életfogytiglani mn 1A3

’〈emberre vonatkoztatva:〉 az élet teljes (hátralevő) idejében, halálig tartó 〈állapot, tevékenység〉; élethossziglani’ ❖ [A nő] végrendeletében, a szerencsétlen seborvosnak életfogytiglani nyugdíjt rendele (1858 Mátyás Flórián ford. 8301007, 125) | [Matejko Jánosnak] Krakó volt bölcsője, életfogytiglani lakóhelye és szokatlanúl termékeny munkásságának a színhelye (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | életfogytiglani nőgyűlöletének szilárd hangoztatása (1929 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | [Zrínyi Miklós] tisztában volt vele, hogy hírét nem pennájával kell keresnie, hanem „rettenetes bajvívó szablyájával”, az ottomán hold ellen való életfogytiglani harccal (1941 Sík Sándor 9598001, 46).

a. (Jog is) ’olyan 〈szabadságvesztés〉, amely ténylegesen az elítélt személy élete végéig, ill. rendsz. 15–40 év eltelte után az elítélt feltételes szabadlábra helyezéséig tart’ ❖ mindegyik büntárs életfogytiglani sulyos börtönre [...] itélendő (1852 Az új osztrák büntető törvénykönyv ford. 8451006, 128) | Mauthner István mérnököt a diktatura [ti. a Tanácsköztársaság] idején való szereplése cimén kötéláltali halálra itélték és az itéletet később életfogytiglani fegyházra változtatták át (1921 Népszava 2136001, 8) | A halálbüntetés eltörlése után többen javasolták, hogy a legsúlyosabb büntetésként kiszabható életfogytiglani szabadságvesztés ténylegesen az elítélt élete végéig tartson (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életfogytiglani melléknév 1A3
〈emberre vonatkoztatva:〉 az élet teljes (hátralevő) idejében, halálig tartó 〈állapot, tevékenység〉; élethossziglani
[A nő] végrendeletében, a szerencsétlen seborvosnak életfogytiglani nyugdíjt rendele
(1858 Mátyás Flórián ford.)
[Matejko Jánosnak] Krakó volt bölcsője, életfogytiglani lakóhelye és szokatlanúl termékeny munkásságának a színhelye
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
életfogytiglani nőgyűlöletének szilárd hangoztatása
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
[Zrínyi Miklós] tisztában volt vele, hogy hírét nem pennájával kell keresnie, hanem „rettenetes bajvívó szablyájával”, az ottomán hold ellen való életfogytiglani harccal
(1941 Sík Sándor)
a. (Jog is)
olyan 〈szabadságvesztés〉, amely ténylegesen az elítélt személy élete végéig, ill. rendsz. 15–40 év eltelte után az elítélt feltételes szabadlábra helyezéséig tart
mindegyik büntárs életfogytiglani sulyos börtönre [...] itélendő
(1852 Az új osztrák büntető törvénykönyv ford.)
Mauthner István mérnököt a diktatura [ti. a Tanácsköztársaság] idején való szereplése cimén kötéláltali halálra itélték és az itéletet később életfogytiglani fegyházra változtatták át
(1921 Népszava)
A halálbüntetés eltörlése után többen javasolták, hogy a legsúlyosabb büntetésként kiszabható életfogytiglani szabadságvesztés ténylegesen az elítélt élete végéig tartson
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások