ellentábor fn 4A

1. (kissé rég, Kat, átv is) ’ellenséges katonai alakulatok ideiglenes közös megtelepedési v. tartózkodási helye a rajta levő építményekkel, erődítésekkel együtt’ ❖ a’ miveletlenség az ellen-tábor, ’s ha azt ostromoljuk köz-erővel, mi ki fogásom lehet nekem az ellen, a’ ki bal kézbe fogja a’ kardot, vagy talán a’ lóra is bal-felül ül-fel? (1818 Pálóczi Horváth Ádám C2569, 108) | sokat levagdal, az ellentábort elfoglalja (1841 Czuczor Gergely ford.–Cornelius Nepos C1247, 135) | [Ordas nagyközség határában] ütötte föl az 1709-ik év telén hadi sátorát a dunai rengeteg erdők enyhében II. Rákóczi Ferenc, tul a Dunán pedig az ellentábor állott [...] gróf Batthyány vezérlete alatt (1896 PallasLex. CD02) | [a főparancsnokok nem voltak] kellőképpen tájékozva az ellentáborban történtekről (1941 Bánlaky József CD16).

1a. (kissé rég, Kat)(az itt tartózkodó) ellenséges katonai alakulatok összessége’ ❖ Öszve csapott a’ két ellen tábor. Sokan elhullottak az Oroszok és Kúnok közül (1808 Virág Benedek C4498, 8) | szemben állánk a mintegy 6000 főből álló jól fegyverzett ellentáborral (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A magyar kormány intézkedése folytán e [szerb] táborok ellen részint nemzetőrökből, részint rendes sorkatonaságból csakhamar ellentáborok alakíttattak (1941 Bánlaky József CD16).

2. ’vmely felfogással, nézettel, törekvéssel, ill. az azt képviselő személlyel v. csoportokkal szemben álló, ellentétes elvet, nézetet valló személyek v. csoportok összessége’ ❖ Az erre méltán felbőszült ellentábor rendreigazitást kért az elnöktől (1856 Hajnik Károly C2003, 35) | [a monogámia isteni elrendeltségéről szóló vitában] Walter az ellentábornak Hegel nyilatkozatát idézi emlékezetökbe (1900 Rézbányai József 8637001, 609) | magukkal ragadják életre-halálra az idevaló [ti. a nyírségi] embereket a meggyőződések, politikai hitek; testvérek, atyafiak, apák és fiúk állanak szemben nemegyszer az ellentáborokban (1916 Krúdy Gyula CD54) | [a szkinhedek és] az ellentábort képviselő punkok is a hatóság látóterébe kerültek (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

ellentábor főnév 4A
1. (kissé rég, Kat, átv is)
ellenséges katonai alakulatok ideiglenes közös megtelepedési v. tartózkodási helye a rajta levő építményekkel, erődítésekkel együtt
a’ miveletlenség az ellen-tábor, ’s ha azt ostromoljuk köz-erővel, mi ki fogásom lehet nekem az ellen, a’ ki bal kézbe fogja a’ kardot, vagy talán a’ lóra is bal-felül ül-fel?
(1818 Pálóczi Horváth Ádám)
sokat levagdal, az ellentábort elfoglalja
(1841 Czuczor Gergely ford.Cornelius Nepos)
[Ordas nagyközség határában] ütötte föl az 1709-ik év telén hadi sátorát a dunai rengeteg erdők enyhében II. Rákóczi Ferenc, tul a Dunán pedig az ellentábor állott [...] gróf Batthyány vezérlete alatt
(1896 PallasLex.)
[a főparancsnokok nem voltak] kellőképpen tájékozva az ellentáborban történtekről
(1941 Bánlaky József)
1a. (kissé rég, Kat)
(az itt tartózkodó) ellenséges katonai alakulatok összessége
Öszve csapott a’ két ellen tábor. Sokan elhullottak az Oroszok és Kúnok közül
(1808 Virág Benedek)
szemben állánk a mintegy 6000 főből álló jól fegyverzett ellentáborral
(1848 Kossuth Hírlapja)
A magyar kormány intézkedése folytán e [szerb] táborok ellen részint nemzetőrökből, részint rendes sorkatonaságból csakhamar ellentáborok alakíttattak
(1941 Bánlaky József)
2.
vmely felfogással, nézettel, törekvéssel, ill. az azt képviselő személlyel v. csoportokkal szemben álló, ellentétes elvet, nézetet valló személyek v. csoportok összessége
Az erre méltán felbőszült ellentábor rendreigazitást kért az elnöktől
(1856 Hajnik Károly)
[a monogámia isteni elrendeltségéről szóló vitában] Walter az ellentábornak Hegel nyilatkozatát idézi emlékezetökbe
(1900 Rézbányai József)
magukkal ragadják életre-halálra az idevaló [ti. a nyírségi] embereket a meggyőződések, politikai hitek; testvérek, atyafiak, apák és fiúk állanak szemben nemegyszer az ellentáborokban
(1916 Krúdy Gyula)
[a szkinhedek és] az ellentábort képviselő punkok is a hatóság látóterébe kerültek
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

Beállítások