államosít ts ige 4a4

1. ’〈magántulajdonban levő vagyoni természetű dolgot, kül. ingatlant, birtokot, vállalatot〉 jogszabályi úton (kártalanítással) állami tulajdonba vesz, kisajátít’ ❖ a kormány valószínüleg államosítani fogja a vasutvonalat (1885 Rózsaági Antal C3642, 136) | a papi birtokokat is […] államosítani kell (1890 A magyar munkásmozgalom története C4917, 582) | államosított bányák (1949 Losonczy Géza 9401001, 4) | Hitler azt mondta, hogy ő okosabb lesz, mint a kommunisták, mert ő nem a gyárat fogja államosítani, hanem a gyárost (1989 Konrád György 9351007, 616) | a családi hentesüzletet 1950-ben államosították s Népbolt lett belőle (1991 Pelle János 2038003, 29).

2. ’állami irányítás, vezetés alá von vmit, ill. az állam hatalmában tart vmit’ ❖ Ujabban a törvényhozás az anyakönyvi intézményt államosította; azaz most már az egész ország anyakönyvi kerületekre van felosztva; mindegyik kerületben a belügyminiszter által kinevezett anyakönyvvezető működik (1876 Mayer Miksa 8302001, 24) | az iskolát államositották (1911 Móricz Zsigmond C3228, 161) | államosított politikai élet (1976–1979 Szilágyi Ákos 9670004, 156) | államosított gazdaságban (1990 Galasi Péter 2004021, 500).

Vö. ÉrtSz.; TESz. állam; ÉKsz.

államosít tárgyas ige 4a4
1.
〈magántulajdonban levő vagyoni természetű dolgot, kül. ingatlant, birtokot, vállalatot〉 jogszabályi úton (kártalanítással) állami tulajdonba vesz, kisajátít
a kormány valószínüleg államosítani fogja a vasutvonalat
(1885 Rózsaági Antal)
a papi birtokokat is […] államosítani kell
(1890 A magyar munkásmozgalom története)
államosított bányák
(1949 Losonczy Géza)
Hitler azt mondta, hogy ő okosabb lesz, mint a kommunisták, mert ő nem a gyárat fogja államosítani, hanem a gyárost
(1989 Konrád György)
a családi hentesüzletet 1950-ben államosították s Népbolt lett belőle
(1991 Pelle János)
2.
állami irányítás, vezetés alá von vmit, ill. az állam hatalmában tart vmit
Ujabban a törvényhozás az anyakönyvi intézményt államosította; azaz most már az egész ország anyakönyvi kerületekre van felosztva; mindegyik kerületben a belügyminiszter által kinevezett anyakönyvvezető működik
(1876 Mayer Miksa)
az iskolát államositották
(1911 Móricz Zsigmond)
államosított politikai élet
(1976–1979 Szilágyi Ákos)
államosított gazdaságban
(1990 Galasi Péter)
Vö. ÉrtSz.; TESz. állam; ÉKsz.

Beállítások