államrendszer fn 4B

’az állam társadalmi berendezkedése, belső rendje; államrend’ ❖ a’ magyar nemzet’ kész államrendszeréből föláldozni annyit, a’ mennyi az osztrák birodalom kül- és belerejére megkivántatik (1851 Kemény Zsigmond C2605, 202) | hűbéri államrendszer (1898 Irodalomtörténeti Közlemények C0215, 178) | Szent István államrendszerében végelemzésben az a keresztényi állameszme jutott itt nálunk is diadalra, […] amit éppen Szent Ágoston szögezett le (1943 Füsi József 9160001, 93) | A törvények második csoportját a liberális államrendszer megteremtésének törvényei alkotják (1975 Gergely András CD17).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

államrendszer főnév 4B
az állam társadalmi berendezkedése, belső rendje; államrend
a’ magyar nemzet’ kész államrendszeréből föláldozni annyit, a’ mennyi az osztrák birodalom kül- és belerejére megkivántatik
(1851 Kemény Zsigmond)
hűbéri államrendszer
(1898 Irodalomtörténeti Közlemények)
Szent István államrendszerében végelemzésben az a keresztényi állameszme jutott itt nálunk is diadalra, […] amit éppen Szent Ágoston szögezett le
(1943 Füsi József)
A törvények második csoportját a liberális államrendszer megteremtésének törvényei alkotják
(1975 Gergely András)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások