életmentés fn 4B

’életveszélybe került személy megmentése, ill. az erre irányuló tevékenység, tett’ ❖ Kért azért engemet hogy ébren alugyak, ’S ha lármát hallandók fel-ſerkenni tudgyak, Szapora kelésre hamar jelt-is adgyak ’S az élet-mentésben gyorſan forgolódgyak (1774 Dugonics András C1484, 142) | a’ mentő intézet czéljának második része, t. i. a’ szoros értelemben vett életmentés, vagy is fölélesztés jő gyakorlatba (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az orrvérzés néha oly erős, hogy nem elégséges az orrüreg kitömése elülről, hanem, életmentés céljából, hátul a garat felé is kell egy tampont elhelyezni (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 109) | 1944. december 6-án megkezdődött Sopron bombázása. Új feladatok jelentkeztek: mindenekelőtt az életmentés, sorrendben következett a vagyonmentés, a helyreállítás és a romeltakarítás (1966 Boronkai Pál CD52) | augusztus hónapban kritikus szintre süllyednek országszerte a gyógyításhoz és életmentéshez szükséges vérkészletek (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.

életmentés főnév 4B
életveszélybe került személy megmentése, ill. az erre irányuló tevékenység, tett
Kért azért engemet hogy ébren alugyak, ’S ha lármát hallandók fel-ſerkenni tudgyak, Szapora kelésre hamar jelt-is adgyak ’S az élet-mentésben gyorſan forgolódgyak
(1774 Dugonics András)
a’ mentő intézet czéljának második része, t. i.tudniillik a’ szoros értelemben vett életmentés, vagy is fölélesztés jő gyakorlatba
(1843 Pesti Hírlap)
Az orrvérzés néha oly erős, hogy nem elégséges az orrüreg kitömése elülről, hanem, életmentés céljából, hátul a garat felé is kell egy tampont elhelyezni
(1926 TolnaiÚjLex.)
1944. december 6-án megkezdődött Sopron bombázása. Új feladatok jelentkeztek: mindenekelőtt az életmentés, sorrendben következett a vagyonmentés, a helyreállítás és a romeltakarítás
(1966 Boronkai Pál)
augusztus hónapban kritikus szintre süllyednek országszerte a gyógyításhoz és életmentéshez szükséges vérkészletek
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.

Beállítások