elhomályosult mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elhomályosul.

II. mn 12A (Nyelvt is)

’a mai nyelvhasználó számára ált. már fel nem ismerhető 〈jelentés, eredet, funkció stb., ill. jelentésében, eredetében vmi〉’ ❖ [Tárgymutatóban:] elhomályosult összetételek (1875 Magyar Nyelvőr C5942, 573) | ünnep v. innep v. innap [...] (id-nap = szent nap [...]) [...] jámbor (régebben jómbor = jó ember [...]) [...]. Ezen elhomályosult eredetű szavakból lesznek aztán olyan (a nyelvész szemében pleonasztikus, sőt ellenmondásos) kifejezések, minők: ünnep nap (1875 Simonyi Zsigmond C5942, 110) | [a magyar énekmondóktól származó,] részben már elhomályosult igéző refrének, a minők például: „Rők ökör, régi törvény! Haj, regő rajtunk!” vagy „Hej! regü rejtem!” (1896 Sebestyén Gyula CD44) | fésze-k (a -k elhomályosult képző) (1973 Lakó György CD30) | az elhomályosult jelentésű vagy látszólag értelmetlen helynevek etimológiája sok érdekes fölfedezést tartogat a névtan kutatója számára (1995 Új Könyvek CD29).

Vö. ÉKsz.

elhomályosult melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelhomályosul
II. melléknév 12A (Nyelvt is)
a mai nyelvhasználó számára ált. már fel nem ismerhető 〈jelentés, eredet, funkció stb., ill. jelentésében, eredetében vmi〉
[Tárgymutatóban:] elhomályosult összetételek
(1875 Magyar Nyelvőr)
ünnep v.vagy innep v.vagy innap [...] (id-nap = szent nap [...]) [...] jámbor (régebben jómbor = jó ember [...]) [...]. Ezen elhomályosult eredetű szavakból lesznek aztán olyan (a nyelvész szemében pleonasztikus, sőt ellenmondásos) kifejezések, minők: ünnep nap
(1875 Simonyi Zsigmond)
[a magyar énekmondóktól származó,] részben már elhomályosult igéző refrének, a minők például: „Rők ökör, régi törvény! Haj, regő rajtunk!” vagy „Hej! regü rejtem!”
(1896 Sebestyén Gyula)
fésze-k (a -k elhomályosult képző)
(1973 Lakó György)
az elhomályosult jelentésű vagy látszólag értelmetlen helynevek etimológiája sok érdekes fölfedezést tartogat a névtan kutatója számára
(1995 Új Könyvek)
Vö. ÉKsz.

Beállítások