élet-halál harc 3A (fn-i értékben)

(túlzó is, átv is) ’ellenséges felek, kül. fegyveres egységek között zajló, végsőkig kiélezett harc, küzdelem, ill. háború, amely az egyik fél pusztulásával végződik’ ❖ a’ Mohamedánusok, ezek a’ mi tőszomszédaink, az ész világítására kezdtek élethalálharczot a’ gaurok ellen, ’s nem a’ szív homályos de annál hathatóbb sugalltára ölék e embertársaikat ’s köztök majd egy fél ezredig, a’ Magyarokat is? (1837 Vajda Péter C4669, 33) | ez utolsó követválasztás nem követválasztás többé, hanem élethalálharc, melyben a szabadelvűség és ósdiság utoljára vív döntő ütközetet (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | a pokol bejárata előtt vívnának élethalálharcot, dulakodott egymással a két levente, fegyvere élét csorbára verve egymás pajzsán, vértezetén (1882 Jókai Mór CD18) | A megtámadott bivaly vagy zsiráf gyakran végzetes lehet az oroszlánra és már nagyon gyakran akadtak rá az ilyen élet-halálharcban elpusztult oroszlán maradványaira (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az atlanti csatát a „szürke farkasfalkák”, a német tengeralattjárók vívták, amelyeknek konvojokkal és kísérő hajóikkal vívott élethalálharcát regények és filmek sora örökíti meg (1999 Kajtár István CD17).

a. (vmiért, es. vkiért, ill. vki, vmi ellen folytatott) elkeseredett küzdelem’ ❖ Meg kell gondolni, hogy méltókép csudálkozzunk, miként Holland nagyobb része alacsonyabban fekszik, mint az oceán, s hogy ezzel századok óta vív folytonos élethalálharczot (1844 Tóth Lőrinc C0625, 209) | Azok a növények, melyek teljes kifejlődésükhöz több hónapot kivánnak, nem birták meg az élethalál harczot homokjainkon, mert a nyári hőségek alatt el kell pusztúlniok (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Talán csak a kezét kellett volna kinyújtani, hogy övé legyen az asszony, akiért ím élet-halál harcra indul (1912 Krúdy Gyula CD54) | olyan rendkívüli életet él a magyarság, hogy minden téren, itt is, egy folyóirat hasábjain, valósággal élet-halál harcok folynak minden oldalért (1932 Móricz Zsigmond CD10) | A kommunizmus és a kapitalista piacgazdaság élethalálharcában a kapitalizmus maradt felül (1994 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

élet-halál harc 3A (fn-i értékben)
(túlzó is, átv is)
ellenséges felek, kül. fegyveres egységek között zajló, végsőkig kiélezett harc, küzdelem, ill. háború, amely az egyik fél pusztulásával végződik
a’ Mohamedánusok, ezek a’ mi tőszomszédaink, az ész világítására kezdtek élethalálharczot a’ gaurok ellen, ’s nem a’ szív homályos de annál hathatóbb sugalltára ölék e embertársaikat ’s köztök majd egy fél ezredig, a’ Magyarokat is?
(1837 Vajda Péter)
ez utolsó követválasztás nem követválasztás többé, hanem élethalálharc, melyben a szabadelvűség és ósdiság utoljára vív döntő ütközetet
(1877 Mikszáth Kálmán)
a pokol bejárata előtt vívnának élethalálharcot, dulakodott egymással a két levente, fegyvere élét csorbára verve egymás pajzsán, vértezetén
(1882 Jókai Mór)
A megtámadott bivaly vagy zsiráf gyakran végzetes lehet az oroszlánra és már nagyon gyakran akadtak rá az ilyen élet-halálharcban elpusztult oroszlán maradványaira
(1929 Az állatok világa ford.)
Az atlanti csatát a „szürke farkasfalkák”, a német tengeralattjárók vívták, amelyeknek konvojokkal és kísérő hajóikkal vívott élethalálharcát regények és filmek sora örökíti meg
(1999 Kajtár István)
a.
(vmiért, es. vkiért, ill. vki, vmi ellen folytatott) elkeseredett küzdelem
Meg kell gondolni, hogy méltókép csudálkozzunk, miként Holland nagyobb része alacsonyabban fekszik, mint az oceán, s hogy ezzel századok óta vív folytonos élethalálharczot
(1844 Tóth Lőrinc)
Azok a növények, melyek teljes kifejlődésükhöz több hónapot kivánnak, nem birták meg az élethalál harczot homokjainkon, mert a nyári hőségek alatt el kell pusztúlniok
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Talán csak a kezét kellett volna kinyújtani, hogy övé legyen az asszony, akiért ím élet-halál harcra indul
(1912 Krúdy Gyula)
olyan rendkívüli életet él a magyarság, hogy minden téren, itt is, egy folyóirat hasábjain, valósággal élet-halál harcok folynak minden oldalért
(1932 Móricz Zsigmond)
A kommunizmus és a kapitalista piacgazdaság élethalálharcában a kapitalizmus maradt felül
(1994 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások