ellenséges mn 15B

1. ’〈harcban, háborúban az egyik fél szempontjából:〉 a vele hadban álló, ellene harcoló 〈csapat, ország stb.〉, ill. az ellenség csapatához tartozó, az ellenség oldalán harcoló 〈katona〉’ ❖ Az olly Ellenséges Orſzágokban mint Morva, és Tseh-Orſzág [...] minden lehetséges tsattoláſsal folytaſsuk [a háborút] (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 70) | az ellenséges felek [...] mentűl nagyobb erővel folytathassák a’ hadakozást (1812 Budai Ézsaiás 8069006, 127) | minket annyi ellenséges század Ostromolt vak dühhel (1848 Petőfi Sándor 8366355, 53) | [a harci repülőgép] figyelemmel kíséri az ellenséges csapatok állományát, elhelyezkedését, mozgását (1989 Tények könyve CD37) | 1328-ban Lackfi István vajda [...] a németek erős seregét legyőzte, számos ellenséges lovagot elfogott (2010 Kovács S. Tibor 3187001, 36).

1a. ’〈harcban, háborúban:〉 az ellenséghez tartozó, általa megszállt 〈építmény, terület〉, ill. a birtokában levő 〈harci eszköz〉’ ❖ meg rémülvén a’ töb ellenſéges hajok is, egyedül tsak a’ város felé valo evezésben keresték ſzabaduláſokat (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 195) | [a hadgyakorlat] után szeptember elsején Lovas-Berénynél ellenséges földre léptünk (1886 Győri Közlöny 8627001, 2) | Az ellenséges állásokból erős gépfegyvertűz söpörte végig a terepet (1958 Lengyel József 9395007, 192) | A diverzáns jól felkészített fegyveres, aki az ellenséges vonalak mögött, rejtett körülmények között harci, szabotázs és partizántevékenységet végez (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈harcban, háborúban:〉 az ellenségtől eredő, általa véghez vitt 〈cselekvés, tevékenység〉’ ❖ [seregeink] az ellenség’ fldjére bé-mentenek vala, a’ múlt héten minden ellenséges ellent-állás nélkül [...] Kinéénig megint magokat viſzſza-húzták (1788 Magyar Kurír C0313, 529) | az anyaországot közvetetlenül fenyegeti az ellenséges invázió veszedelme (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 5) | az ellenséges megszállás alatt álló területen (1919 Világ 2115001, 11) | ellenséges harckocsitámadások (2010 Ungváry Krisztián 3330001, 38).

2. ’vmely személlyel, csoporttal v. egymással szemben ellenségként fellépő 〈személy(ek), csoport(ok vmelyike)〉, ill. ilyen személyek, csoportok között fennálló 〈viszony〉 v. ilyen személyre, csoportra jellemző 〈megnyilvánulás, érzelmi állapot stb.〉’ ❖ ellenséges harag (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 168) | az ország rendei örökösen ellenséges lábon állottak egymással (1860 Képes Újság 8641001, 430) | [Gida] úgy sejtette, hogy ellenséges apja kémekkel veszi körül (1893 Herczeg Ferenc 9241020, 102) | a IX–XI. századi nyugati krónikások egyoldalú és ellenséges felfogására [támaszkodnak a német tudósok] (1921 Hóman Bálint CD42) | ellenségesen villant a fiú szeme (1931 Gergely Sándor 9188006, 20) | ellenséges légkör (1957 Benedek István 9041009, 269) | egyesek közülük [ti. a közép-európai országok elitjei közül] kifejezetten ellenségesek voltak (2003 Köves András 3192001, 773).

2a. ’〈az emberrel v. vmely másik állat(csoport)tal szemben〉 barátságtalanul, támadóan viselkedő, ellenségként fellépő 〈állat(csoport)〉, ill. ilyen állatra jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság〉’ ❖ az ollyan ellenséges fúró féreg végre maga-is belé ne férkezzen [a kagylóknak] házaikba (1799 Fábián József ford.–Raff 7101003, 103) | [a párduc] nyugtalan ásításokkal mutatá a fenyegetett állatnak ellenséges vérszomját (1851 Jókai Mór CD18) | [Wache szerint] a kirgizek és mongolok mostani lovai valósággal ellenségesen viselkednek a vadlovakkal szemben (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az állati csoportok minél izoláltabbak, annál ellenségesebbek egymással (1999 Természet Világa CD50).

3. ’vki v. vmi számára ártalmas, káros, ill. vkit v. vmit támadó, bántó 〈dolog〉’ ❖ Sok Dolgok, mellyek a’ gonoſz embereknek ellenségesek, a’ Jóknak ſegítségekre vagynak (1776 Esopus meséi C1641, 221) | ostromra küldött ellenséges ſzéllel (1790 Mátyási József 7221022, 248) | Milly csoda, hogy [...] olly sok ellenséges körülmények közt nyelvünk még ennyire is megőriztetett? (1843 Zimmermann Jakab 8560001, 7) | én a külfölddel Ön dynastiájára nézve ellenséges levelezéseket akarok folytatni (1861 Kossuth Lajos CD32) | ezen az embernek ellenséges földgolyón (1925 Kosztolányi Dezső 9359370, 45) | ellenséges propaganda (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 132) | ellenséges, embertelen tudomány (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: ellenségesség.

Vö. CzF. ellenségės, ellenségėsen; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.

ellenséges melléknév 15B
1.
〈harcban, háborúban az egyik fél szempontjából:〉 a vele hadban álló, ellene harcoló 〈csapat, ország stb.〉, ill. az ellenség csapatához tartozó, az ellenség oldalán harcoló 〈katona〉
Az olly Ellenséges Orſzágokban mint Morva, és Tseh-Orſzág [...] minden lehetséges tsattoláſsal folytaſsuk [a háborút]
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
az ellenséges felek [...] mentűl nagyobb erővel folytathassák a’ hadakozást
(1812 Budai Ézsaiás)
minket annyi ellenséges század Ostromolt vak dühhel
(1848 Petőfi Sándor)
[a harci repülőgép] figyelemmel kíséri az ellenséges csapatok állományát, elhelyezkedését, mozgását
(1989 Tények könyve)
1328-ban Lackfi István vajda [...] a németek erős seregét legyőzte, számos ellenséges lovagot elfogott
(2010 Kovács S. Tibor)
1a.
〈harcban, háborúban:〉 az ellenséghez tartozó, általa megszállt 〈építmény, terület〉, ill. a birtokában levő 〈harci eszköz〉
meg rémülvén a’ töb ellenſéges hajok is, egyedül tsak a’ város felé valo evezésben keresték ſzabaduláſokat
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a hadgyakorlat] után szeptember elsején Lovas-Berénynél ellenséges földre léptünk
(1886 Győri Közlöny)
Az ellenséges állásokból erős gépfegyvertűz söpörte végig a terepet
(1958 Lengyel József)
A diverzáns jól felkészített fegyveres, aki az ellenséges vonalak mögött, rejtett körülmények között harci, szabotázs és partizántevékenységet végez
(2002 Magyar Hírlap)
1b.
〈harcban, háborúban:〉 az ellenségtől eredő, általa véghez vitt 〈cselekvés, tevékenység〉
[seregeink] az ellenség’ fldjére bé-mentenek vala, a’ múlt héten minden ellenséges ellent-állás nélkül [...] Kinéénig megint magokat viſzſza-húzták
(1788 Magyar Kurír)
az anyaországot közvetetlenül fenyegeti az ellenséges invázió veszedelme
(1899 Budapesti Hírlap)
az ellenséges megszállás alatt álló területen
(1919 Világ)
ellenséges harckocsitámadások
(2010 Ungváry Krisztián)
2.
vmely személlyel, csoporttal v. egymással szemben ellenségként fellépő 〈személy(ek), csoport(ok vmelyike), ill. ilyen személyek, csoportok között fennálló 〈viszony〉 v. ilyen személyre, csoportra jellemző 〈megnyilvánulás, érzelmi állapot stb.〉
ellenséges harag
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
az ország rendei örökösen ellenséges lábon állottak egymással
(1860 Képes Újság)
[Gida] úgy sejtette, hogy ellenséges apja kémekkel veszi körül
(1893 Herczeg Ferenc)
a IX–XI. századi nyugati krónikások egyoldalú és ellenséges felfogására [támaszkodnak a német tudósok]
(1921 Hóman Bálint)
ellenségesen villant a fiú szeme
(1931 Gergely Sándor)
ellenséges légkör
(1957 Benedek István)
egyesek közülük [ti. a közép-európai országok elitjei közül] kifejezetten ellenségesek voltak
(2003 Köves András)
2a.
〈az emberrel v. vmely másik állat(csoport)tal szemben〉 barátságtalanul, támadóan viselkedő, ellenségként fellépő 〈állat(csoport), ill. ilyen állatra jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság〉
az ollyan ellenséges fúró féreg végre maga-is belé ne férkezzen [a kagylóknak] házaikba
(1799 Fábián József ford.Raff)
[a párduc] nyugtalan ásításokkal mutatá a fenyegetett állatnak ellenséges vérszomját
(1851 Jókai Mór)
[Wache szerint] a kirgizek és mongolok mostani lovai valósággal ellenségesen viselkednek a vadlovakkal szemben
(1929 Az állatok világa ford.)
Az állati csoportok minél izoláltabbak, annál ellenségesebbek egymással
(1999 Természet Világa)
3.
vki v. vmi számára ártalmas, káros, ill. vkit v. vmit támadó, bántó 〈dolog〉
Sok Dolgok, mellyek a’ gonoſz embereknek ellenségesek, a’ Jóknak ſegítségekre vagynak
(1776 Esopus meséi)
ostromra küldött ellenséges ſzéllel
(1790 Mátyási József)
Milly csoda, hogy [...] olly sok ellenséges körülmények közt nyelvünk még ennyire is megőriztetett?
(1843 Zimmermann Jakab)
én a külfölddel Ön dynastiájára nézve ellenséges levelezéseket akarok folytatni
(1861 Kossuth Lajos)
ezen az embernek ellenséges földgolyón
(1925 Kosztolányi Dezső)
ellenséges propaganda
(1939 Herczeg Ferenc)
ellenséges, embertelen tudomány
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: ellenségesség
Vö. CzF. ellenségės, ellenségėsen; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.

Beállítások