életigazság fn 3A8

’általános érvényű megállapítás, bölcs tanítás’ ❖ Nincs beszélye [az írónőnek], melly valami életigazság alapjára ne volna fektetve, nincs egy fejezete, mellyben ne éreznők a gyöngéd női sziv meleg dobbanását (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [bohózataiban a bécsi Nestroy] népies nyelven nagy életigazságokat tudott kifejteni (1893 PallasLex. CD02) | [Vörösmarty] epigrammáiban sokszor felvillan egy-egy merész eszme, lehangoló tanítás, fölemelő életigazság (1932 Pintér Jenő CD44) | A közmondások eredeti vagy átvitt értelemben használt, valamilyen általános érvényű megfigyelést, életigazságot tartalmazó mondatok (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. ÉKsz.

életigazság főnév 3A8
általános érvényű megállapítás, bölcs tanítás
Nincs beszélye [az írónőnek], melly valami életigazság alapjára ne volna fektetve, nincs egy fejezete, mellyben ne éreznők a gyöngéd női sziv meleg dobbanását
(1859 Vasárnapi Újság)
[bohózataiban a bécsi Nestroy] népies nyelven nagy életigazságokat tudott kifejteni
(1893 PallasLex.)
[Vörösmarty] epigrammáiban sokszor felvillan egy-egy merész eszme, lehangoló tanítás, fölemelő életigazság
(1932 Pintér Jenő)
A közmondások eredeti vagy átvitt értelemben használt, valamilyen általános érvényű megfigyelést, életigazságot tartalmazó mondatok
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. ÉKsz.

Beállítások