ellenz l. ellenez

ellenez ts ige 8b5ellenz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)

1. ’helytelenít, nem hagy jóvá, ill. állásfoglalásával megakadályozni törekszik vmit’ ❖ bár kznſégeſebb vólna hazánkban [a holttestek felboncolása], ’s ne ellenzenék hanem inkább köteleſégeknek tartanák azt meg-engedni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 327) | kérdje-meg körülte lebegő lelkét az atyjának, melly lépésnek ád javallást ’s mellyet ellenz (1809 Kazinczy Ferenc C2560, 73) | [a nemzet] saját keblében akadnak emberek, kik ezen törekvést ellenezik, gúnyolják, akadályozzák (1846 Kossuth Lajos CD32) | az egyház a vegyes házasságot mindenkor helytelenítette, ellenezte és tiltotta (1900 Rézbányai József 8637001, 600) | a tervet a tanács élesen ellenzi (1956 Nyitray Elek CD52) | Az EU-csúcs bezárása után is a globalizációt ellenző fiatalok tízezrei vonultak Sevilla utcáin (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’〈személy v. csoport〉 nem engedélyez, megtilt, ill. 〈törvény, szabály stb.〉 tilosnak nyilvánít vmit’ ❖ Gróf Szelimónak nagy únſzoló kedve, és kívánsága érkezet [...] azon jó ſzándékú ſzökevényekhez által menni, és őket meg-ſzemlélni; a’ hajós Kapitány ſem ellenzette néki (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 307) | sok dolgot innepen is a törvény nem ellenez (1802 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [A Kisfaludy-társaság] elhatározta minden időbeli jeles iróink hol válogatott, hol minden munkáinak [...] kiadását, a’ mennyiben azt idegen jogok nem ellenzik (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Richelieu] reá birta a római cúriát, hogy a tervezett házasságokat ellenezze (1869 Századok CD57).

2. (rég) ’mozgásában, haladásában, terjedésében hátráltat, (meg)gátol, (meg)akadályoz vkit v. vmit’ ❖ Méhe meg-érzi ugyan melegit a’ napnak ha r’á süt, És ha nem ellenzed, kezdi ki-fúrni magát (1786 Nagy János¹ 7235001, 17) | Jövő hét keddén Miskolcra megyek, ha nagy baj nem ellenzend (1837 Tóth Péter 8491002, 156) | a köpönyeg ellenzi a napnak világosságát (1898 A magyar anekdotakincs C4251, 172).

2a. (rég) ’〈folyamatot, cselekvést〉 nehezít, lassít, ill. megvalósulásában, kibontakozásában meggátol, megakadályoz vmit’ ❖ el érénk végtére a’ Tauro-Scitháknak határ szélére, a’ hová való bé menetelünket egy ſereg katona ellenzette (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 119) | [csak a betegségek okait ismerő személy] ellenezheti néha ki-fakadáſokat, ha idején korán [hívják] (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4225, 44) | Mint a’ savó mint a’ borvíz ellenzi a’ rothadást (1800 Nyulas Ferenc C3341, 49) | [Henszlmann Imre] mellszobromnak a’ nemzeti museum számárai megvételét minden tehetségében levő eszközökkel ellenzeni fogja (1841 Pesti Hírlap CD61).

3. (rég) ’megtagad, elutasít, ill. visszautasít, nem fogad el vmit’ ❖ ha pedig mind ezeknek [ti. a gyógyteáknak] izit ellenzené a’ beteg, tſak tiſzta kut vizet [adjanak neki] (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 213) | Vedd észre mit ellenz vagy átall tudatni [a másik], Szemtelen vizslaság ollyanban kutatni (1821 Mátyási József 7221007, 176) | a szenátus tartozik ellenezni minden oly törvény kihirdetését, amely ellentétben állana az alkotmánynyal (1893 PallasLex. CD02).

3a. (kissé rég, ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vki vmely személlyel v. csoporttal szemben elutasítóan lép fel, ill. nem vállal közösséget vele〉’ ❖ lehető legnagyobb következetlenségbe süllyed, ha olly kormányt ellenz, melly szinte előmozdítni vágyik czéljait (1844 Széchenyi István 8429031, 414) | miként járhatnék ehezképest [ti. régi barátomhoz képest] más politikai pályán, vagy éppen miként ellenezhetem őt (1845 Széchenyi István C3882, 554) | egy a mexikói nép által ellenzett dynastia (1866 Budapesti Szemle C7538, 371) | Engem is elleneztek, azonban nagyszóval éltem [...]. Elmentem a leányosházhoz s oly csobogó patak áradt az ajkamról, hogy félóra alatt elmosott minden ellenkezést (1932 Budapesti Hírlap febr. 25. C4720, 3).

ÖU: meg~.

Sz: ellenzés, ellenzet.

Vö. CzF. ellenėz, ellenz; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT. ~, ellenezhet, elleneztet, elleneztethet; ÚMTsz.

ellenz lásd ellenez
ellenez tárgyas ige 8b5
ellenz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)
1.
helytelenít, nem hagy jóvá, ill. állásfoglalásával megakadályozni törekszik vmit
bár kznſégeſebb vólna hazánkban [a holttestek felboncolása], ’s ne ellenzenék hanem inkább köteleſégeknek tartanák azt meg-engedni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
kérdje-meg körülte lebegő lelkét az atyjának, melly lépésnek ád javallást ’s mellyet ellenz
(1809 Kazinczy Ferenc)
[a nemzet] saját keblében akadnak emberek, kik ezen törekvést ellenezik, gúnyolják, akadályozzák
(1846 Kossuth Lajos)
az egyház a vegyes házasságot mindenkor helytelenítette, ellenezte és tiltotta
(1900 Rézbányai József)
a tervet a tanács élesen ellenzi
(1956 Nyitray Elek)
Az EUEurópai Unió-csúcs bezárása után is a globalizációt ellenző fiatalok tízezrei vonultak Sevilla utcáin
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
〈személy v. csoport〉 nem engedélyez, megtilt, ill. 〈törvény, szabály stb.〉 tilosnak nyilvánít vmit
Gróf Szelimónak nagy únſzoló kedve, és kívánsága érkezet [...] azon jó ſzándékú ſzökevényekhez által menni, és őket meg-ſzemlélni; a’ hajós Kapitány ſem ellenzette néki
(1772 Mészáros Ignác ford.)
sok dolgot innepen is a törvény nem ellenez
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
[A Kisfaludy-társaság] elhatározta minden időbeli jeles iróink hol válogatott, hol minden munkáinak [...] kiadását, a’ mennyiben azt idegen jogok nem ellenzik
(1841 Pesti Hírlap)
[Richelieu] reá birta a római cúriát, hogy a tervezett házasságokat ellenezze
(1869 Századok)
2. (rég)
mozgásában, haladásában, terjedésében hátráltat, (meg)gátol, (meg)akadályoz vkit v. vmit
Méhe meg-érzi ugyan melegit a’ napnak ha r’á süt, És ha nem ellenzed, kezdi ki-fúrni magát
(1786 Nagy János¹)
Jövő hét keddén Miskolcra megyek, ha nagy baj nem ellenzend
(1837 Tóth Péter)
a köpönyeg ellenzi a napnak világosságát
(1898 A magyar anekdotakincs)
2a. (rég)
〈folyamatot, cselekvést〉 nehezít, lassít, ill. megvalósulásában, kibontakozásában meggátol, megakadályoz vmit
el érénk végtére a’ Tauro-Scitháknak határ szélére, a’ hová való bé menetelünket egy ſereg katona ellenzette
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[csak a betegségek okait ismerő személy] ellenezheti néha ki-fakadáſokat, ha idején korán [hívják]
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Mint a’ savó mint a’ borvíz ellenzi a’ rothadást
(1800 Nyulas Ferenc)
[Henszlmann Imre] mellszobromnak a’ nemzeti museum számárai megvételét minden tehetségében levő eszközökkel ellenzeni fogja
(1841 Pesti Hírlap)
3. (rég)
megtagad, elutasít, ill. visszautasít, nem fogad el vmit
ha pedig mind ezeknek [ti. a gyógyteáknak] izit ellenzené a’ beteg, tſak tiſzta kut vizet [adjanak neki]
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Vedd észre mit ellenz vagy átall tudatni [a másik], Szemtelen vizslaság ollyanban kutatni
(1821 Mátyási József)
a szenátus tartozik ellenezni minden oly törvény kihirdetését, amely ellentétben állana az alkotmánynyal
(1893 PallasLex.)
3a. (kissé rég, ritk)
〈annak kif-ére, hogy vki vmely személlyel v. csoporttal szemben elutasítóan lép fel, ill. nem vállal közösséget vele〉
lehető legnagyobb következetlenségbe süllyed, ha olly kormányt ellenz, melly szinte előmozdítni vágyik czéljait
(1844 Széchenyi István)
miként járhatnék ehezképest [ti. régi barátomhoz képest] más politikai pályán, vagy éppen miként ellenezhetem őt
(1845 Széchenyi István)
egy a mexikói nép által ellenzett dynastia
(1866 Budapesti Szemle)
Engem is elleneztek, azonban nagyszóval éltem [...]. Elmentem a leányosházhoz s oly csobogó patak áradt az ajkamról, hogy félóra alatt elmosott minden ellenkezést
(1932 Budapesti Hírlap febr. 25.)
ÖU: megellenez
Sz: ellenzés, ellenzet
Vö. CzF. ellenėz, ellenz; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT. ~, ellenezhet, elleneztet, elleneztethet; ÚMTsz.

Beállítások