életfogytig hsz 34A7

’〈emberre vonatkoztatva:〉 az élet teljes hátralevő idejében, halálig, ill. arra az időszakra, amíg a szóban forgó személy élete tart; élethosszig’ ❖ Görögországban A’ tanácsnokok határozatlan számuak, ’s a’ király nevezi őket, hivataluk életfogytig tartván (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a császár] a meglevő tisztviselőket megtette életfogytig hivatalnokoknak (1879 Jókai Mór CD18) | [a tettes] szándékos emberölést követett el, a büntetés életfogytig tartó fegyház (1950 Fehérváry Jenő 1048002, 17) | a rászorulók életfogytig szóló támogatást kapnak (1997 Tények könyve CD37).

a. (-ra raggal) ’arra az időszakra, amíg a szóban forgó személy élete tart’ ❖ „vének” kapták életfogytigra szóló megbizatásukat (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | életfogytigra ítélik (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. életfogytig · életfogytiglan; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

életfogytig határozószó 34A7
〈emberre vonatkoztatva:〉 az élet teljes hátralevő idejében, halálig, ill. arra az időszakra, amíg a szóban forgó személy élete tart; élethosszig
Görögországban A’ tanácsnokok határozatlan számuak, ’s a’ király nevezi őket, hivataluk életfogytig tartván
(1844 Pesti Hírlap)
[a császár] a meglevő tisztviselőket megtette életfogytig hivatalnokoknak
(1879 Jókai Mór)
[a tettes] szándékos emberölést követett el, a büntetés életfogytig tartó fegyház
(1950 Fehérváry Jenő)
a rászorulók életfogytig szóló támogatást kapnak
(1997 Tények könyve)
a. (-ra raggal)
arra az időszakra, amíg a szóban forgó személy élete tart
„vének” kapták életfogytigra szóló megbizatásukat
(1935 Hóman Bálint munkái)
életfogytigra ítélik
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. életfogytig · életfogytiglan; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások