életkörülmény fn 4B8 (rendsz. tbsz-ban)

’vmely élőlény, kül. az ember életére jellemző, ill. azt meghatározó körülmény, tényező’ ❖ A’ gyógyforrásnál talált háznépnek [...] szoros belső együvé-füződése van hajdani életkörülményeinkkel (1835 Aurora C7818, 80) | A szárazföldi és édesvízi csigák, melyeknek most élő rokonai ugyancsak a forró öv alatt élnek leginkább, ama kedvező életkörülmények között rendkivűl nagy mennyiségben fejlődtek ki (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | mikor valamílyen életkörülmény erősen foglalkoztat, nem tudom magamat versírásra összpontosítani (1938 Weöres Sándor 9788144, 21) | a börtönben a fogvatartottak életkörülményeit úgy kell megszervezni, hogy az mindinkább hasonlóvá váljék a szabad élet körülményeihez (2004 Tüske János 3189004, 25).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életkörülmény főnév 4B8 (rendsz. tbsz-ban)
vmely élőlény, kül. az ember életére jellemző, ill. azt meghatározó körülmény, tényező
A’ gyógyforrásnál talált háznépnek [...] szoros belső együvé-füződése van hajdani életkörülményeinkkel
(1835 Aurora)
A szárazföldi és édesvízi csigák, melyeknek most élő rokonai ugyancsak a forró öv alatt élnek leginkább, ama kedvező életkörülmények között rendkivűl nagy mennyiségben fejlődtek ki
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
mikor valamílyen életkörülmény erősen foglalkoztat, nem tudom magamat versírásra összpontosítani
(1938 Weöres Sándor)
a börtönben a fogvatartottak életkörülményeit úgy kell megszervezni, hogy az mindinkább hasonlóvá váljék a szabad élet körülményeihez
(2004 Tüske János)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások