elnöki mn 18B

1. ’elnökként működő személyek alkotta 〈testület〉, ill. elnökök részvételével zajló, megvalósuló 〈tevékenység, esemény〉’ ❖ Elnöki tanács, az 1891. XVII. t. c. által a kir. kuriánál és a kir. itélőtábláknál szervezett külön testület, mely az elnökökből és a tanácselnökökből [áll] (1894 PallasLex. CD02) | Bécsben osztrák–magyar elnöki találkozót tartanak. Thomas Klestil és Göncz Árpád egyetért abban, hogy átfogó nemzetközi egyezményben kell szabályozni az Európában élő nemzeti kisebbségek jogait (1993 Tények könyve CD37) | A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége október végi, elnöki tanácskozásán összegezte a területfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈Elnökkel kül. mint tisztséggel kapcs.〉’

2a. ’elnökként, elnök szerepben, tisztségben való, ill. vkinek ezzel a minőségével, jellegével összefüggő’ ❖ nem sokára látták gróf Pahlent, a két herczegség divánjának elnöki minőségében gyakorolni a reá bizott hatalmat (1847 Hetilap CD61) | [az országgyűlés elnöke] a szünidők alatt történhető képviselő üresedések iránt elnökileg intézkedjék (1882 Mikszáth Kálmán 8312141, 196) | [La Cases] a februári forradalomban Bonaparte Lajos elnöki jelölése mellett buzgólkodott (1895 PallasLex. CD02) | [Nékám Lajos] a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat 70. közgyülésén elnöki megnyitót mondott (1933 Kosztolányi Dezső 9359112, 249) | Tisztelt Elnök Úr! Kérem, vegye komolyabban elnöki megbízatását és engedje, hogy felolvassam beszédemet! (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’elnöktől eredő, származó, ill. elnökre jellemző 〈dolog, esemény, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Bencsik igy mondá ki a végzést: A Majoratusok és Senioratusok örök idökre eltörültetnek. Zajos éljen! kiáltások fogadták ezen elnöki jelentést (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | elnöki tapintattal (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Tisza Kálmán] szólni akart. Az elnök mosolyogva vonogatta a vállait. Az lehetetlen többé. Az ülés be van zárva. [...] Tisza megadta magát, leült. A sors úgy akarta, hogy az elnöki szigornak ő legyen az első áldozata (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | [Frank Ignác] kezén mentek át az egymást követően kiadott helytartótanácsi figyelmeztetések és az ellenőrzés mindenoldalú kiterjesztését követelő elnöki utasítások (1993 Horváth Pál¹ CD30) | [a román államfő] elnöki kegyelemben részesíti a brit Mooney házaspárt, amely örökbefogadás végett egy romániai cigány csecsemőt próbált meg kicsempészni az országból (1994 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’elnökhöz (mint személyhez) tartozó, ill. az elnököt megillető’ ❖ [Balog János] az elnöki széktől bucsút venne (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | elnöki jogával élve (1875 Thaly Kálmán CD57) | A Weisz lemondott [a gitt-egyletben] az elnöki fizetésről (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 88) | elnöki hatalmának korlátozását (1933 Schöpflin Aladár CD10) | elnöki páholy (1953 Németh Andor ford.–Hemingway 9480008, 236) | A dél-koreai korrupciós botrány elérte az elnöki családot (1997 Magyar Hírlap CD09) | az „Air Force One” (az elnöki különgép) késve érkezett [Clintonnal] egy New York-i kampányrendezvényre (2000 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’elnök mellett dolgozó, annak munkáját segítő, ill. az elnök által megbízott 〈személy, testület stb.〉’ ❖ hátul az elnöki titkár s két kamraszolga ül (1836 Szemere Bertalan C3942, 140) | [Szalay László] atyja Péter, helytartótanácsi elnöki titoknok (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Alberto Herrera kubai elnök] Carlos Manuel de Cespedest, Cuba washingtoni követét, nevezte ki külügyminiszternek és elnöki helyettesnek (1935 RévaiNagyLex. C5717, 235) | az elnöki hivatal tisztviselőinek (1946 Illyés Gyula 9274058, 311) | elnöki különmegbízott (1997 Tények könyve CD37) | [Vlagyimir Putyin] elnökölte a föderációs jogalanyok és a központi hatalom közötti hatalommegosztást előkészítő elnöki bizottságot (2000 Magyar Hírlap CD09).

2e. (Közig/Tört) ’〈a magyar közigazgatásban 1945 előtt a miniszterelnök alá tartozó intézményekben, kül. minisztériumokban:〉(köz)igazgatási, szervezési, adminisztrációs stb. feladatokat ellátó 〈részleg, osztály〉’ ❖ [Szemere Bertalannal] jöttem le Pozsonyból 1848 ápril havában, s elnöki osztályában dolgoztam (1880 Jókai Mór CD18) | [a Meteorológiai Intézetben] az elnöki osztály végzi a levelezést, elszámolást, nyilvántartást és egyéb, az adminisztráció körül felmerülő teendőket (1896 PallasLex. CD02) | [Szinyei Merse Jenő] 1922-ben a [vallás- és közoktatásügyi] minisztérium elnöki osztályába került, ahol a személyi ügyeknek, majd a minisztérium költségvetésének is előadója volt (1942 Függetlenség 2203004, 4) | [A miniszterelnökség szervezetében] 1897-től különítették el egymástól az elnöki, a nemzetiségi (kisebbségi) és a sajtóosztály feladatkörét (1996 Máthé Gábor CD17).

2f. elnöki tanács (Közig/Tört) ’〈Magyarországon 1949 és 1989 között:〉 az államfői teendőket ellátó, törvényerejű rendeletek alkotására, ezáltal törvények módosítására is felhatalmazott államhatalmi szerv’ ❖ [az Országgyűlés] megválasztja a Népköztársaság Elnöki Tanácsát (1949 Alkotmány C5326, 12) | a kormány javasolja az Elnöki Tanácsnak: egyes városokat megyei jogú várossá, egyes nagyközségeket pedig várossá nyilvánítson (1989 Bognár Dezső CD52) | az 1989 előtti alkotmányunkban két jogosítvány volt: az elnöki tanács kötötte meg a nemzetközi szerződéseket, és az Országgyűlés hagyta jóvá (1996 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF. ~, elnökileg; ÉrtSz.; TESz. elnök; ÉKsz.

elnöki melléknév 18B
1.
elnökként működő személyek alkotta 〈testület〉, ill. elnökök részvételével zajló, megvalósuló 〈tevékenység, esemény〉
Elnöki tanács, az 1891. XVII. t. c.törvénycikk által a kir.királyi kuriánál és a kir.királyi itélőtábláknál szervezett külön testület, mely az elnökökből és a tanácselnökökből [áll]
(1894 PallasLex.)
Bécsben osztrák–magyar elnöki találkozót tartanak. Thomas Klestil és Göncz Árpád egyetért abban, hogy átfogó nemzetközi egyezményben kell szabályozni az Európában élő nemzeti kisebbségek jogait
(1993 Tények könyve)
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége október végi, elnöki tanácskozásán összegezte a területfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokat
(1996 Magyar Hírlap)
2.
〈Elnökkel kül. mint tisztséggel kapcs.〉
2a.
elnökként, elnök szerepben, tisztségben való, ill. vkinek ezzel a minőségével, jellegével összefüggő
nem sokára látták gróf Pahlent, a két herczegség divánjának elnöki minőségében gyakorolni a reá bizott hatalmat
(1847 Hetilap)
[az országgyűlés elnöke] a szünidők alatt történhető képviselő üresedések iránt elnökileg intézkedjék
(1882 Mikszáth Kálmán)
[La Cases] a februári forradalomban Bonaparte Lajos elnöki jelölése mellett buzgólkodott
(1895 PallasLex.)
[Nékám Lajos] a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat 70. közgyülésén elnöki megnyitót mondott
(1933 Kosztolányi Dezső)
Tisztelt Elnök Úr! Kérem, vegye komolyabban elnöki megbízatását és engedje, hogy felolvassam beszédemet!
(1997 Országgyűlési Napló)
2b.
elnöktől eredő, származó, ill. elnökre jellemző 〈dolog, esemény, megnyilvánulás stb.〉
Bencsik igy mondá ki a végzést: A Majoratusok és Senioratusok örök idökre eltörültetnek. Zajos éljen! kiáltások fogadták ezen elnöki jelentést
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
elnöki tapintattal
(1841 Pesti Hírlap)
[Tisza Kálmán] szólni akart. Az elnök mosolyogva vonogatta a vállait. Az lehetetlen többé. Az ülés be van zárva. [...] Tisza megadta magát, leült. A sors úgy akarta, hogy az elnöki szigornak ő legyen az első áldozata
(1892 Mikszáth Kálmán)
[Frank Ignác] kezén mentek át az egymást követően kiadott helytartótanácsi figyelmeztetések és az ellenőrzés mindenoldalú kiterjesztését követelő elnöki utasítások
(1993 Horváth Pál¹)
[a román államfő] elnöki kegyelemben részesíti a brit Mooney házaspárt, amely örökbefogadás végett egy romániai cigány csecsemőt próbált meg kicsempészni az országból
(1994 Magyar Hírlap)
2c.
elnökhöz (mint személyhez) tartozó, ill. az elnököt megillető
[Balog János] az elnöki széktől bucsút venne
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
elnöki jogával élve
(1875 Thaly Kálmán)
A Weisz lemondott [a gitt-egyletben] az elnöki fizetésről
(1907 Molnár Ferenc²)
elnöki hatalmának korlátozását
(1933 Schöpflin Aladár)
elnöki páholy
(1953 Németh Andor ford.Hemingway)
A dél-koreai korrupciós botrány elérte az elnöki családot
(1997 Magyar Hírlap)
az „Air Force One” (az elnöki különgép) késve érkezett [Clintonnal] egy New York-i kampányrendezvényre
(2000 Magyar Hírlap)
2d.
elnök mellett dolgozó, annak munkáját segítő, ill. az elnök által megbízott 〈személy, testület stb.〉
hátul az elnöki titkár s két kamraszolga ül
(1836 Szemere Bertalan)
[Szalay László] atyja Péter, helytartótanácsi elnöki titoknok
(1856 Vasárnapi Újság)
[Alberto Herrera kubai elnök] Carlos Manuel de Cespedest, Cuba washingtoni követét, nevezte ki külügyminiszternek és elnöki helyettesnek
(1935 RévaiNagyLex.)
az elnöki hivatal tisztviselőinek
(1946 Illyés Gyula)
elnöki különmegbízott
(1997 Tények könyve)
[Vlagyimir Putyin] elnökölte a föderációs jogalanyok és a központi hatalom közötti hatalommegosztást előkészítő elnöki bizottságot
(2000 Magyar Hírlap)
2e. (Közig/Tört)
〈a magyar közigazgatásban 1945 előtt a miniszterelnök alá tartozó intézményekben, kül. minisztériumokban:〉 (köz)igazgatási, szervezési, adminisztrációs stb. feladatokat ellátó 〈részleg, osztály〉
[Szemere Bertalannal] jöttem le Pozsonyból 1848 ápril havában, s elnöki osztályában dolgoztam
(1880 Jókai Mór)
[a Meteorológiai Intézetben] az elnöki osztály végzi a levelezést, elszámolást, nyilvántartást és egyéb, az adminisztráció körül felmerülő teendőket
(1896 PallasLex.)
[Szinyei Merse Jenő] 1922-ben a [vallás- és közoktatásügyi] minisztérium elnöki osztályába került, ahol a személyi ügyeknek, majd a minisztérium költségvetésének is előadója volt
(1942 Függetlenség)
[A miniszterelnökség szervezetében] 1897-től különítették el egymástól az elnöki, a nemzetiségi (kisebbségi) és a sajtóosztály feladatkörét
(1996 Máthé Gábor)
2f.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
elnöki tanács
(Közig/Tört)
〈Magyarországon 1949 és 1989 között:〉 az államfői teendőket ellátó, törvényerejű rendeletek alkotására, ezáltal törvények módosítására is felhatalmazott államhatalmi szerv
[az Országgyűlés] megválasztja a Népköztársaság Elnöki Tanácsát
(1949 Alkotmány)
a kormány javasolja az Elnöki Tanácsnak: egyes városokat megyei jogú várossá, egyes nagyközségeket pedig várossá nyilvánítson
(1989 Bognár Dezső)
az 1989 előtti alkotmányunkban két jogosítvány volt: az elnöki tanács kötötte meg a nemzetközi szerződéseket, és az Országgyűlés hagyta jóvá
(1996 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF. ~, elnökileg; ÉrtSz.; TESz. elnök; ÉKsz.

Beállítások