állampénztár fn 2A12

1. (ritk) ’az állam mint gazdálkodó, pénzkezelő szervezet; államkincstár’ ❖ megemlitem az állampénztárba folyt adók közül az átviteli és vásárvámokat (1864 Salamon Ferenc C3655, 191) | [az] átalakitás admisztrativ [!] uton is lenne foganatositható anélkül, hogy abból nagyobb költség hárulna az állampénztárra (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 570) | a kolostori birtokokat elveszik, minden jövedelmük az állampénztárba megy (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 320).

1a. ’az állam pénzének őrzésére való hely(iség) mint ennek jelképe; államkincstár’ ❖ az adó az állampénztár helyett magán erszénybe vándorolna (1860 Ormós Zsigmond C3364, 311) | az állampénztár fenekén is igen nagy fogyatkozás van (1875 Bartók Lajos C0864, 6) | a hercegné Ferenc császár félhivatalos szeretője volt, a pénz a császár zsebéből került ki. Helyesebben az állampénztárból, ahová bal kézzel is be lehetett nyúlni (1957 Ráth-Végh István 9556002, 110).

2. ’az államnak befizetéseket felvevő és kifizetéseket teljesítő intézménye’ ❖ A vallás és közoktatási miniszter […] a m. kir. állampénztárt utasította […] 4000 forint kifizetésére (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 143) | az állami bevételek és adók jelentékeny része a köztársasági és helyi állampénztárakba folyik be (1953 Szabad Nép aug. 7. C0400, 3).

3. (ritk) ’az a pénzkészlet, amely felett az állam rendelkezik; államkincstár’ ❖ Viczky annak idején ellopta az állampénztárt (1909 Krúdy Gyula C2828, 12).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

állampénztár főnév 2A12
1. (ritk)
az állam mint gazdálkodó, pénzkezelő szervezet; államkincstár
megemlitem az állampénztárba folyt adók közül az átviteli és vásárvámokat
(1864 Salamon Ferenc)
[az] átalakitás admisztrativ [!] uton is lenne foganatositható anélkül, hogy abból nagyobb költség hárulna az állampénztárra
(1880 Gazdasági Lapok)
a kolostori birtokokat elveszik, minden jövedelmük az állampénztárba megy
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
1a.
az állam pénzének őrzésére való hely(iség) mint ennek jelképe; államkincstár
az adó az állampénztár helyett magán erszénybe vándorolna
(1860 Ormós Zsigmond)
az állampénztár fenekén is igen nagy fogyatkozás van
(1875 Bartók Lajos)
a hercegné Ferenc császár félhivatalos szeretője volt, a pénz a császár zsebéből került ki. Helyesebben az állampénztárból, ahová bal kézzel is be lehetett nyúlni
(1957 Ráth-Végh István)
2.
az államnak befizetéseket felvevő és kifizetéseket teljesítő intézménye
A vallás és közoktatási miniszter […] a m.magyar kir.királyi állampénztárt utasította […] 4000 forint kifizetésére
(1887 Akadémiai Értesítő)
az állami bevételek és adók jelentékeny része a köztársasági és helyi állampénztárakba folyik be
(1953 Szabad Nép aug. 7.)
3. (ritk)
az a pénzkészlet, amely felett az állam rendelkezik; államkincstár
Viczky annak idején ellopta az állampénztárt
(1909 Krúdy Gyula)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások