állampolgári mn 18A

’az emberre mint állampolgárra jellemző, vele kapcs.’ ❖ Állampolgári és nemzeti szabadságának tudatára ébredt vitézeknek lelkesedése (1891 Kemechey Jenő C2585, 5) | a paraszt és a munkás állampolgári nevelésével (1930 Jászi Oszkár 9277003, 426) | A klasszikus ókor uralkodó osztályának tagjai minden jogukat és előjogukat állampolgári létükből vezették le (1946 Lukács György² 9405006, 50) | állampolgári és emberi öntudat (1955 Bernáth Aurél 9052007, 47) | állampolgári és szakemberi felelősségünk (1956 Major Máté 2005085, 789) | Az írói autonómia védelmében az állampolgáriból adok fel többet vagy kevesebbet… (1992 Radnóti Sándor 2016035, 430).

a. ’állampolgárok által végrehajtott, létrehozott’ ❖ Amennyiben követelményeinket nem teljesítik, azon leszünk minden törvényes eszközzel, hogy állampolgári engedetlenségi mozgalmat szervezzünk (1986 Beszélő 2003020, 423) | E mostani fesztivál ötlete is állampolgári kezdeményezés, bár az illető kilétét meglehetős homály fedi (1991 Beszélő 2003058, 45) állampolgári kezdeményezés (Jog) ’az állampolgároknak, ill. közösségeiknek (meghatározott tárgykörben kiírandó) népszavazást kezdeményező cselekedete’ ❖ A törvények adta lehetőséget kihasználva huszonnégy államban fognak a szavazók véleményt nyilvánítani különböző állampolgári kezdeményezésekről (1994 Magyar Hírlap CD09).

b. ’az állampolgár(ok) és az állam viszonyával kapcs.’ ❖ [a kétszázezer magyar honvédnek] a magyar királyság állampolgári kötelékéből végleg ki kell lépniök, s orosz polgárokká lenniök (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A fölszabadított rabszolga neve állampolgári viszonyát tekintve libertinus (vagy libertina), urához való viszonyát tekintve pedig libertus (vagy liberta) volt (1902 ÓkoriLex. CD28) | a társadalom többségével való állampolgári jogegyenlőség követelményei (1992 Baka András 2034001, 196) állampolgári eskü (Jog) ’állampolgárság felvételekor leteendő eskü’ ❖ [Kossuth Ferenc] 1894-ben haza kisérte atyja tetemét és ez év őszén […] letette az állampolgári esküt (1899 Magyar írók élete CD27) | [az amerikaiaknak az útlevélhez] első alkalommal eredeti születési bizonyítvány kell vagy honosított állampolgárok esetében a fényképes oklevél, amelyet az állampolgári eskü letételekor kapnak (1998 Magyar Hírlap CD09) állampolgári jog ’az állampolgároknak (az alkotmányban és egyéb jogszabályokban rögzített) alapvető (szabadság)joga, cselekvési lehetősége’ ❖ Azon hatalmas szellemi mozgalom […] az állampolgári jogok és kötelességek fölötti eszmét és fogalmat megtisztítá (1859 Beniczky Lajos C0944, 60) | A jogszabályok közigazgatási végrehajtásában az állampolgári jogok tiszteletben tartásának […] csak az a biztosítéka volt, hogy a minisztertanács alkotmányos jogkörében megsemmisíthette, megváltoztathatta az alárendelt közigazgatási szervek közérdekeket sértő intézkedéseit, határozatait (1992 Takács Imre² 2034003, 214) állampolgári kötelesség ’az állampolgároknak (az alkotmányban és egyéb jogszabályokban rögzített) alapvető kötelessége’ ❖ az állampolgári jogok és kötelességek (1859 Beniczky Lajos C0944, 60) | A paraszt bejön a városba, a piacon eladja áruját, a hivatalban teljesíti állampolgári kötelességeit (1937 Féja Géza 9138002, 55) | A bevásárlókocsit tologatva gyakran éreztem úgy, hogy most voltaképpen állampolgári kötelességet teljesítek (1986 Dalos György 2003010, 386).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

állampolgári melléknév 18A
az emberre mint állampolgárra jellemző, vele kapcs.
Állampolgári és nemzeti szabadságának tudatára ébredt vitézeknek lelkesedése
(1891 Kemechey Jenő)
a paraszt és a munkás állampolgári nevelésével
(1930 Jászi Oszkár)
A klasszikus ókor uralkodó osztályának tagjai minden jogukat és előjogukat állampolgári létükből vezették le
(1946 Lukács György²)
állampolgári és emberi öntudat
(1955 Bernáth Aurél)
állampolgári és szakemberi felelősségünk
(1956 Major Máté)
Az írói autonómia védelmében az állampolgáriból adok fel többet vagy kevesebbet…
(1992 Radnóti Sándor)
a.
állampolgárok által végrehajtott, létrehozott
Amennyiben követelményeinket nem teljesítik, azon leszünk minden törvényes eszközzel, hogy állampolgári engedetlenségi mozgalmat szervezzünk
(1986 Beszélő)
E mostani fesztivál ötlete is állampolgári kezdeményezés, bár az illető kilétét meglehetős homály fedi
(1991 Beszélő)
állampolgári kezdeményezés (Jog)
az állampolgároknak, ill. közösségeiknek (meghatározott tárgykörben kiírandó) népszavazást kezdeményező cselekedete
A törvények adta lehetőséget kihasználva huszonnégy államban fognak a szavazók véleményt nyilvánítani különböző állampolgári kezdeményezésekről
(1994 Magyar Hírlap)
b.
az állampolgár(ok) és az állam viszonyával kapcs.
[a kétszázezer magyar honvédnek] a magyar királyság állampolgári kötelékéből végleg ki kell lépniök, s orosz polgárokká lenniök
(1872–1874 Jókai Mór)
A fölszabadított rabszolga neve állampolgári viszonyát tekintve libertinus (vagy libertina), urához való viszonyát tekintve pedig libertus (vagy liberta) volt
(1902 ÓkoriLex.)
a társadalom többségével való állampolgári jogegyenlőség követelményei
(1992 Baka András)
állampolgári eskü (Jog)
állampolgárság felvételekor leteendő eskü
[Kossuth Ferenc] 1894-ben haza kisérte atyja tetemét és ez év őszén […] letette az állampolgári esküt
(1899 Magyar írók élete)
[az amerikaiaknak az útlevélhez] első alkalommal eredeti születési bizonyítvány kell vagy honosított állampolgárok esetében a fényképes oklevél, amelyet az állampolgári eskü letételekor kapnak
(1998 Magyar Hírlap)
állampolgári jog
az állampolgároknak (az alkotmányban és egyéb jogszabályokban rögzített) alapvető (szabadság)joga, cselekvési lehetősége
Azon hatalmas szellemi mozgalom […] az állampolgári jogok és kötelességek fölötti eszmét és fogalmat megtisztítá
(1859 Beniczky Lajos)
A jogszabályok közigazgatási végrehajtásában az állampolgári jogok tiszteletben tartásának […] csak az a biztosítéka volt, hogy a minisztertanács alkotmányos jogkörében megsemmisíthette, megváltoztathatta az alárendelt közigazgatási szervek közérdekeket sértő intézkedéseit, határozatait
(1992 Takács Imre²)
állampolgári kötelesség
az állampolgároknak (az alkotmányban és egyéb jogszabályokban rögzített) alapvető kötelessége
az állampolgári jogok és kötelességek
(1859 Beniczky Lajos)
A paraszt bejön a városba, a piacon eladja áruját, a hivatalban teljesíti állampolgári kötelességeit
(1937 Féja Géza)
A bevásárlókocsit tologatva gyakran éreztem úgy, hogy most voltaképpen állampolgári kötelességet teljesítek
(1986 Dalos György)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások