államtudomány fn 4A (gyakr. tbsz-ban) (Tud)

1. ’az állam elméletével, ill. az állam igazgatásával, az állami élet különféle területeivel foglalkozó tudomány(ok összessége)’ ❖ [a történelem] gyakorlati államtudomány az országos férfiúnak (1856 Toldy Ferenc C4178, 198) | A marxista államtudományban általánosan elfogadott tétel, hogy a szocialista állami vezetés alapelve, alapvető módszere a szocialista törvényesség (1959 Világhy Miklós 2056025, 8) | [Lukács Györgyöt] a kolozsvári jogi karon az államtudományok doktorává avatták (1982 Karácsony András 2029009, 575) | [Stepan Wyszynski] jogot, államtudományt és közgazdaságot tanult (1992 Adriányi Gábor 2020002, 67).

2. (rég) ’társadalomtudomány’ ❖ Az államtudományokban minden ismeret valódi forrása a tapasztalat (1851 Eötvös József C1591, 329) | [Vanderbilt Félix] éles és szubtilis esze hamar felfedezte azt a kapcsot, mely a természettudományok és az államtudományok között létezik s az anthropologiától csakhamar átment a szocziológiára és a nemzetgazdászatra (1887 Wohl Stefánia 8530006, 92) | [Andree Károly] a néprajzot az államtudományok egyik főalapjának tekintette (1893 PallasLex. CD02).

Sz: államtudományi.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

államtudomány főnév 4A (gyakr. tbsz-ban) (Tud)
1.
az állam elméletével, ill. az állam igazgatásával, az állami élet különféle területeivel foglalkozó tudomány(ok összessége)
[a történelem] gyakorlati államtudomány az országos férfiúnak
(1856 Toldy Ferenc)
A marxista államtudományban általánosan elfogadott tétel, hogy a szocialista állami vezetés alapelve, alapvető módszere a szocialista törvényesség
(1959 Világhy Miklós)
[Lukács Györgyöt] a kolozsvári jogi karon az államtudományok doktorává avatták
(1982 Karácsony András)
[Stepan Wyszynski] jogot, államtudományt és közgazdaságot tanult
(1992 Adriányi Gábor)
2. (rég)
Az államtudományokban minden ismeret valódi forrása a tapasztalat
(1851 Eötvös József)
[Vanderbilt Félix] éles és szubtilis esze hamar felfedezte azt a kapcsot, mely a természettudományok és az államtudományok között létezik s az anthropologiától csakhamar átment a szocziológiára és a nemzetgazdászatra
(1887 Wohl Stefánia)
[Andree Károly] a néprajzot az államtudományok egyik főalapjának tekintette
(1893 PallasLex.)
Sz: államtudományi
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások