ellenőr fn 4C8

1. ’vmely munka(folyamat) ellenőrzésével v. vmely (adminisztratív) tevékenység felülvizsgálatával megbízott v. azt hivatásszerűen végző személy’ ❖ Tanácskozásinkban a Perceptor Pénztárnok, a Contraagens Ellenőr nevezetet kapa (1828 Kazinczy Ferenc C4937, 478) | A’ 30ados és 30adi ellenőr-tisztség Fürstenfelden megüresült (1834 Jelenkor C0228, [689]) | A fegyházi igazgatóság (strafhausverwaltung) személyzete ez: 1 igazgató, 1 ellenőr, 1 segédtiszt és 1 irnok (1860 Vasárnapi Újság CD56) | az igazgató, ellenőr, állatorvos, a vágóhid felügyelők [lakásai a közvágóhíd telepén] (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 124) | Hoovert élelmezési ellenőrré nevezték ki (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 13) | A Duna Cipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek, és megállapították, hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak (1967 Örkény István 9500026, 140) | Kiutasítja az ENSZ nukleáris ellenőreit Észak-Korea, ha azok ellenőrizni akarják egy atomfegyvergyártáshoz is szükséges plutóniumgyártó nukleáris reaktor képességeit (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kissé rég, hiv) ’〈a postánál és a vasútnál: eredetileg ilyen tevékenységi kört betöltő, később a munkakörre és a beosztásra való tekintet nélkül, a tisztviselői ranglétra meghatározott fokán álló, a segédtisztnél kettővel magasabb, a főellenőrnél eggyel alacsonyabb rangú tisztviselő megnevezésére〉’ ❖ Schedel Ferencz, kir. postai Ellenőr (1832 Jelenkor C0223, melléklet 48) | [Lindauer Gusztáv az] oszt. magy. vasuttársaság ellenőrévé és a hajómühelyek főnökévé neveztetett ki (1893 Pesti Hírlap márc. 9. C5641, 9) | Idővel a szolgálati teendőkört megjelölő elnevezés a nagyobb vasutaknál rangbeli állás megjelölésévé változott, úgy, hogy előmenetel útján minden hivatalnokból ellenőr lesz, tekintet nélkül arra, hogy ellenőri teendőket végez-e v. sem (1912 RévaiNagyLex. C5702, 399) | [A postánál] azon kezelési teendőkre, amelyek nagyobb elméleti előképzettséget nem igényelnek, 4 középiskolát végzett ú. n. üzemi kezelési személyzetet (I. és II. oszt. főellenőr, ellenőr, segédellenőr, segédtiszt) alkalmaznak (1922 RévaiNagyLex. C5711, 636) | Posch pesti postai ellenőr (1966 Barta István CD32).

1b. (Közl) ’〈közösségi közlekedésben:〉 az utazásra jogosító jegyeket, bérleteket, igazolványokat stb. (és az ezeket vizsgáló kalauz munkáját) ellenőrző alkalmazott’ ❖ [A lóvasúton] két ellenőr is volt felülvizsgálni, de hát ezek az urak a kocsi-tetejére nem mászhatnak fel megnézni, vajjon van-e mindenkinek jegye vagy sincs (1884 Budapesti Hírlap márc. 18. C4731, melléklet 4) | Beülsz az autobuszba, kalauz, ellenőr nincs, utólag fizetsz, százhúsz kilométeres útért 3 pengőt (1937 Nagy Lajos CD10) | Ha a következő állomáson felszáll egy ellenőr, engem [ti. a kalauzt] súlyosan megbüntethetnek azért, ha elnézem [az élő baromfi szállítását] (1969 Kamondy László 9300001, 77) | [a metrón átszálláskor új jegyet nem váltó turisták] gyakran a szőrösszívű ellenőrök áldozatául estek (1996 Magyar Hírlap CD09) | Hát elkapott ma, kiscicám, az ellenőr a metrón. Nem volt érvényes matricám, kívánom, bárha lett vón (2007 Varró Dániel 3334005, 46).

2. (gyakr. birtokszóként) ’olyan személy, intézmény stb., aki v. amely vkinek v. vminek az ellenőrzését, felügyeletét végzi, arra alkalmas’ ❖ az őrzésnek természete az, hogy az eggyik [őr] a másiknak ellenőrje (1832 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | 1553-ban a törökök [...] 1 mérföldnyire Orodtól, szintén a Maros jobb partján, mintegy ellenőrül, Arad várát kezdték épiteni (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Önt ellenőrnek hagyjuk itt; ha valaki netalán csintalankodni akarna Apolkával, legyen, aki rendre inti (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | [az Alkotmánybíróság] a végrehajtó hatalom igen sikeres ellensúlyának és ellenőrének bizonyult (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Parti Nagy Lajos] elbeszélői és szereplői azért beszélhetnek helytelenül, mert egy külső ellenőr, jelesül a szerző képes mindezt a helyessel szembeállítani (2007 Bedecs László 3247003, 212).

Ö: adó~, fő~, jegy~, szám~, vám~.

ÖU: fegyverzet~.

Sz: ellenőri.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ellenőr főnév 4C8
1.
vmely munka(folyamat) ellenőrzésével v. vmely (adminisztratív) tevékenység felülvizsgálatával megbízott v. azt hivatásszerűen végző személy
Tanácskozásinkban a Perceptor Pénztárnok, a Contraagens Ellenőr nevezetet kapa
(1828 Kazinczy Ferenc)
A’ 30ados és 30adi ellenőr-tisztség Fürstenfelden megüresült
(1834 Jelenkor)
A fegyházi igazgatóság (strafhausverwaltung) személyzete ez: 1 igazgató, 1 ellenőr, 1 segédtiszt és 1 irnok
(1860 Vasárnapi Újság)
az igazgató, ellenőr, állatorvos, a vágóhid felügyelők [lakásai a közvágóhíd telepén]
(1875 Hasznos Mulattató)
Hoovert élelmezési ellenőrré nevezték ki
(1917 Budapesti Hírlap)
A Duna Cipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek, és megállapították, hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak
(1967 Örkény István)
Kiutasítja az ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete nukleáris ellenőreit Észak-Korea, ha azok ellenőrizni akarják egy atomfegyvergyártáshoz is szükséges plutóniumgyártó nukleáris reaktor képességeit
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (kissé rég, hiv)
〈a postánál és a vasútnál: eredetileg ilyen tevékenységi kört betöltő, később a munkakörre és a beosztásra való tekintet nélkül, a tisztviselői ranglétra meghatározott fokán álló, a segédtisztnél kettővel magasabb, a főellenőrnél eggyel alacsonyabb rangú tisztviselő megnevezésére〉
Schedel Ferencz, kir.királyi postai Ellenőr
(1832 Jelenkor)
[Lindauer Gusztáv az] oszt. magy.osztrák–magyar vasuttársaság ellenőrévé és a hajómühelyek főnökévé neveztetett ki
(1893 Pesti Hírlap márc. 9.)
Idővel a szolgálati teendőkört megjelölő elnevezés a nagyobb vasutaknál rangbeli állás megjelölésévé változott, úgy, hogy előmenetel útján minden hivatalnokból ellenőr lesz, tekintet nélkül arra, hogy ellenőri teendőket végez-e v.vagy sem
(1912 RévaiNagyLex.)
[A postánál] azon kezelési teendőkre, amelyek nagyobb elméleti előképzettséget nem igényelnek, 4 középiskolát végzett ú. n.úgynevezett üzemi kezelési személyzetet (I. és II. oszt.osztályú főellenőr, ellenőr, segédellenőr, segédtiszt) alkalmaznak
(1922 RévaiNagyLex.)
Posch pesti postai ellenőr
(1966 Barta István)
1b. (Közl)
〈közösségi közlekedésben:〉 az utazásra jogosító jegyeket, bérleteket, igazolványokat stb. (és az ezeket vizsgáló kalauz munkáját) ellenőrző alkalmazott
[A lóvasúton] két ellenőr is volt felülvizsgálni, de hát ezek az urak a kocsi-tetejére nem mászhatnak fel megnézni, vajjon van-e mindenkinek jegye vagy sincs
(1884 Budapesti Hírlap márc. 18.)
Beülsz az autobuszba, kalauz, ellenőr nincs, utólag fizetsz, százhúsz kilométeres útért 3 pengőt
(1937 Nagy Lajos)
Ha a következő állomáson felszáll egy ellenőr, engem [ti. a kalauzt] súlyosan megbüntethetnek azért, ha elnézem [az élő baromfi szállítását]
(1969 Kamondy László)
[a metrón átszálláskor új jegyet nem váltó turisták] gyakran a szőrösszívű ellenőrök áldozatául estek
(1996 Magyar Hírlap)
Hát elkapott ma, kiscicám, az ellenőr a metrón. Nem volt érvényes matricám, kívánom, bárha lett vón
(2007 Varró Dániel)
2. (gyakr. birtokszóként)
olyan személy, intézmény stb., aki v. amely vkinek v. vminek az ellenőrzését, felügyeletét végzi, arra alkalmas
az őrzésnek természete az, hogy az eggyik [őr] a másiknak ellenőrje
(1832 Kossuth Lajos összes munkái)
1553-ban a törökök [...] 1 mérföldnyire Orodtól, szintén a Maros jobb partján, mintegy ellenőrül, Arad várát kezdték épiteni
(1857 Vasárnapi Újság)
Önt ellenőrnek hagyjuk itt; ha valaki netalán csintalankodni akarna Apolkával, legyen, aki rendre inti
(1885 Mikszáth Kálmán)
[az Alkotmánybíróság] a végrehajtó hatalom igen sikeres ellensúlyának és ellenőrének bizonyult
(1996 Magyar Hírlap)
[Parti Nagy Lajos] elbeszélői és szereplői azért beszélhetnek helytelenül, mert egy külső ellenőr, jelesül a szerző képes mindezt a helyessel szembeállítani
(2007 Bedecs László)
ÖU: fegyverzetellenőr
Sz: ellenőri
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások