ellentett mn és fn 2B1

I. mn

1. ’ellentétes, ellenkező, egymással v. vmivel ellentétként szembeállított 〈dolog v. dolgok vmelyike〉’ ❖ a’ kinek akaratja rósz hajlandóságok által a’ gonoszra nem ingereltetik, sokkal alkalmatosabb lészen az, hogy belátása által megesmervén az ellentett jónak becsét, ezt megkedvelje és teljesítse (1826 Tudományos Gyűjtemény C5601, 11) | Ellentett fogalmak (conceptus oppositi); mellyeket összefoglalni nem lehet; p. o. az erényt, a vétekkel (1840 Székely Mózes 8434004, 47) | Ellentett természetüknek egy a gyökere (1932 Németh László² 9485018, 80) | merőben egyéni kompozíciójú, egymásnak ellentett részekből szerves egésszé épülő költemények (1966 Tamás Attila CD53) | A látszólagos negáció („Az elbeszélő azonban gyűlöli a regényeket.”) természetesen éppen ellentett célt szolgál (1998 Új Könyvek CD29).

2. ’átellenes, (vmivel) szemközti, túlsó 〈oldal〉, ill. azon levő 〈dolog〉’ ❖ [a csúcsos almák] a kocsánynyal ellentett oldal felé kicsúcsosodottak (1893 PallasLex. CD02) | Antipodusok (gör.) annyi mint ellenlábasok, a Föld ellentett délkörén és szélességi övén, tőlünk 180°-ra lakók (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 222) | A szentsarok, általában a lakóhelyiségnek a tüzelőberendezéssel ellentett szegletében, Európa mindazon területein megtalálható, ahol a sarkos lakásrend volt általános (1981 NéprajziLex. CD47).

2a. ’fordított, ellenkező 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈mozgás〉’ ❖ ellentett irányban (1854 Vasárnapi Újság CD56) | az oláhság ellentett vándorlása (1929 Szekfű Gyula CD42) | a laboratóriumban nem hat semmiféle gravitáció, ám megfelelő gyorsulással mozog a laboratórium (az előbbivel ellentett) felfelé mutató irányban (1998 Természet Világa ford. CD50).

3. (Mat) ’vmely számmal abszolút értékben megegyező, de ellenkező előjelű 〈szám〉’ ❖ [a négyzetre emelés] ellentett számokat is egyenlővé tehet (2001 Népszava dec. 28. C7464, 6).

II. fn

1. ’egymással ellentétes viszonyban levő dolgok vmelyike’ ❖ a fogalom önfejlődését az ellenmondás és az ellentettek egysége eszközlik (1843 Purgstaller József 8351006, 176) | a kis körön van lábad Mely ép a Judeccának [a pokol kilencedik körének legkisebb alköre] ellentettje (1883 Szász Károly² ford.–Dante C3835, 463) | az ’általános’ [...] az egyik esetben az ’individuális’, a másik esetben a ’szinguláris’ ellentettje (1982 Szende Tamás 2029003, 523) | A Phaidrosz a felosztás módszerének ellentettjét, az „egybefoglalást” is említi (2006 Bene László 3040002, 223).

2. (rendsz. birtokszóként) (Mat) ’vmely számmal abszolút értékben megegyező, de ellenkező előjelű szám’ ❖ [a pozitív és a negatív] mennyiségek ellentetteknek is neveztetnek, mivel egymással viszonyba jövén, egységeiket kölcsönösen megsemmisítik (1867 Császár Károly 8082001, 13) | negatív szám abszolút értéke a szám ellentettje (1997 PedagógiaiLex. C6810, 432).

Vö. ÉKsz.

ellentett melléknév és főnév 2B1
I. melléknév
1.
ellentétes, ellenkező, egymással v. vmivel ellentétként szembeállított 〈dolog v. dolgok vmelyike〉
a’ kinek akaratja rósz hajlandóságok által a’ gonoszra nem ingereltetik, sokkal alkalmatosabb lészen az, hogy belátása által megesmervén az ellentett jónak becsét, ezt megkedvelje és teljesítse
(1826 Tudományos Gyűjtemény)
Ellentett fogalmak (conceptus oppositi); mellyeket összefoglalni nem lehet; p. o.példának okáért az erényt, a vétekkel
(1840 Székely Mózes)
Ellentett természetüknek egy a gyökere
(1932 Németh László²)
merőben egyéni kompozíciójú, egymásnak ellentett részekből szerves egésszé épülő költemények
(1966 Tamás Attila)
A látszólagos negáció („Az elbeszélő azonban gyűlöli a regényeket.”) természetesen éppen ellentett célt szolgál
(1998 Új Könyvek)
2.
átellenes, (vmivel) szemközti, túlsó 〈oldal〉, ill. azon levő 〈dolog〉
[a csúcsos almák] a kocsánynyal ellentett oldal felé kicsúcsosodottak
(1893 PallasLex.)
Antipodusok (gör.görög) annyi mint ellenlábasok, a Föld ellentett délkörén és szélességi övén, tőlünk 180°-ra lakók
(1926 TolnaiÚjLex.)
A szentsarok, általában a lakóhelyiségnek a tüzelőberendezéssel ellentett szegletében, Európa mindazon területein megtalálható, ahol a sarkos lakásrend volt általános
(1981 NéprajziLex.)
2a.
fordított, ellenkező 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈mozgás〉
ellentett irányban
(1854 Vasárnapi Újság)
az oláhság ellentett vándorlása
(1929 Szekfű Gyula)
a laboratóriumban nem hat semmiféle gravitáció, ám megfelelő gyorsulással mozog a laboratórium (az előbbivel ellentett) felfelé mutató irányban
(1998 Természet Világa ford.)
3. (Mat)
vmely számmal abszolút értékben megegyező, de ellenkező előjelű 〈szám〉
[a négyzetre emelés] ellentett számokat is egyenlővé tehet
(2001 Népszava dec. 28.)
II. főnév
1.
egymással ellentétes viszonyban levő dolgok vmelyike
a fogalom önfejlődését az ellenmondás és az ellentettek egysége eszközlik
(1843 Purgstaller József)
a kis körön van lábad Mely ép a Judeccának [a pokol kilencedik körének legkisebb alköre] ellentettje
(1883 Szász Károly² ford.Dante)
az ’általános’ [...] az egyik esetben az ’individuális’, a másik esetben a ’szinguláris’ ellentettje
(1982 Szende Tamás)
A Phaidrosz a felosztás módszerének ellentettjét, az „egybefoglalást” is említi
(2006 Bene László)
2. (rendsz. birtokszóként) (Mat)
vmely számmal abszolút értékben megegyező, de ellenkező előjelű szám
[a pozitív és a negatív] mennyiségek ellentetteknek is neveztetnek, mivel egymással viszonyba jövén, egységeiket kölcsönösen megsemmisítik
(1867 Császár Károly)
negatív szám abszolút értéke a szám ellentettje
(1997 PedagógiaiLex.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások