államügyész fn 4B (kissé rég, Jog)

’〈büntetőeljárásban〉 a nyomozást elrendelő, a közvádat képviselő jogász, ill. ennek címe’ ❖ Nem csak az, ki megvesztegetteti magát, hanem ki valamelly polgári vagy bünvádi birót, államügyészt […] részrehajlásra, vagy kötelessége sértésére igyekszik ajándék által elcsábitani, – szinte [= szintén] büntettet követ el (1852 Szokolay István 8451006, 126) | A vádló vagy valami magánfél, vagy pedig maga az állam, melyet hivatalos vádló (az államügyész) képvisel (1897 Riedl Frigyes 8393010, 27) | a törvényesség legfőbb őre, a legfelső államügyész hivatalból nem emel vádat (1956 Irodalmi Újság C5231, 3).

Sz: államügyészi, államügyészség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

államügyész főnév 4B (kissé rég, Jog)
〈büntetőeljárásban〉 a nyomozást elrendelő, a közvádat képviselő jogász, ill. ennek címe
Nem csak az, ki megvesztegetteti magát, hanem ki valamelly polgári vagy bünvádi birót, államügyészt […] részrehajlásra, vagy kötelessége sértésére igyekszik ajándék által elcsábitani, – szinte [= szintén] büntettet követ el
(1852 Szokolay István)
A vádló vagy valami magánfél, vagy pedig maga az állam, melyet hivatalos vádló (az államügyész) képvisel
(1897 Riedl Frigyes)
a törvényesség legfőbb őre, a legfelső államügyész hivatalból nem emel vádat
(1956 Irodalmi Újság)
Sz: államügyészi, államügyészség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások