elnyer ts ige 1b6

1. (küzdelem, vetélkedés eredményeként) megkap, ill. (erőszakkal) megszerez, birtokba vesz vmit’ ❖ Ha az Ellenségnek bé-sántzoláſai igen tágoſok, és a’ Sereg belé helyheztettetésnek [!] ſok tágos helyet kell el-foglalniok, külön-külön-féle ütközetnek módjai rendeltetnek, ’s minden bizonnyal el-nyerjük a’ sántzot (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 106) | [a drágagyöngyökért] 40. ezer Tallért igért egy más Fejedelem, ’s még ſem nyerte el (1794 Parnasszusi időtöltés 7036015, 106) | Polyák Országot elnyered, ’s tán a’ Magyart veszted helyette el! (1819 Katona József 8226028, 267) | a lányáért élt és érte is halt meg, anélkül hogy elnyerte volna a jutalmát (1937 Gyergyai Albert ford.–Proust 9202008, 45) | [Nelson Aldrich Rockefeller] a választók szavazatainak többségét elnyerve 1959-ben lett kormányzó (2004 Népszava jan. 26. C7467, 16).

1a. ’〈nőt〉(vminek a jutalmaként v. díjaként) feleségül megkap’ ❖ a’ Hertzeg Aſzſzonyt már ſok Hertzegek kérték, de egy ſem lehetet olly ſzerentsés, hogy el-nyerte volna párjának (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 388) | Ott ismerkedtem meg a kis feleségemmel, aki a nők küldöttségében volt. Beleszerettem, megkértem a kezét s elnyertem azon föltétel mellett, hogy ő marad az egyetlen, s hogy nászútat teszünk Budapestre és Bécsbe (1889 Tábori Róbert 8459003, 176) | Otthon úgy fogadnak, mint a mesebeli kisebbik fiút, aki elnyerte a császár leányát és fele királyságát (1970 Sütő András 9620013, 79).

1b. ’〈versenyen, vetélkedésben, rangsorban helye(zés)t, díjat〉 mással szemben megszerez, megnyer’ ❖ A’ közönſéges játékokban, a’ mint ſzóllott Themistius, ſokan el-nyerhették a’ jutalmat, ha ſzinte nem mind ugyan azon egy úton futottanak-is (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252019, 417) | a’ legjobb társaságokban is, és a legjobb Iróknál Csokonay nyerné el a pálmát (1818 Dessewffy József C2568, 440) | [Leontine] egynémely lóversenyen az első díjat is elnyerhette volna (1862 Szokoly Viktor 8452006, 32) | A British Gas például nem csak milliárdos profitjára büszke, előszeretettel dicsekszik azzal, hogy a Marks & Spencer mellett elnyerte az előkelő második helyezést a brit fogyasztók népszerűségi toplistáján (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. (vminek elismeréseként, ill. következményeként) megkap vmit’ ❖ Emberl ki-állottad a’ próba-hetet. Ki-kötöttél a’ partra. El-is-nyerted az arany pereczet (1786 Dugonics András 7087012, 113) | [a Szent István-rendet,] mellyet Mária Theresia 1764ben alapított a magokat polgári érdemek által megkülönböztetett magyarok számára, azonban idegenek is elnyerhetik (1847 Ramóczy Valerián 8388005, 171) | [Zrínyi] érdemei jutalmául elnyerte a családjában szinte örökössé váló horvát bánságot (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Az igazság győzelmeskedik, a rágalmazók elnyerik méltó büntetésüket (1934 Pintér Jenő CD44) | A könyv elnyerte a Voltaire-díjat Franciaországban (1985 Orosz István 2003003, 356).

1d. ’〈tisztséget, álláshelyet stb.〉(sikerül) megkap(nia)’ ❖ a’ F Polgár-Mesterséget-is el-nyerhetné (1789 Orczy Lőrinc ford.–Wieland 7448006, 211) | a’ kérdéses hivatalt elnyerni kivánók folyamodásukat a’ legközelebbi évnegyedes közgyülésig okvetetlen beadják (1841 Pesti Hírlap CD61) | Nehéz dolog lesz te néked Elnyerni a vezérséget Kinek nincs Couragéja Nem lehet az katona (1861 Szerdahelyi Kálmán ford.–Offenbach 8443002, 6) | a jelöltséget pedig az összes választók 5%-ának bizalmával lehet elnyerni (1989 Ruszoly József 2015042, 58).

1e. ’〈rendsz. szerencsejátékban bizonyos pénzösszeget v. vmely más értéket〉 nyereményként megszerez’ ❖ Uram, – mond a’ kártyahősök egyike Korányihoz – ön ma szerencse fia, minden pénzünket elnyeri (1848 Sepsy Károly 8406003, 10) | Hát nem értetted, hogy velem ne játssz, mert elnyerem az egész boltodat? (1935 Tersánszky Józsi Jenő 9706004, 53) | előbb kockajátékkal, majd kártyán elnyeri a zsoldosok egész vagyonát (1968–1969 Siklós Olga 1141003, 352) | Egyre fokozódik a lottóláz az ötös lottón elnyerhető 875 milliós nyereményért (1999 Magyar Hírlap CD09).

1f. (rég, ritk) ’〈tudást〉 elsajátít, magáévá tesz’ ❖ Ezt a’ ſzemen-ſzedett tiſzta tanítáſt  verte fejünkbe. Elnkbe rakta, el-is nyertük tellyes tudományát (1790 Noszkó Alajos 7248007, 228) | akármelly más ember egéſz ſzáz eſztendt a’ tanúlásban el-tlthetne, és még is az  nagy tudományját el- nem nyerhetné (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457043, 202).

2. ’〈vmely pozitív érzést, indulatot〉 maga felé fordít, magára irányít, ill. 〈a maga számára kedvező gesztust〉 előidéz, kivált’ ❖ azoknak tiſztes ſzereteteket, ’s kegyeſségeket el-nyerjk, kik meg-tiſztúlt finúm ízléſekkel minden ſzépet betslni, ’s a’ jó- erkltsnek forrását az érzékeny ſzívekben fel-buzdítani tudják (1775 Kónyi János ford.–Gessner 7190012, 3) | van földfia ki szerelmed’ elnyerheté (1834 Kovács Pál² 8251007, 68) | a szükséges törvényes intézkedéseknek először a király jóváhagyását kellett elnyerniök (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A vidám épület bizonyosan elnyerte az építtető tetszését (1984 Moravánszky Ákos 1112003, 12) | Quentin [Tarantino] legfontosabb feladata azonban az volt, hogy ő legyen a Kutyaszorítóban a főparancsnok, és elnyerje az emberei bizalmát (2008 Gálvölgyi Judit ford.–Clarkson 3115002, 130).

3. ’〈vmely kedvező állapotot, helyzetet〉(sikerül) elér(nie), megtalál(nia), ill. létrehoz(nia), megteremt(enie)’ ❖ Rajtad áll, [...] ha a’ ſzabadságodat el-akarod-é nyerni, vagy ſem? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 257) | Nints a’ föld nagy kerekségén eggy nyelv-is, melly a’ fő tökélletességet elnyerte volna; hogy érhette volna el azt, a’ Magyar, melly Századokig parlagon maradott (1816 Teleki József² 8471011, 122) | kevés védsánczok építésével a kívántató védelmi helyzetet e sánczok által elnyerni lehetne (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Szereplői is csak ezekben a különböző, gyorsan változó helyzetekben nyerik el egyéni arculatukat (1986 Erdődy Edit CD53) | Az anyaországtól 1973-ban elnyert autonómia hívei (2008 Szabó Pál⁴ 3154004, 601).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. nyer; ÉKsz.; SzT. ~, elnyerhet, elnyert

elnyer tárgyas ige 1b6
1.
(küzdelem, vetélkedés eredményeként) megkap, ill. (erőszakkal) megszerez, birtokba vesz vmit
Ha az Ellenségnek bé-sántzoláſai igen tágoſok, és a’ Sereg belé helyheztettetésnek [!] ſok tágos helyet kell el-foglalniok, külön-külön-féle ütközetnek módjai rendeltetnek, ’s minden bizonnyal el-nyerjük a’ sántzot
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[a drágagyöngyökért] 40. ezer Tallért igért egy más Fejedelem, ’s még ſem nyerte el
(1794 Parnasszusi időtöltés)
Polyák Országot elnyered, ’s tán a’ Magyart veszted helyette el!
(1819 Katona József)
a lányáért élt és érte is halt meg, anélkül hogy elnyerte volna a jutalmát
(1937 Gyergyai Albert ford.Proust)
[Nelson Aldrich Rockefeller] a választók szavazatainak többségét elnyerve 1959-ben lett kormányzó
(2004 Népszava jan. 26.)
1a.
〈nőt〉 (vminek a jutalmaként v. díjaként) feleségül megkap
a’ Hertzeg Aſzſzonyt már ſok Hertzegek kérték, de egy ſem lehetet olly ſzerentsés, hogy el-nyerte volna párjának
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ott ismerkedtem meg a kis feleségemmel, aki a nők küldöttségében volt. Beleszerettem, megkértem a kezét s elnyertem azon föltétel mellett, hogy ő marad az egyetlen, s hogy nászútat teszünk Budapestre és Bécsbe
(1889 Tábori Róbert)
Otthon úgy fogadnak, mint a mesebeli kisebbik fiút, aki elnyerte a császár leányát és fele királyságát
(1970 Sütő András)
1b.
〈versenyen, vetélkedésben, rangsorban helye(zés)t, díjat〉 mással szemben megszerez, megnyer
A’ közönſéges játékokban, a’ mint ſzóllott Themistius, ſokan el-nyerhették a’ jutalmat, ha ſzinte nem mind ugyan azon egy úton futottanak-is
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
a’ legjobb társaságokban is, és a legjobb Iróknál Csokonay nyerné el a pálmát
(1818 Dessewffy József)
[Leontine] egynémely lóversenyen az első díjat is elnyerhette volna
(1862 Szokoly Viktor)
A British Gas például nem csak milliárdos profitjára büszke, előszeretettel dicsekszik azzal, hogy a Marks & Spencer mellett elnyerte az előkelő második helyezést a brit fogyasztók népszerűségi toplistáján
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
(vminek elismeréseként, ill. következményeként) megkap vmit
Emberl ki-állottad a’ próba-hetet. Ki-kötöttél a’ partra. El-is-nyerted az arany pereczet
(1786 Dugonics András)
[a Szent István-rendet,] mellyet Mária Theresia 1764ben alapított a magokat polgári érdemek által megkülönböztetett magyarok számára, azonban idegenek is elnyerhetik
(1847 Ramóczy Valerián)
[Zrínyi] érdemei jutalmául elnyerte a családjában szinte örökössé váló horvát bánságot
(1904 Nagy képes világtörténet)
Az igazság győzelmeskedik, a rágalmazók elnyerik méltó büntetésüket
(1934 Pintér Jenő)
A könyv elnyerte a Voltaire-díjat Franciaországban
(1985 Orosz István)
1d.
〈tisztséget, álláshelyet stb.〉 (sikerül) megkap(nia)
a’ F Polgár-Mesterséget-is el-nyerhetné
(1789 Orczy Lőrinc ford.Wieland)
a’ kérdéses hivatalt elnyerni kivánók folyamodásukat a’ legközelebbi évnegyedes közgyülésig okvetetlen beadják
(1841 Pesti Hírlap)
Nehéz dolog lesz te néked Elnyerni a vezérséget Kinek nincs Couragéja Nem lehet az katona
(1861 Szerdahelyi Kálmán ford.Offenbach)
a jelöltséget pedig az összes választók 5%-ának bizalmával lehet elnyerni
(1989 Ruszoly József)
1e.
〈rendsz. szerencsejátékban bizonyos pénzösszeget v. vmely más értéket〉 nyereményként megszerez
Uram, – mond a’ kártyahősök egyike Korányihoz – ön ma szerencse fia, minden pénzünket elnyeri
(1848 Sepsy Károly)
Hát nem értetted, hogy velem ne játssz, mert elnyerem az egész boltodat?
(1935 Tersánszky Józsi Jenő)
előbb kockajátékkal, majd kártyán elnyeri a zsoldosok egész vagyonát
(1968–1969 Siklós Olga)
Egyre fokozódik a lottóláz az ötös lottón elnyerhető 875 milliós nyereményért
(1999 Magyar Hírlap)
1f. (rég, ritk)
〈tudást〉 elsajátít, magáévá tesz
Ezt a’ ſzemen-ſzedett tiſzta tanítáſt  verte fejünkbe. Elnkbe rakta, el-is nyertük tellyes tudományát
(1790 Noszkó Alajos)
akármelly más ember egéſz ſzáz eſztendt a’ tanúlásban el-tlthetne, és még is az  nagy tudományját el- nem nyerhetné
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
2.
〈vmely pozitív érzést, indulatot〉 maga felé fordít, magára irányít, ill. 〈a maga számára kedvező gesztust〉 előidéz, kivált
azoknak tiſztes ſzereteteket, ’s kegyeſségeket el-nyerjk, kik meg-tiſztúlt finúm ízléſekkel minden ſzépet betslni, ’s a’ jó- erkltsnek forrását az érzékeny ſzívekben fel-buzdítani tudják
(1775 Kónyi János ford.Gessner)
van földfia ki szerelmed’ elnyerheté
(1834 Kovács Pál²)
a szükséges törvényes intézkedéseknek először a király jóváhagyását kellett elnyerniök
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
A vidám épület bizonyosan elnyerte az építtető tetszését
(1984 Moravánszky Ákos)
Quentin [Tarantino] legfontosabb feladata azonban az volt, hogy ő legyen a Kutyaszorítóban a főparancsnok, és elnyerje az emberei bizalmát
(2008 Gálvölgyi Judit ford.Clarkson)
3.
〈vmely kedvező állapotot, helyzetet〉 (sikerül) elér(nie), megtalál(nia), ill. létrehoz(nia), megteremt(enie)
Rajtad áll, [...] ha a’ ſzabadságodat el-akarod-é nyerni, vagy ſem?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Nints a’ föld nagy kerekségén eggy nyelv-is, melly a’ fő tökélletességet elnyerte volna; hogy érhette volna el azt, a’ Magyar, melly Századokig parlagon maradott
(1816 Teleki József²)
kevés védsánczok építésével a kívántató védelmi helyzetet e sánczok által elnyerni lehetne
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Szereplői is csak ezekben a különböző, gyorsan változó helyzetekben nyerik el egyéni arculatukat
(1986 Erdődy Edit)
Az anyaországtól 1973-ban elnyert autonómia hívei
(2008 Szabó Pál)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. nyer; ÉKsz.; SzT. ~, elnyerhet, elnyert

Beállítások