ellenzéki mn és fn 18B6 (Pol)

I. mn

’a politikai ellenzékhez tartozó, azt támogató, annak nézeteit valló, ill. a kormányt, a hatalmon levőket kritizáló, számon kérő, azokkal szembehelyezkedő 〈személy v. csoport〉’ ❖ Madridi hír szerint a’ córtes [= a spanyol törvényhozás] ellenzéki tagjai föltevék magukban, hogy Toreno grófnak, mint asturiai követnek kizáratását kívánják (1835 Jelenkor C8301, 686) | Pestnek 5 közül 3 ellenzéki képviselője lett (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 140) | ellenzéki szónokok (1921 Bethlen István 9055002, 202) | felségárulással és zendüléssel vádolt [lengyel] ellenzéki politikusok (1933 TolnaiÚjLex. C5737, 134) | Egy kis létszámú radikális ellenzéki csoport mellett az Írószövetség váratlanul új ellenzéki erőként lépett föl (1991 Csoóri Sándor 9090056, 248) | Kell az új Ptk, [...] véli a legnagyobb ellenzéki párt szakpolitikusa (2008 Népszabadság 3249002, 4).

a. ’ilyen személyre, csoportra v. ált. a politikai ellenzékre jellemző, ahhoz kapcsolódó v. tartozó, ill. attól származó’ ❖ az ellenzéki sajtó ezen biztossági javaslat ellen még élesebben kikel, mint a’ kormányé ellen (1835 Jelenkor C8301, 558) | [Horváth Ferenc] egy ellenzéki röpiratot mert terjeszteni (1872 Tóvölgyi Titusz 8492012, 18) | Sándorka ellenzéki programmal fog föllépni (1899 Herczeg Ferenc C2066, 197) | [a Pesti Napló] Bánffy szerkesztésével mind ellenzékibb jellemet öltött (1935 Papp Ferenc¹ C3426, 195) | Önök nevetgélnek itt, képviselő urak és hölgyek az ellenzéki padsorokban (2005 Országgyűlési Napló CD62).

II. fn

’a politikai ellenzékhez tartozó, azt támogató, annak nézeteit valló, ill. a kormányt, a hatalmon levőket kritizáló, számon kérő, azokkal szembehelyezkedő személy’ ❖ K. L. [= Kossuth Lajos] a’ némelly megyékben történt kicsapongások megszüntetését illető pontnál nagy részt tulajdonított a’ kormánynak is, min a’ legtulzóbb ellenzékiek is méltán megütköztek (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Tóth Vilmos belügyminiszter] nemcsak a Deák-pártban, hanem az ellenzékiek közt is izgatott Lónyay ellen (1911 Halász Imre CD10) | Találkoztam egyszer itt Pesten Adam Michnikkel, a neves lengyel ellenzékivel (2005 Karátson Gábor 3170004, 381).

Sz: ellenzékies, ellenzékiség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.

ellenzéki melléknév és főnév 18B6 (Pol)
I. melléknév
a politikai ellenzékhez tartozó, azt támogató, annak nézeteit valló, ill. a kormányt, a hatalmon levőket kritizáló, számon kérő, azokkal szembehelyezkedő 〈személy v. csoport〉
Madridi hír szerint a’ córtes [= a spanyol törvényhozás] ellenzéki tagjai föltevék magukban, hogy Toreno grófnak, mint asturiai követnek kizáratását kívánják
(1835 Jelenkor)
Pestnek 5 közül 3 ellenzéki képviselője lett
(1872 Tóvölgyi Titusz)
ellenzéki szónokok
(1921 Bethlen István)
felségárulással és zendüléssel vádolt [lengyel] ellenzéki politikusok
(1933 TolnaiÚjLex.)
Egy kis létszámú radikális ellenzéki csoport mellett az Írószövetség váratlanul új ellenzéki erőként lépett föl
(1991 Csoóri Sándor)
Kell az új PtkPolgári Törvénykönyv, [...] véli a legnagyobb ellenzéki párt szakpolitikusa
(2008 Népszabadság)
a.
ilyen személyre, csoportra v. ált. a politikai ellenzékre jellemző, ahhoz kapcsolódó v. tartozó, ill. attól származó
az ellenzéki sajtó ezen biztossági javaslat ellen még élesebben kikel, mint a’ kormányé ellen
(1835 Jelenkor)
[Horváth Ferenc] egy ellenzéki röpiratot mert terjeszteni
(1872 Tóvölgyi Titusz)
Sándorka ellenzéki programmal fog föllépni
(1899 Herczeg Ferenc)
[a Pesti Napló] Bánffy szerkesztésével mind ellenzékibb jellemet öltött
(1935 Papp Ferenc¹)
Önök nevetgélnek itt, képviselő urak és hölgyek az ellenzéki padsorokban
(2005 Országgyűlési Napló)
II. főnév
a politikai ellenzékhez tartozó, azt támogató, annak nézeteit valló, ill. a kormányt, a hatalmon levőket kritizáló, számon kérő, azokkal szembehelyezkedő személy
K. L. [= Kossuth Lajos] a’ némelly megyékben történt kicsapongások megszüntetését illető pontnál nagy részt tulajdonított a’ kormánynak is, min a’ legtulzóbb ellenzékiek is méltán megütköztek
(1843 Pesti Hírlap)
[Tóth Vilmos belügyminiszter] nemcsak a Deák-pártban, hanem az ellenzékiek közt is izgatott Lónyay ellen
(1911 Halász Imre)
Találkoztam egyszer itt Pesten Adam Michnikkel, a neves lengyel ellenzékivel
(2005 Karátson Gábor)
Sz: ellenzékies, ellenzékiség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.

Beállítások