ellenőrző mn-i ign, mn és fn  ellenőriző

I. mn-i ign → ellenőriz.

II. mn 1C

1. (tulajdonnév részeként is) ’olyan 〈személy, testület〉, akinek v. amelynek az a feladata, hogy vkit v. vmit ellenőrizzen, felügyeljen, vmilyen szempont alapján vizsgáljon, ill. ilyen személyre v. testületre jellemző, ahhoz tartozó 〈képesség, szerep, jelleg stb.〉’ ❖ a’ közdolgokat jövendőben is csak a’ tanács intézze, a’ választott község befolyása legfölebb nemleges és ellenőrző (1842 Pesti Hírlap CD61) | nem tudom, miféle bölcsekből válogatnának is [a színház] számára ellenőrző bizottmányt (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [II. Endre és tanácsosai a nádort] széleskörű ellenőrző hatáskörrel ruházták fel (1930 Hóman Bálint CD42) | ellenőrző tiszt [a francia hadifogságban] (1990 Sára Sándor 2001026, 27) | A Magyarország és a Szovjetunió közötti „látható” kapcsolatnak akkor még a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) adja a keretét (2009 Huszár Tibor 3159001, 16).

2. ’olyan 〈dolog〉, amellyel vkit v. vmit ellenőrizni, felügyelni, vmilyen szempont alapján vizsgálni lehet v. amelyet vkinek v. vminek az ellenőrzésére használnak, ill. olyan 〈hely〉, ahol vmilyen ellenőrzést végeznek’ ❖ [az akadémiai tagok] jelenlétében ’s ellenőrző pecséteik alatt a’ pályamunkák jeligés leveleikkel együtt lezárattak (1838 Társalkodó C7975, 334) | [elvetették] a Menger által beadott inditványt, hogy valamennyi főzde az állam költségén kapjon ellenőrző mérőgépet (1888 Budapesti Hírlap máj. 3. C4735, 5) | a versenyzőknek két-három ellenőrző ponthoz kell eljutniok és ott jelentkezniök, amíg a 10 km.-es távot végigfutják (1925 Nemzeti Sport jan. 10. C7150, 5) | Arra a kérdésre például, hogy helyesnek tartja-e a munkaversenyt, 63 százalék igennel felelt, de az ellenőrző kérdésre, hogy miért helyeslik, 42 százalék nem tudott választ adni (1948 Népszava nov. 14. C4838, 9) | [az obnyinszki atomerőműben a] sugárzásmérő szakemberek az ellenőrző helyiségben a természeti háttérsugárzásnak mintegy ötszörösét mérik (1998 Magyar Hírlap CD09) | a szögesdrót kerítés ellenőrző kapujánál akadt valamelyes zavar (2008 Benedek István Gábor 3151005, 908) ellenőrző könyv ’〈közoktatásban:〉 a tanuló tanulmányi eredményeinek, mulasztásainak és az iskolai élettel kapcs. egyéb információknak a rögzítésére való iskolai okmány, amelynek segítségével iskolai tevékenysége, előmenetele nyomon követhető’ ❖ kis könyvecskét kap minden tanuló s azt a tanitó minden alkalommal lebélyegezi. [...] Az ellenőrző könyvbe évharmadonként a tanuló előmenetelét és magaviseletét is bejegyzik (1897 Budapesti Hírlap szept. 8. C4744, 9) | Add ide az ellenőrző-könyvedet. [...] (András kiviszi és leteszi az asztalra, nézi, amint Epres beírja [...].) (1950 Fehér Klára 9137003, 30) | Én mindig édesapámmal íratom alá az ellenőrző könyvemet, mert ő minden további nélkül mindent aláír nekem! (1966 Népszabadság máj. 4. C4816, 6) | [Az osztályfőnök] osztálynaplót, ellenőrző könyvet, félévi értesítőket és év végi bizonyítványokat ír (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’olyan 〈művelet, tevékenység, esemény stb.〉, amellyel v. amelynek során vkit v. vmit ellenőriznek, felügyelnek v. vmilyen szempont alapján vizsgálnak’ ❖ [a kalendárium] ama’ megszoritások és ellenőrző óvások kikerülésével jelent meg [...], mellyek egyébkint a’ sajtó szárnyaira bocsátott véleményeket korlátozzák (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Kálvin] szemmel tartotta a reformatió nagy panorámáját, a mint az Európa minden államában fejlődött s kibontakozott, és folyvást intézőleg és ellenőrzőleg szólt bele (1878 Budapesti Szemle C7565, 241) | [A diákot] az ellenőrző konferenciákon az összes tárgyakból megróják (1931 Nyugat CD10) | [a kutatók] sok ellenőrző mérést végeztek (1987 Tények könyve CD37) | az Országos Borminősítő Intézetnél elrendeltük az ellenőrző tevékenység fokozását (2005 Országgyűlési Napló CD62).

III. fn 1C

1. ’az a személy v. testület, akinek v. amelynek az a feladata, hogy vkit v. vmit ellenőrizzen, felügyeljen, vmilyen szempont alapján vizsgáljon’ ❖ [a gazdasszony] a szakács ellenörzője, segédje s ha kell helyettesítője (1867 Gyulai Pál 8173003, 116) | A függetlenségi párt legfőbb kötelessége – hogy az udvar és kamarilla ellenőrizője, esetleg ostorozója legyen (1902 Ady Endre CD0801) | [a spártai királyok] idővel az ephorosok személyében a harctéren is ellenőrzőt kaptak (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | A külső határok ellenőrzőire [...] minden eddiginél nagyobb felelősség hárul [az európai uniós csatlakozást követően] (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’ellenőrző könyv’ ❖ [A fiam] ellenőrzőjében ott sorakoznak a gyenge jegyek, magatartási figyelmeztetések, amiket mindig aláirat (1959 Népszabadság márc. 11. C4811, 4) | bemázoltak az ellenőrzőmbe egy négyest, meg azt, hogy nem készülök fizikából (1976 Bajor Andor 1006019, 77) | Tekintettel arra, hogy a gimnáziumokban hagyományos bizonyítványt kell bemutatni, a Montessori iskolában a szöveges értékelés mellett a gyerekek rendes ellenőrzőt is kapnak (2002 Magyar Hírlap CD09).

Ö: helyesírás-~, vírus~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenőrző melléknévi igenév, melléknév és főnév
ellenőriző 1C
I. melléknévi igenévellenőriz
II. melléknév 1C
1. (tulajdonnév részeként is)
olyan 〈személy, testület〉, akinek v. amelynek az a feladata, hogy vkit v. vmit ellenőrizzen, felügyeljen, vmilyen szempont alapján vizsgáljon, ill. ilyen személyre v. testületre jellemző, ahhoz tartozó 〈képesség, szerep, jelleg stb.〉
a’ közdolgokat jövendőben is csak a’ tanács intézze, a’ választott község befolyása legfölebb nemleges és ellenőrző
(1842 Pesti Hírlap)
nem tudom, miféle bölcsekből válogatnának is [a színház] számára ellenőrző bizottmányt
(1858 Vasárnapi Újság)
[II. Endre és tanácsosai a nádort] széleskörű ellenőrző hatáskörrel ruházták fel
(1930 Hóman Bálint)
ellenőrző tiszt [a francia hadifogságban]
(1990 Sára Sándor)
A Magyarország és a Szovjetunió közötti „látható” kapcsolatnak akkor még a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEBSzövetséges Ellenőrző Bizottság) adja a keretét
(2009 Huszár Tibor)
2.
olyan 〈dolog〉, amellyel vkit v. vmit ellenőrizni, felügyelni, vmilyen szempont alapján vizsgálni lehet v. amelyet vkinek v. vminek az ellenőrzésére használnak, ill. olyan 〈hely〉, ahol vmilyen ellenőrzést végeznek
[az akadémiai tagok] jelenlétében ’s ellenőrző pecséteik alatt a’ pályamunkák jeligés leveleikkel együtt lezárattak
(1838 Társalkodó)
[elvetették] a Menger által beadott inditványt, hogy valamennyi főzde az állam költségén kapjon ellenőrző mérőgépet
(1888 Budapesti Hírlap máj. 3.)
a versenyzőknek két-három ellenőrző ponthoz kell eljutniok és ott jelentkezniök, amíg a 10 km.kilométer-es távot végigfutják
(1925 Nemzeti Sport jan. 10.)
Arra a kérdésre például, hogy helyesnek tartja-e a munkaversenyt, 63 százalék igennel felelt, de az ellenőrző kérdésre, hogy miért helyeslik, 42 százalék nem tudott választ adni
(1948 Népszava nov. 14.)
[az obnyinszki atomerőműben a] sugárzásmérő szakemberek az ellenőrző helyiségben a természeti háttérsugárzásnak mintegy ötszörösét mérik
(1998 Magyar Hírlap)
a szögesdrót kerítés ellenőrző kapujánál akadt valamelyes zavar
(2008 Benedek István Gábor)
ellenőrző könyv
〈közoktatásban:〉 a tanuló tanulmányi eredményeinek, mulasztásainak és az iskolai élettel kapcs. egyéb információknak a rögzítésére való iskolai okmány, amelynek segítségével iskolai tevékenysége, előmenetele nyomon követhető
kis könyvecskét kap minden tanuló s azt a tanitó minden alkalommal lebélyegezi. [...] Az ellenőrző könyvbe évharmadonként a tanuló előmenetelét és magaviseletét is bejegyzik
(1897 Budapesti Hírlap szept. 8.)
Add ide az ellenőrző-könyvedet. [...] (András kiviszi és leteszi az asztalra, nézi, amint Epres beírja [...].)
(1950 Fehér Klára)
Én mindig édesapámmal íratom alá az ellenőrző könyvemet, mert ő minden további nélkül mindent aláír nekem!
(1966 Népszabadság máj. 4.)
[Az osztályfőnök] osztálynaplót, ellenőrző könyvet, félévi értesítőket és év végi bizonyítványokat ír
(2002 Magyar Hírlap)
3.
olyan 〈művelet, tevékenység, esemény stb.〉, amellyel v. amelynek során vkit v. vmit ellenőriznek, felügyelnek v. vmilyen szempont alapján vizsgálnak
[a kalendárium] ama’ megszoritások és ellenőrző óvások kikerülésével jelent meg [...], mellyek egyébkint a’ sajtó szárnyaira bocsátott véleményeket korlátozzák
(1842 Pesti Hírlap)
[Kálvin] szemmel tartotta a reformatió nagy panorámáját, a mint az Európa minden államában fejlődött s kibontakozott, és folyvást intézőleg és ellenőrzőleg szólt bele
(1878 Budapesti Szemle)
[A diákot] az ellenőrző konferenciákon az összes tárgyakból megróják
(1931 Nyugat)
[a kutatók] sok ellenőrző mérést végeztek
(1987 Tények könyve)
az Országos Borminősítő Intézetnél elrendeltük az ellenőrző tevékenység fokozását
(2005 Országgyűlési Napló)
III. főnév 1C
1.
az a személy v. testület, akinek v. amelynek az a feladata, hogy vkit v. vmit ellenőrizzen, felügyeljen, vmilyen szempont alapján vizsgáljon
[a gazdasszony] a szakács ellenörzője, segédje s ha kell helyettesítője
(1867 Gyulai Pál)
A függetlenségi párt legfőbb kötelessége – hogy az udvar és kamarilla ellenőrizője, esetleg ostorozója legyen
(1902 Ady Endre)
[a spártai királyok] idővel az ephorosok személyében a harctéren is ellenőrzőt kaptak
(1935 Hóman Bálint munkái)
A külső határok ellenőrzőire [...] minden eddiginél nagyobb felelősség hárul [az európai uniós csatlakozást követően]
(2002 Magyar Hírlap)
2.
[A fiam] ellenőrzőjében ott sorakoznak a gyenge jegyek, magatartási figyelmeztetések, amiket mindig aláirat
(1959 Népszabadság márc. 11.)
bemázoltak az ellenőrzőmbe egy négyest, meg azt, hogy nem készülök fizikából
(1976 Bajor Andor)
Tekintettel arra, hogy a gimnáziumokban hagyományos bizonyítványt kell bemutatni, a Montessori iskolában a szöveges értékelés mellett a gyerekek rendes ellenőrzőt is kapnak
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások