életközösség fn 3B8

1. (Jog v. hiv is) ’〈élettársi v. házastársi párkapcsolatban:〉 két személynek egy háztartásban megvalósuló, gazdasági és érzelmi kapcsolaton alapuló közös élete, együtt élése’ ❖ A házastársak kölcsönös egyetértéssel az életközösséget megszüntethetik oly czélból, hogy mindkettő vagy egyikük valamely a szent szék által helybenhagyott szerzetbe lépjen, vagy a férj a szent rendeket fölvegye (1856 Budapesti Hírlap dec. 6. C7814, [2]) | a házasságot az egyház mint legbensőbb életközösséget fogván föl, azt mindenkor olyannak tekintette, mint amelynek a legmélyebbre ható lelki összhangzaton kell fölépülnie (1900 Rézbányai József 8637001, 600) | Római felfogás szerint [...] a házasság önkéntes egyesülés volt az életközösségre (1902 ÓkoriLex. CD28) | házassági életközösség (1994 Magyar Hírlap CD09) | a Fészekrakó-programot kiterjesztették az életközösségben vagy élettársi viszonyban élőkre is (2005 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’több személynek, es. csoportnak a szoros társas viszonyok fenntartásán, egymás segítésén(, a magánéleti kérdések megosztásán) alapuló kapcsolata’ ❖ Az egyház folytonos törekvésének sikerült néhol a közös élet visszaállítását keresztülvinni s igy támadt a különbség a közös élet szabályait követő szabályozott kanonokok (Canonici regulares) és az életközösségre vissza nem tért világi kanonokok (Canonici saeculares) között (1895 PallasLex. CD02) | századokon, sőt ezredeken át tartó őstörök-mongol nyelv- és életközösség (1928 Hóman Bálint CD42) | szerzetesi életközösség (1939 Balanyi György CD43) | A magyarság vándorlásai során többször került életközösségbe ótörök népekkel (1999 Új Könyvek CD29).

2. ’több személynek, es. csoportnak a szoros társas viszonyok fenntartásán, egymás segítésén alapuló nagyobb csoportja, közössége’ ❖ A Sumirban fogant mezopotámiai életközösség egymásután szívta magára a semitákat, kasszitákat, asszirokat, perzsákat (1935 Németh László² 9485058, 33) | A II. világháború utáni belső népvándorlás felbomlasztotta a hagyományos falusi életközösségeket (1991 Magyar reformátusok CD1210) | A gödöllőiek azonban nem a tájfestészetre helyezték a hangsúlyt – mint ahogy az a múlt század elején jellemző lett volna –, hanem egy olyan életközösséget alakítottak ki, melyben mindenki meglelhette saját ösvényét (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. (Biol) ’térben és időben együtt előforduló, egymással kölcsönhatásban levő növény- és állatpopulációk egy adott élőhelyre jellemző társulása’ ❖ [Othenio Abel] megírta az ősállattan kézikönyvét eredeti rekonstrukciók alapján, megelevenítette egykori földtörténeti tájak életközösségeit (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 19) | a szerző végül arra a kérdésre is feleletet ad, hogy milyen szerepük van a fürkészdarazsaknak az erdőnek mint életközösségnek életében (1939 Varga Lajos CD52) | a biodiverzitás pontos hatása az életközösségek stabilitásának fenntartásában még nem ismert eléggé (2001 Ángyán József 3005002, 184).

4. (rég, Biol) ’két v. több különböző fajhoz tartozó élőlénynek olyan élettani kapcsolata, együttélése, amelyből a tagoknak kölcsönös előnye származik; együttélés, szimbiózis’ ❖ A gímgomba nem élősködő, hanem életközösségben (l. o.) élő növény (1894 PallasLex. CD02) | A különleges életközösségből csak a halnak van haszna, mely a Physalia-fogókarok között minden ellenség elől védve van (1933 Az állatok világa ford. CD46).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életközösség főnév 3B8
1. (Jog v. hiv is)
〈élettársi v. házastársi párkapcsolatban:〉 két személynek egy háztartásban megvalósuló, gazdasági és érzelmi kapcsolaton alapuló közös élete, együtt élése
A házastársak kölcsönös egyetértéssel az életközösséget megszüntethetik oly czélból, hogy mindkettő vagy egyikük valamely a szent szék által helybenhagyott szerzetbe lépjen, vagy a férj a szent rendeket fölvegye
(1856 Budapesti Hírlap dec. 6.)
a házasságot az egyház mint legbensőbb életközösséget fogván föl, azt mindenkor olyannak tekintette, mint amelynek a legmélyebbre ható lelki összhangzaton kell fölépülnie
(1900 Rézbányai József)
Római felfogás szerint [...] a házasság önkéntes egyesülés volt az életközösségre
(1902 ÓkoriLex.)
házassági életközösség
(1994 Magyar Hírlap)
a Fészekrakó-programot kiterjesztették az életközösségben vagy élettársi viszonyban élőkre is
(2005 Országgyűlési Napló)
1a.
több személynek, es. csoportnak a szoros társas viszonyok fenntartásán, egymás segítésén(, a magánéleti kérdések megosztásán) alapuló kapcsolata
Az egyház folytonos törekvésének sikerült néhol a közös élet visszaállítását keresztülvinni s igy támadt a különbség a közös élet szabályait követő szabályozott kanonokok (Canonici regulares) és az életközösségre vissza nem tért világi kanonokok (Canonici saeculares) között
(1895 PallasLex.)
századokon, sőt ezredeken át tartó őstörök-mongol nyelv- és életközösség
(1928 Hóman Bálint)
szerzetesi életközösség
(1939 Balanyi György)
A magyarság vándorlásai során többször került életközösségbe ótörök népekkel
(1999 Új Könyvek)
2.
több személynek, es. csoportnak a szoros társas viszonyok fenntartásán, egymás segítésén alapuló nagyobb csoportja, közössége
A Sumirban fogant mezopotámiai életközösség egymásután szívta magára a semitákat, kasszitákat, asszirokat, perzsákat
(1935 Németh László²)
A II. világháború utáni belső népvándorlás felbomlasztotta a hagyományos falusi életközösségeket
(1991 Magyar reformátusok)
A gödöllőiek azonban nem a tájfestészetre helyezték a hangsúlyt – mint ahogy az a múlt század elején jellemző lett volna –, hanem egy olyan életközösséget alakítottak ki, melyben mindenki meglelhette saját ösvényét
(2001 Magyar Hírlap)
3. (Biol)
térben és időben együtt előforduló, egymással kölcsönhatásban levő növény- és állatpopulációk egy adott élőhelyre jellemző társulása
[Othenio Abel] megírta az ősállattan kézikönyvét eredeti rekonstrukciók alapján, megelevenítette egykori földtörténeti tájak életközösségeit
(1926 TolnaiÚjLex.)
a szerző végül arra a kérdésre is feleletet ad, hogy milyen szerepük van a fürkészdarazsaknak az erdőnek mint életközösségnek életében
(1939 Varga Lajos)
a biodiverzitás pontos hatása az életközösségek stabilitásának fenntartásában még nem ismert eléggé
(2001 Ángyán József)
4. (rég, Biol)
két v. több különböző fajhoz tartozó élőlénynek olyan élettani kapcsolata, együttélése, amelyből a tagoknak kölcsönös előnye származik; együttélés, szimbiózis
A gímgomba nem élősködő, hanem életközösségben (l. o.lásd ott) élő növény
(1894 PallasLex.)
A különleges életközösségből csak a halnak van haszna, mely a Physalia-fogókarok között minden ellenség elől védve van
(1933 Az állatok világa ford.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások