)része, eleme v. kísérője’ ❖ Érdekegység a Tiszaszabályozásnak élet eleme (1846 Hetilap CD61) | a journalisztika életelemeit ismerik (1914 Halász Imre CD10) | A kialakult polgári életből az a pátosz hiányzott, amely nélkülözhetetlen életeleme a romantikának (1953 Hegedüs Géza 9233002, 44) | az alföldi lakosságnak rendszeres, kényszerű életelemévé vált az áradat (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. ’az a tevékenység(i forma), megnyilvánulás, állapot stb., amelynek segítségével kifejtheti képességeit, ill. jobban érzi magát vki, vmi’ ❖ [a zsidóság] a’ kereskedéshez ragaszkodik, mint azon egyetlen életelemhez, mellyben jól érzi magát (1841 Pesti Hírlap CD61) | Aranyt természetes életeleméből, a nyugodt szemlélődés légköréből életpályája, sorsa, bár igazán csak férfi korában, de akkor mindenkorra kiszólította (1896 Beöthy Zsolt CD44) | a harc a lovasnomád népeknek életeleme (1938 Hóman Bálint CD42) | Jászai Marinak életeleme volt a szereplés (1974 Berecz Dezső CD52) | [A pumi] egyike azoknak a kutyafajtáknak, amelyeknek életeleme a munka, az ember szolgálata (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | A kegyetlenség és az erőszak életelemmé vált számomra. Élveztem fájdalmat okozni az embereknek (2008 Szilánkokra hullva 3333003, 113).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életelem főnév 3B
1. (átv is)
az az adottság, körülmény v. közeg, amely vmely élőlény v. faj létezéséhez, életéhez feltétlenül szükséges, ill. azt elősegíti
a’ várhegyi levegő csak még sem birt a’ magyar szinészet’ tüdejének kellő életelemet nyujtani
(1840 Athenaeum)
Az emlősök közül külső füle csak néhány földalatti és viziéletet élőnek nincs; ezek életelemükben, a földben és a vízben, a hanghullámokat egész testükkel fogják fel
(1929 Az állatok világa ford.)
Az ember életeleme, a levegő is számítható anyaggá változott
(1936 Hajnal István)
hatalmas területek éppen most veszítik el termőképességüket, amikor a gazdálkodás és a földre háruló nyomás minden korábbinál erőteljesebben ösztönzi a több életelem előállítását, ideszámítva a tüzelőanyagokat és a rostanyagokat is
(1994 Országgyűlési Napló)
1a.
vminek fontos és jellemző (alkotó)része, eleme v. kísérője
Érdekegység a Tiszaszabályozásnak élet eleme
(1846 Hetilap)
a journalisztika életelemeit ismerik
(1914 Halász Imre)
A kialakult polgári életből az a pátosz hiányzott, amely nélkülözhetetlen életeleme a romantikának
(1953 Hegedüs Géza)
az alföldi lakosságnak rendszeres, kényszerű életelemévé vált az áradat
(1993 A magyarság kézikönyve)
2.
az a tevékenység(i forma), megnyilvánulás, állapot stb., amelynek segítségével kifejtheti képességeit, ill. jobban érzi magát vki, vmi
[a zsidóság] a’ kereskedéshez ragaszkodik, mint azon egyetlen életelemhez, mellyben jól érzi magát
(1841 Pesti Hírlap)
Aranyt természetes életeleméből, a nyugodt szemlélődés légköréből életpályája, sorsa, bár igazán csak férfi korában, de akkor mindenkorra kiszólította
(1896 Beöthy Zsolt)
a harc a lovasnomád népeknek életeleme
(1938 Hóman Bálint)
Jászai Marinak életeleme volt a szereplés
(1974 Berecz Dezső)
[A pumi] egyike azoknak a kutyafajtáknak, amelyeknek életeleme a munka, az ember szolgálata
(1993 Sárkány Pál et al.)
A kegyetlenség és az erőszak életelemmé vált számomra. Élveztem fájdalmat okozni az embereknek
(2008 Szilánkokra hullva)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások