ellentétes mn és fn 

I. mn 15B

1. ’vmivel v. vkivel, ill. egymással ellentétben álló, kontrasztot képező 〈dolog, személy, ill. dolgok v. személyek vmelyike〉’ ❖ e fejlődéssel ellentétes rendszer (1842 e. Dessewffy Aurél 8103004, 346) | [egyes görög filozófusok] fényeskedni akartak észbeli ügyességükkel, hogy néha a legellentétesebb állítások igazságát is bizonyítani tudják (1893 Péterfy Jenő 8363004, 181) | ellentétes előjelű elektromos töltések (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 71) | a három ellentétes [bírói] ítélet után két, egymásnak ellentmondó legfelsőbb bírósági [...] döntés is született (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’egymással ellentétben álló dolgok közt fennálló v. rájuk jellemző 〈viszony, állapot〉, ill. magában ellentétet hordozó v. egymással ellentétben levő elemekből álló 〈dolog〉’ ❖ e’ gyöngéd alak […] a’ nézőre nem hatna olly ellentétesen (1844 Jósika Miklós C2383, 164) | [A keresztény aszkézis] a test és lélek között ellentétes dualizmust állít fel (1893 PallasLex. CD02) | A működés és a lét ellentétes viszonyán alapul az alany és az állítmány kifejlődése (1997 PedagógiaiLex. C6810, 635) | [a Föld-csúcsértekezleten a hivatalos küldöttek] nagy sikerként, a fórum civil meghívottjai viszont kudarcként értékelték a nehezen megszületett dokumentumot. A fórum utolsó napja hűen tükrözte Johannesburg ellentétes megítélését (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’átellenes, (vmivel) szemközti, túlsó 〈oldal, hely〉, ill. azon levő 〈dolog〉’ ❖ egy hegy két ellentétes oldalára helyezett két templom (1868 Orbán Balázs CD22) | csak a fonott székek maradtak benn, a tánckedvet pedzegető cigányokkal ellentétes sarokban (1928 Németh László² 9485038, 219) | a Föld két közel ellentétes pontja [...] alatt nagy kiterjedésű szuperfeláramlási központok alakultak ki (2010 Horváth Ferenc²–Dombrádi Endre 3323002, 121).

2a. ’fordított, ellenkező 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈mozgás〉 v. ilyen irányú mozgást végző 〈dolog〉’ ❖ A harmadik púp aztán a nyakszirtcsont hátra-felei dudorodása által képeztetik [...]. Néha azonban ezzel ellentétes irányu háromszeglet-fejjel találkozunk (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305001, 7) | különböző légrétegek ellentétes áramlatai (1872 Jókai Mór CD18) | az óramutató járásával ellentétes irányban körbe járó sétálás (1990 Magyar néprajz CD47) | Előrehaladva a hajóorr mindig a kormányrúd mozgásával ellentétesen kanyarodik (2003 Ruják István ford.–Sleight 3278001, 69).

3. ’egymással v. vkivel szemben álló, ellenkező álláspontot képviselő, ill. ellenséges viszonyban levő 〈felek vmelyike〉’ ❖ Veresmarti megtérése historiájában az ellentétes felek egyaránt át vannak ezen eszmétől hatva (1877 Szécsen Antal CD57) | háborús célok a két ellentétes oldalon (1944 Bethlen István 9055003, 114) | Miért nem tud semmiben sem egyetérteni két ellentétes párt képviselője? (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmivel össze nem férő, össze nem egyeztethető, vminek nem megfelelő 〈dolog〉’ ❖ többnyire már, mint a nemzet hadi geniusával ellentétesek, kevés sikerrel és nagy veszteségekkel [vannak alkalmazva az európai harcmodorból átvett elemek] (1879 Ipolyi Arnold CD57) | az USA és Anglia a maguk érdekeinek megfelelően, az alapokmány szellemével ellentétes módon akarják kiaknázni a szervezetet (1947 Szabad Föld okt. 5. C1537, 2) | a kuvaiti kamaszok csapatostul járnak az internetkávézókba, ahol legtöbbször csevegéssel vagy pornográf honlapok nézegetésével töltik az idejüket – mindkettő igencsak ellentétes a hagyományos iszlám kultúra normáival (2008 Szalai Éva ford.–Giddens 3291001, 67).

5. (Nyelvt) ’ellentétet kifejező 〈nyelvi elem, jelenség〉 v. egymással tartalmi ellentétben álló 〈tagmondatok, mondatrészek vmelyike〉, ill. ilyen tagmondatok, mondatrészek között fennálló 〈viszony〉’ ❖ [a ’de, azonban’ jelentésű, régies maga szó] ellentétes főmondatot kezd, ’s megérthető e’ fordításbul: doch [= de]. Mutatják ezt a’ példák is: Telegdi, 192: „azt tetteti, hogy ... ü is oda megyen és imádja ütet, maga más forog vala az ü elméjében” (tetteti – de mégis más forog vala) (1860 Magyar Nyelvészet C7092, 231) | Hány tárgyi, okhatározói ellentétes kötőszó takarítható meg például mondatok beékelésével, szembetorlasztásával, jól megválasztott szórenddel (1955 Németh László² 9485054, 355) | Ellentétes szószerkezetek: a tagok között ellentétes viszony van (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

II. fn 4B (birtokszóként) (kissé rég, ritk)

’vminek az ellentéte, ellentettje’ ❖ a magyarok, mint látni fogjuk, jobban szerettek egyenetlen mint sima területen sorakozni, (s ebben ellentétesei voltak a görögöknek) (1876 Salamon Ferenc CD57) | A kisebbik egészen ellentétese a bátyjának (1882 Jókai Mór CD18) | Pointer a. m. rövidszőrű vizsla; ennek ellentétese a setter, vagyis a hosszúszőrű vizsla (1922 RévaiNagyLex. C5711, 536).

Sz: ellentétesség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

ellentétes melléknév és főnév
I. melléknév 15B
1.
vmivel v. vkivel, ill. egymással ellentétben álló, kontrasztot képező 〈dolog, személy, ill. dolgok v. személyek vmelyike〉
e fejlődéssel ellentétes rendszer
(1842 e. Dessewffy Aurél)
[egyes görög filozófusok] fényeskedni akartak észbeli ügyességükkel, hogy néha a legellentétesebb állítások igazságát is bizonyítani tudják
(1893 Péterfy Jenő)
ellentétes előjelű elektromos töltések
(1930 TolnaiÚjLex.)
a három ellentétes [bírói] ítélet után két, egymásnak ellentmondó legfelsőbb bírósági [...] döntés is született
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
egymással ellentétben álló dolgok közt fennálló v. rájuk jellemző 〈viszony, állapot〉, ill. magában ellentétet hordozó v. egymással ellentétben levő elemekből álló 〈dolog〉
e’ gyöngéd alak […] a’ nézőre nem hatna olly ellentétesen
(1844 Jósika Miklós)
[A keresztény aszkézis] a test és lélek között ellentétes dualizmust állít fel
(1893 PallasLex.)
A működés és a lét ellentétes viszonyán alapul az alany és az állítmány kifejlődése
(1997 PedagógiaiLex.)
[a Föld-csúcsértekezleten a hivatalos küldöttek] nagy sikerként, a fórum civil meghívottjai viszont kudarcként értékelték a nehezen megszületett dokumentumot. A fórum utolsó napja hűen tükrözte Johannesburg ellentétes megítélését
(2002 Magyar Hírlap)
2.
átellenes, (vmivel) szemközti, túlsó 〈oldal, hely〉, ill. azon levő 〈dolog〉
egy hegy két ellentétes oldalára helyezett két templom
(1868 Orbán Balázs)
csak a fonott székek maradtak benn, a tánckedvet pedzegető cigányokkal ellentétes sarokban
(1928 Németh László²)
a Föld két közel ellentétes pontja [...] alatt nagy kiterjedésű szuperfeláramlási központok alakultak ki
(2010 Horváth Ferenc²–Dombrádi Endre)
2a.
fordított, ellenkező 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈mozgás〉 v. ilyen irányú mozgást végző 〈dolog〉
A harmadik púp aztán a nyakszirtcsont hátra-felei dudorodása által képeztetik [...]. Néha azonban ezzel ellentétes irányu háromszeglet-fejjel találkozunk
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
különböző légrétegek ellentétes áramlatai
(1872 Jókai Mór)
az óramutató járásával ellentétes irányban körbe járó sétálás
(1990 Magyar néprajz)
Előrehaladva a hajóorr mindig a kormányrúd mozgásával ellentétesen kanyarodik
(2003 Ruják István ford.Sleight)
3.
egymással v. vkivel szemben álló, ellenkező álláspontot képviselő, ill. ellenséges viszonyban levő 〈felek vmelyike〉
Veresmarti megtérése historiájában az ellentétes felek egyaránt át vannak ezen eszmétől hatva
(1877 Szécsen Antal)
háborús célok a két ellentétes oldalon
(1944 Bethlen István)
Miért nem tud semmiben sem egyetérteni két ellentétes párt képviselője?
(2002 Magyar Hírlap)
4.
vmivel össze nem férő, össze nem egyeztethető, vminek nem megfelelő 〈dolog〉
többnyire már, mint a nemzet hadi geniusával ellentétesek, kevés sikerrel és nagy veszteségekkel [vannak alkalmazva az európai harcmodorból átvett elemek]
(1879 Ipolyi Arnold)
az USAUnited States of America ’Amerikai Egyesült Államok’ és Anglia a maguk érdekeinek megfelelően, az alapokmány szellemével ellentétes módon akarják kiaknázni a szervezetet
(1947 Szabad Föld okt. 5.)
a kuvaiti kamaszok csapatostul járnak az internetkávézókba, ahol legtöbbször csevegéssel vagy pornográf honlapok nézegetésével töltik az idejüket – mindkettő igencsak ellentétes a hagyományos iszlám kultúra normáival
(2008 Szalai Éva ford.Giddens)
5. (Nyelvt)
ellentétet kifejező 〈nyelvi elem, jelenség〉 v. egymással tartalmi ellentétben álló 〈tagmondatok, mondatrészek vmelyike〉, ill. ilyen tagmondatok, mondatrészek között fennálló 〈viszony〉
[a ’de, azonban’ jelentésű, régies maga szó] ellentétes főmondatot kezd, ’s megérthető e’ fordításbul: doch [= de]. Mutatják ezt a’ példák is: Telegdi, 192: „azt tetteti, hogy ... ü is oda megyen és imádja ütet, maga más forog vala az ü elméjében” (tetteti – de mégis más forog vala)
(1860 Magyar Nyelvészet)
Hány tárgyi, okhatározói ellentétes kötőszó takarítható meg például mondatok beékelésével, szembetorlasztásával, jól megválasztott szórenddel
(1955 Németh László²)
Ellentétes szószerkezetek: a tagok között ellentétes viszony van
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
II. főnév 4B (birtokszóként) (kissé rég, ritk)
vminek az ellentéte, ellentettje
a magyarok, mint látni fogjuk, jobban szerettek egyenetlen mint sima területen sorakozni, (s ebben ellentétesei voltak a görögöknek)
(1876 Salamon Ferenc)
A kisebbik egészen ellentétese a bátyjának
(1882 Jókai Mór)
Pointer a. m.annyi mint rövidszőrű vizsla; ennek ellentétese a setter, vagyis a hosszúszőrű vizsla
(1922 RévaiNagyLex.)
Sz: ellentétesség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások