eloszlat ts ige 5a

1. ’szétáraszt, szétterjeszt (vhol, vmiben), ill. vmely elosztásban több helyre eljuttat vmit vki, vmi’ ❖ [Lőcsén] a városba a fld alatt való tsatornákonn fél-mértfldnyirl bé-folyó, és az útſzákonn ugyan tsak a fld alatt el-oſzlatott víznek folyamatja, a [...] fa-tsatornájából ki-ütvén, a fldet fel-rontotta és a piatznak nagy réſzét bé-öntötte (1780 Magyar Hírmondó C0268, 159) | a tőzhelyekből kinyuló csővek, mellyek a készület felső részén ütik ki magokat, rendszeres arányban oszlatják el a melegségét (1846 Hetilap CD61) | A hatóanyag oldatlan por, amelyet használat előtt rázással kell eloszlatni a folyadékban (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 301) | eloszlatjuk rajta [ti. a hot dogon] a reszelt sajtot (1990–1991 Frank Júlia CD19) | a humuszanyagokat – nagy felületen egyesítve, összekeverve a szervetlen ásványi alkotórészekkel – a talajlakó állatok (mindenekelőtt a földigiliszták) szállítják le és oszlatják el a szelvény teljes mélységében (1997 Magyarország földje CD05).

2. (átv is) ’〈természeti jelenséget〉 semmivé tesz, megszüntet’ ❖ A’ napnak heves ſúgári nem tſak a’ fönek hanem egyébb tagjainknak is árthatnak; [...] mellyekbl nap melegitö ereje a’ nedveſſégeket el oſzlatta, úgy mint ágyékokban, tomporokban, térdekben lábok ſzáraiban és karokban; néha hidegleleſt-is vonſzanak magokra (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 163) | a kellemes keleti szél eloszlatta a ködöt (1861 Rosty Pál C3639, 107) | A társaság tagjai tehát lámpásaikkal eloszlatják a sötétséget (1910 Krúdy Gyula CD54) | Az állami és az önkormányzati tartozások behajtása csak az év végéig oszlatja el a viharfelhőket a Kolumbusz [iskola] felett (1994 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈rendsz. rossz érzést, téves gondolatot stb.〉 megszüntet, szertefoszlat’ ❖ a’ ditsöſſégre vágyakodó kedved, mely nyilvanságos én elöttem, és a’ vetélkedés mellyel Nagy Sándor ellen viseltetel, [...] kéttſégemet egéſzlen el oſzlatták (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 117) | oszlasd el nyugtalanságomat mellyet hallgatásod okoz (1829 Vörösmarty Mihály ford. 8524425, 197) | A borzasztó valóság csakhamar eloszlatta a senatus reményét, hogy könnyű győzelmet fog aratni (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Szelíd válasz eloszlatja a haragot (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 717) | Nagy Imre programja eloszlatta azt a téves nézetet, hogy nem történt más, minthogy az egyik kommunista helyére egy másik került (1985 Borbándi Gyula 9811009, 207).

2b. (rég) ’〈kóros testi tünetet〉(fokozatosan) megszüntet, elmulaszt’ ❖ iſzonyú föfájáſokat-is oſzlattam el (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 147) | A’ rákot nem lehet mind addig eloszlatni, míg a’ beteg testen valami kis hús vagyon (1830 Thewrewk József C4138, 58) | Azt hitték, hogy muló láz az egész, amelyet ha éppen kell, drasztikus kúrával gyorsan eloszlathatnak (1894 Gracza György CD45) | Az ivókúra [...] a gyomor elválasztását javítja, a vértolódást, pangást eloszlatja (1997 Természet Világa CD50).

3. (rég) ’〈vmely célból összegyűlt emberek csoportját〉 szétoszlatja vmi, vki’ ❖ Télhó 26-kán a’ fontainebleaui vonalnál munkások csoportozása keletkezett, kik a’ katonákat gunyolták ’s kövekkel hajgálták. Szúronyok oszlaták el a’ csoportot (1841 Pesti Hírlap CD61) | A késő est és egy kis alkalmatlan zivatar oszlatta el a vidám társaságot (1860 Vasárnapi Újság CD56).

3a. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely csoporto(sulás)t feloszlat, és tagjait különböző irányokba terelve eltávolítja egymástól〉’ ❖ Ezer meg ezer parasztság gyűlt öszve. Ezek tumultusra készen voltak. A’ Nemesség eloszlatá (1823 Kazinczy Ferenc C2571, 315) | [a polgári gárda] a’ lázzadókat eloszlatta (1832 Erdélyi Híradó C0116, 61) | oszlassa el a választókat, különben a legirtozatosabb dolgok fognak ma itt történni (1854 Jókai Mór C2244, 407).

3b. (rég, ritk) ’szétválaszt, elszakít vkitől, vmitől vmit, vkit’ ❖ az ellenſéges hajó-ſereg ezen (Mind-Szent) hónak 16dik napjánn egygyütt lévén, 34 nagy hadi hajókból állott: az egygyeslt ſeregnek ſzinte 17dikíg lehetetlen vólt annak útját el-állani, mivel a ſzélvéſz nagyon el-oſzlatta vólt egy-máſtól (1782 Magyar Hírmondó C0270, 741) | zrzavar esett a’ két fél között [...] és a’ katonaságnak kellett el-oszlatni az egymással illetlenl bánó feleket (1803 Molnár János C0309, 55).

3c. (rég) ’〈uralkodó v. az arra felhatalmazott személy, testület vmely testületet, kül. (ország)gyűlést〉 feloszlat’ ❖ [az uralkodó] a’ Rendeket haza ereszti, a’ Diétát eloszlatja (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 194) | [a kormány] a’ grenoblei nemzeti őrsereget eloszlatta (1832 Jelenkor C0223, 214) | maga az elnök azzal oszlatta el a gyülést, hogy délután folytatni fogjuk (1863 A Hon 8600001, 2) | a királyi biztos, Ferdinánd főherceg, az országgyűlést eloszlatta (1933 Szekfű Gyula CD42).

4. (rég, ritk) ’〈nagyobb egységet, egészt〉 kisebb részekre tagol, bont’ ❖ midn a Sz. Domonkos ſzigetérl haza tért 60 ſzámú portékás Franczia hajó-ſereget a ſzél-véſz el-oſzlatta (1782 Magyar Hírmondó 7444033, 799) | A’ peres földdarab eloszlatott (1842 Pesti Hírlap CD61).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. oszlik; ÉKsz.; SzT. ~, eloszlatik

eloszlat tárgyas ige 5a
1.
szétáraszt, szétterjeszt (vhol, vmiben), ill. vmely elosztásban több helyre eljuttat vmit vki, vmi
[Lőcsén] a városba a fld alatt való tsatornákonn fél-mértfldnyirl bé-folyó, és az útſzákonn ugyan tsak a fld alatt el-oſzlatott víznek folyamatja, a [...] fa-tsatornájából ki-ütvén, a fldet fel-rontotta és a piatznak nagy réſzét bé-öntötte
(1780 Magyar Hírmondó)
a tőzhelyekből kinyuló csővek, mellyek a készület felső részén ütik ki magokat, rendszeres arányban oszlatják el a melegségét
(1846 Hetilap)
A hatóanyag oldatlan por, amelyet használat előtt rázással kell eloszlatni a folyadékban
(1933 TolnaiÚjLex.)
eloszlatjuk rajta [ti. a hot dogon] a reszelt sajtot
(1990–1991 Frank Júlia)
a humuszanyagokat – nagy felületen egyesítve, összekeverve a szervetlen ásványi alkotórészekkel – a talajlakó állatok (mindenekelőtt a földigiliszták) szállítják le és oszlatják el a szelvény teljes mélységében
(1997 Magyarország földje)
2. (átv is)
〈természeti jelenséget〉 semmivé tesz, megszüntet
A’ napnak heves ſúgári nem tſak a’ fönek hanem egyébb tagjainknak is árthatnak; [...] mellyekbl nap melegitö ereje a’ nedveſſégeket el oſzlatta, úgy mint ágyékokban, tomporokban, térdekben lábok ſzáraiban és karokban; néha hidegleleſt-is vonſzanak magokra
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a kellemes keleti szél eloszlatta a ködöt
(1861 Rosty Pál)
A társaság tagjai tehát lámpásaikkal eloszlatják a sötétséget
(1910 Krúdy Gyula)
Az állami és az önkormányzati tartozások behajtása csak az év végéig oszlatja el a viharfelhőket a Kolumbusz [iskola] felett
(1994 Magyar Hírlap)
2a.
〈rendsz. rossz érzést, téves gondolatot stb.〉 megszüntet, szertefoszlat
a’ ditsöſſégre vágyakodó kedved, mely nyilvanságos én elöttem, és a’ vetélkedés mellyel Nagy Sándor ellen viseltetel, [...] kéttſégemet egéſzlen el oſzlatták
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
oszlasd el nyugtalanságomat mellyet hallgatásod okoz
(1829 Vörösmarty Mihály ford.)
A borzasztó valóság csakhamar eloszlatta a senatus reményét, hogy könnyű győzelmet fog aratni
(1899 Nagy képes világtörténet)
Szelíd válasz eloszlatja a haragot
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
Nagy Imre programja eloszlatta azt a téves nézetet, hogy nem történt más, minthogy az egyik kommunista helyére egy másik került
(1985 Borbándi Gyula)
2b. (rég)
〈kóros testi tünetet〉 (fokozatosan) megszüntet, elmulaszt
iſzonyú föfájáſokat-is oſzlattam el
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ rákot nem lehet mind addig eloszlatni, míg a’ beteg testen valami kis hús vagyon
(1830 Thewrewk József)
Azt hitték, hogy muló láz az egész, amelyet ha éppen kell, drasztikus kúrával gyorsan eloszlathatnak
(1894 Gracza György)
Az ivókúra [...] a gyomor elválasztását javítja, a vértolódást, pangást eloszlatja
(1997 Természet Világa)
3. (rég)
〈vmely célból összegyűlt emberek csoportját〉 szétoszlatja vmi, vki
Télhó 26-kán a’ fontainebleaui vonalnál munkások csoportozása keletkezett, kik a’ katonákat gunyolták ’s kövekkel hajgálták. Szúronyok oszlaták el a’ csoportot
(1841 Pesti Hírlap)
A késő est és egy kis alkalmatlan zivatar oszlatta el a vidám társaságot
(1860 Vasárnapi Újság)
3a. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely csoporto(sulás)t feloszlat, és tagjait különböző irányokba terelve eltávolítja egymástól〉
Ezer meg ezer parasztság gyűlt öszve. Ezek tumultusra készen voltak. A’ Nemesség eloszlatá
(1823 Kazinczy Ferenc)
[a polgári gárda] a’ lázzadókat eloszlatta
(1832 Erdélyi Híradó)
oszlassa el a választókat, különben a legirtozatosabb dolgok fognak ma itt történni
(1854 Jókai Mór)
3b. (rég, ritk)
szétválaszt, elszakít vkitől, vmitől vmit, vkit
az ellenſéges hajó-ſereg ezen (Mind-Szent) hónak 16dik napjánn egygyütt lévén, 34 nagy hadi hajókból állott: az egygyeslt ſeregnek ſzinte 17dikíg lehetetlen vólt annak útját el-állani, mivel a ſzélvéſz nagyon el-oſzlatta vólt egy-máſtól
(1782 Magyar Hírmondó)
zrzavar esett a’ két fél között [...] és a’ katonaságnak kellett el-oszlatni az egymással illetlenl bánó feleket
(1803 Molnár János)
3c. (rég)
〈uralkodó v. az arra felhatalmazott személy, testület vmely testületet, kül. (ország)gyűlést〉 feloszlat
[az uralkodó] a’ Rendeket haza ereszti, a’ Diétát eloszlatja
(1807 Kazinczy Ferenc)
[a kormány] a’ grenoblei nemzeti őrsereget eloszlatta
(1832 Jelenkor)
maga az elnök azzal oszlatta el a gyülést, hogy délután folytatni fogjuk
(1863 A Hon)
a királyi biztos, Ferdinánd főherceg, az országgyűlést eloszlatta
(1933 Szekfű Gyula)
4. (rég, ritk)
〈nagyobb egységet, egészt〉 kisebb részekre tagol, bont
midn a Sz.szent Domonkos ſzigetérl haza tért 60 ſzámú portékás Franczia hajó-ſereget a ſzél-véſz el-oſzlatta
(1782 Magyar Hírmondó)
A’ peres földdarab eloszlatott
(1842 Pesti Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. oszlik; ÉKsz.; SzT. ~, eloszlatik

Beállítások