életmód fn 3A1

1. (Biol) ’az élőlények életműködésének az evolúció és a környezethez való alkalmazkodás során kialakult és állandósult rendszere, amely kül. a külső megjelenésben, a szervek felépítésének és működésének sokféleségében, valamint az életformában jut kifejezésre’ ❖ Akármily csudáltos legyen is az orr és különös a’ nyelv [ti. a paradicsommadáré], hihetőleg még is mindenik megfelel ezen madár’ életmódjának, mert okkal tehetni fel, hogy a’ természetben minden czélzatosan rendeltetett el (1834 Fillértár 8623003, 228) | a filloxera parányisága, rejtett életmódja és rendkivüli szaporasága miatt alig remélhető, hogy egy teljesen biztos és olcsó filloxera-irtószert feltalálni valaha sikerüljön (1894 PallasLex. CD02) | a cetek a többi lényeges vonásban szintén emlősök: tehát meleg a vérük, tüdővel lélekzenek és utódaikat a vízi életmód minden nehézsége ellenére is, emlőikből táplálják (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A szárazföldi életmódhoz alkalmazkodott csigák (1943 Soós Lajos CD25) | [A vidra] érzékszervei, látása, hallása és szaglása kitűnő, szürkületi és éjszakai életmódja mellett ez is egyik oka annak, hogy olyan ritkán kerül szem elé (1995 Magyarország állatvilága CD14) | [a homoki gazella alkalmazkodott] a sivatagi életmódhoz (1996 Természet Világa CD50).

2. ’a társadalmi, anyagi, kulturális stb. élet egyéni v. csoportra, közösségre jellemző megvalósításának, (meg)élésének módja, rendje’ ❖ A’ Magyar Orſzági Lakoſnak élet-módja igen együgyü, a’ mint is a’ Magyar-Orſzágnak terméſzet-adományi (1786 Kónyi János ford.–Tessedik 7190037, 205) | [az egyiptomiak] egész életmódja eltért a többi világrészek népeinek életétől (1868 Rómer Flóris CD57) | ez az adó [ti. az ötvened] az oláhok pásztorkodó életmódját bizonyítja erdőkön és havasokon (1879 Hunfalvy Pál CD57) | [Samu] tökéletesen megtért. Teljesen szakitott léha életmódjával, estéit mindig otthon töltötte (1903 Kóbor Tamás 1081002, 128) | gyüjtögető, zsákmányoló életmód (1937 Zsirai Miklós 9805004, 120) | hány éves korra jöhet össze egy átlagosnak gondolt értelmiségi életmódhoz szükséges anyagi háttér, lakás, kocsi (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064002, 205) | spártai életmódja (1994 Polonyi Péter CD17) | Magyarcsanád kollektív emlékezete sokáig számon tartotta Luczay Jeroszim román papot, aki nem élt hivatásának megfelelő életmódot (2000 Marjanucz László CD36).

2a. ’vkinek vmilyen tekintetben (leg)jellemző(bb) v. meghatározó magatartási formája’ ❖ hasztalan keresém [a] híres orvos Wirknert, kivel akarék beszélni testem felől, melyet bárminő szigorú életmóddal is erősbíteni vágyam volna (1837 Tóth Péter 8491003, 285) | Folytatá adakozó életmódját, mig eléré balsorsa, elfogya vagyona, s ránehezedék a szegénység (1858 Mátyás Flórián ford.–Mokri 8301002, 25) | az ülő életmódnak (1884 Ecseri Lajos 8118002, 81) | [A gazdag embereknek] az egészséges életmód minden lehetősége rendelkezésükre áll és ezért friss erőben érheti őket az öregség (1919 Weltner Jakab 9787010, 4) | rohanó életmód (2006 Női szív 3101001, 13).

3. (rég) ’megélhetés, az anyagi háttér fenntartásának, biztosításának lehetősége’ ❖ Életmódgyát más munkával keresé (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, 19) | czélirányos volna, legelsőben a’ Moldvában és Oláhországban élő körűl-belől hatvan ezer Magyart honunk’ kebelébe általszállítni, nekik lakot adni, életmódot nyújtani, ’s magunkkal újolag egyesítni; míg anyanyelveket […] jobban el nem feledik (1833 Thewrewk József C4146, 43) | [Garay Jánosnak] az irodalmon kívül más életmódja nem lévén, különböző lapokba dolgozott (1858 Arany János C6504, 520) | egyedüli életmódjuk a szőllőszet (1874 Borászati Lapok 8607002, 226).

Vö. CzF. élésmód, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.

életmód főnév 3A1
1. (Biol)
az élőlények életműködésének az evolúció és a környezethez való alkalmazkodás során kialakult és állandósult rendszere, amely kül. a külső megjelenésben, a szervek felépítésének és működésének sokféleségében, valamint az életformában jut kifejezésre
Akármily csudáltos legyen is az orr és különös a’ nyelv [ti. a paradicsommadáré], hihetőleg még is mindenik megfelel ezen madár’ életmódjának, mert okkal tehetni fel, hogy a’ természetben minden czélzatosan rendeltetett el
(1834 Fillértár)
a filloxera parányisága, rejtett életmódja és rendkivüli szaporasága miatt alig remélhető, hogy egy teljesen biztos és olcsó filloxera-irtószert feltalálni valaha sikerüljön
(1894 PallasLex.)
a cetek a többi lényeges vonásban szintén emlősök: tehát meleg a vérük, tüdővel lélekzenek és utódaikat a vízi életmód minden nehézsége ellenére is, emlőikből táplálják
(1929 Az állatok világa ford.)
A szárazföldi életmódhoz alkalmazkodott csigák
(1943 Soós Lajos)
[A vidra] érzékszervei, látása, hallása és szaglása kitűnő, szürkületi és éjszakai életmódja mellett ez is egyik oka annak, hogy olyan ritkán kerül szem elé
(1995 Magyarország állatvilága)
[a homoki gazella alkalmazkodott] a sivatagi életmódhoz
(1996 Természet Világa)
2.
a társadalmi, anyagi, kulturális stb. élet egyéni v. csoportra, közösségre jellemző megvalósításának, (meg)élésének módja, rendje
A’ Magyar Orſzági Lakoſnak élet-módja igen együgyü, a’ mint is a’ Magyar-Orſzágnak terméſzet-adományi
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
[az egyiptomiak] egész életmódja eltért a többi világrészek népeinek életétől
(1868 Rómer Flóris)
ez az adó [ti. az ötvened] az oláhok pásztorkodó életmódját bizonyítja erdőkön és havasokon
(1879 Hunfalvy Pál)
[Samu] tökéletesen megtért. Teljesen szakitott léha életmódjával, estéit mindig otthon töltötte
(1903 Kóbor Tamás)
gyüjtögető, zsákmányoló életmód
(1937 Zsirai Miklós)
hány éves korra jöhet össze egy átlagosnak gondolt értelmiségi életmódhoz szükséges anyagi háttér, lakás, kocsi
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
spártai életmódja
(1994 Polonyi Péter)
Magyarcsanád kollektív emlékezete sokáig számon tartotta Luczay Jeroszim román papot, aki nem élt hivatásának megfelelő életmódot
(2000 Marjanucz László)
2a.
vkinek vmilyen tekintetben (leg)jellemző(bb) v. meghatározó magatartási formája
hasztalan keresém [a] híres orvos Wirknert, kivel akarék beszélni testem felől, melyet bárminő szigorú életmóddal is erősbíteni vágyam volna
(1837 Tóth Péter)
Folytatá adakozó életmódját, mig eléré balsorsa, elfogya vagyona, s ránehezedék a szegénység
(1858 Mátyás Flórián ford.Mokri)
az ülő életmódnak
(1884 Ecseri Lajos)
[A gazdag embereknek] az egészséges életmód minden lehetősége rendelkezésükre áll és ezért friss erőben érheti őket az öregség
(1919 Weltner Jakab)
rohanó életmód
(2006 Női szív)
3. (rég)
megélhetés, az anyagi háttér fenntartásának, biztosításának lehetősége
Életmódgyát más munkával keresé
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
czélirányos volna, legelsőben a’ Moldvában és Oláhországban élő körűl-belől hatvan ezer Magyart honunk’ kebelébe általszállítni, nekik lakot adni, életmódot nyújtani, ’s magunkkal újolag egyesítni; míg anyanyelveket […] jobban el nem feledik
(1833 Thewrewk József)
[Garay Jánosnak] az irodalmon kívül más életmódja nem lévén, különböző lapokba dolgozott
(1858 Arany János)
egyedüli életmódjuk a szőllőszet
(1874 Borászati Lapok)
Vö. CzF. élésmód, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások