életírás fn 4A

’vkinek az életéről és tevékenységéről szóló (tudományos) mű, ill. ez mint műfaj; biográfia, életleírás’ ❖ Ha valakinek tsak az élete iratik-le, az az élet-irás Biográfia nevü (1793 Magyar Könyvház C0294, II) | nem foghatunk itt a halhatlan Columbus Kristof életirásába, előre föltevén, hogy a tisztelt olvasó ismeri ezen férfiu érdemeit (1846 Hetilap CD61) | [Bárány Ágoston] Kazinczy Ferencz buzdítására, kivel levelezett, előbb a költészetben, majd az életirásban tett kisérletet (1891 Magyar írók élete CD27) | [Théodore de Bèze] Kálvin halála után (1564) tíz évvel, a nagy reformátorra emlékezve vetette papírra annak életírását (1998 Új Könyvek CD29).

a. ’írója életének eseményeiről és tevékenységéről szóló írásmű, ill. ez mint műfaj; önéletrajz’ ❖ az, hogy Goethe egy két lyrai darabjára, sőt életírásában elbeszélői és drámai műveire nézve is, magyarázatokat adott, [...] mintegy önapologiát követvén el: e tette Goethének a kivétel sorába számítható (1842 Szemere Pál 8439035, 142) | [Benyovszky Móric] életirását Madagaszkárból való visszatéréséig maga irta meg francia nyelven (1893 PallasLex. CD02) | jónéhány hónap óta alig kerülközik más könyv a kezembe, mint memoár, életírás, tüntető, ismétlődő, nekünkugró én-jükkel, nekem-jükkel, velem-jükkel, kis ügyek körülményes leírásával (1928 Révész Mihály CD10) | Más női életírásokban is gyakran találkozunk a belső világnak, az érzelmeknek néha szinte leplezetlen, máskor tartózkodó leírásával (2000 Magyar néprajz CD47).

Ö: ön~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

életírás főnév 4A
vkinek az életéről és tevékenységéről szóló (tudományos) mű, ill. ez mint műfaj; biográfia, életleírás
Ha valakinek tsak az élete iratik-le, az az élet-irás Biográfia nevü
(1793 Magyar Könyvház)
nem foghatunk itt a halhatlan Columbus Kristof életirásába, előre föltevén, hogy a tisztelt olvasó ismeri ezen férfiu érdemeit
(1846 Hetilap)
[Bárány Ágoston] Kazinczy Ferencz buzdítására, kivel levelezett, előbb a költészetben, majd az életirásban tett kisérletet
(1891 Magyar írók élete)
[Théodore de Bèze] Kálvin halála után (1564) tíz évvel, a nagy reformátorra emlékezve vetette papírra annak életírását
(1998 Új Könyvek)
a.
írója életének eseményeiről és tevékenységéről szóló írásmű, ill. ez mint műfaj; önéletrajz
az, hogy Goethe egy két lyrai darabjára, sőt életírásában elbeszélői és drámai műveire nézve is, magyarázatokat adott, [...] mintegy önapologiát követvén el: e tette Goethének a kivétel sorába számítható
(1842 Szemere Pál)
[Benyovszky Móric] életirását Madagaszkárból való visszatéréséig maga irta meg francia nyelven
(1893 PallasLex.)
jónéhány hónap óta alig kerülközik más könyv a kezembe, mint memoár, életírás, tüntető, ismétlődő, nekünkugró én-jükkel, nekem-jükkel, velem-jükkel, kis ügyek körülményes leírásával
(1928 Révész Mihály)
Más női életírásokban is gyakran találkozunk a belső világnak, az érzelmeknek néha szinte leplezetlen, máskor tartózkodó leírásával
(2000 Magyar néprajz)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások