előadódik tn ige 12a5 (3. sz-ben)

1. ’〈esemény, helyzet, körülmény stb.〉 előfordul, bekövetkezik, (meg)történik, előadja magát’ ❖ [a király] azt végezte vala magában, hogy a’ maga Teſtvérét, ama hires vitéz Henrik Hertzeget Pétersburgba küldje, de hirtelen olly dolgok adodának elö, mellyek által mind eddig ezen ſzándék meg-akadályoztaték (1785 Magyar Hírmondó C0273, 793) | Meghagyád, kedves néném, mikor végbucsu csókodat nyomád ajkaimra, hogy ha valami nevezetes eset előadódik körünkben, téged azonnal tudósítsalak (1841 Kovács Pál² 8251004, 309) | Semmi baj addig elő nem adódott (1897 Tömörkény István C4317, 199) | a veszteségek részben a csapágysúrlódás, tömegellenállás, részben azáltal adódnak elő, hogy az elektromos munka egy része meleggé válik s mint ilyen, a mechanikai munkára nézve elvész (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 122) | Ekkortájt kezdett elő-előadódni táborunkban [ti. a koncentrációs táborban], hogy a reggeli appellon [= sorakozón, gyülekezőn] nem egyezett a létszám (1975 Kertész Imre² 1078002, 177).

1a. ’〈alkalom(ként), lehetőség(ként), feladat(ként)〉 a körülmények alakulása folytán akad, kínálkozik, kerül (vmi, es. vki)’ ❖ Mióltától fogva ezen Regement a’ II-dik Joſef Tsáſzár nevével ditsekedik-is, minden elé-adódott alkalmatoſságokban magát bámulásraméltó vitézséggel viſelte (1789 Magyar Kurír C0315, 1059) | a’ leg-első előadódható alkalmatosságtól jól bé borítva ’s pakolva a’ Tekintetes Urnak meg-küldhessem (1802 Kozma Gergely C2555, 490) | megmutattam, miért használtatik az inas többféle munkára is, mik a ház körül előadódnak (1846 Hetilap CD61) | Szépen beosszuk ezt a pénzt. Majd eléadódik itten valami. Neked is van dúgott, spórolt pénzed (1935 Tersánszky Józsi Jenő 9706004, 23) | Mindég adódott elő egy testvér, vagy rokon, aki félrelépett a becsület rögös útján, aki letért a tisztesség ösvényéről (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 105) | [a praktikus intelligencia] a hétköznapi életben vagy a gyakorlati szakmákban előadódó problémák hatékony megoldásának képességét jelenti (1997 PedagógiaiLex. C6810, 53).

2. (rég) ’〈mediopasszív jelentésben az előad ige szenvedő származéka helyett〉’ ❖ az Anglusoknak, minden más Nemzetekkel való [...] ellenſégeskedések, úgy adódik el, mint annak egy nagy és épen oktalan akadálya, hogy ők a’ magok Amerikában ſzélesen ki-terjed földjöket, meg-nem népesíthetik (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Zimmermann C3375, 153) | Magyar theátromi zsebkönyvecske, mely [...] Fehérvárott, Pesten és Budán elő adódott játék darabok neveit foglalja magában (1820 Magyar írók élete CD27) | A’ második lúgból már 4 itczéhez kell egy font zsiradékot tenni, – a’ harmadikból 5 itczéhez, a’ 4-dikből 7 itczéhez, és úgy kell ezt is kifőzni, mint előadódott (1846 Kiss Bálint 8244001, 33).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléadódik

előadódik tárgyatlan ige 12a5 (3. sz-ben)
1.
〈esemény, helyzet, körülmény stb.〉 előfordul, bekövetkezik, (meg)történik, előadja magát
[a király] azt végezte vala magában, hogy a’ maga Teſtvérét, ama hires vitéz Henrik Hertzeget Pétersburgba küldje, de hirtelen olly dolgok adodának elö, mellyek által mind eddig ezen ſzándék meg-akadályoztaték
(1785 Magyar Hírmondó)
Meghagyád, kedves néném, mikor végbucsu csókodat nyomád ajkaimra, hogy ha valami nevezetes eset előadódik körünkben, téged azonnal tudósítsalak
(1841 Kovács Pál²)
Semmi baj addig elő nem adódott
(1897 Tömörkény István)
a veszteségek részben a csapágysúrlódás, tömegellenállás, részben azáltal adódnak elő, hogy az elektromos munka egy része meleggé válik s mint ilyen, a mechanikai munkára nézve elvész
(1926 TolnaiÚjLex.)
Ekkortájt kezdett elő-előadódni táborunkban [ti. a koncentrációs táborban], hogy a reggeli appellon [= sorakozón, gyülekezőn] nem egyezett a létszám
(1975 Kertész Imre²)
1a.
〈alkalom(ként), lehetőség(ként), feladat(ként) a körülmények alakulása folytán akad, kínálkozik, kerül (vmi, es. vki)
Mióltától fogva ezen Regement a’ II-dik Joſef Tsáſzár nevével ditsekedik-is, minden elé-adódott alkalmatoſságokban magát bámulásraméltó vitézséggel viſelte
(1789 Magyar Kurír)
a’ leg-első előadódható alkalmatosságtól jól bé borítva ’s pakolva a’ Tekintetes Urnak meg-küldhessem
(1802 Kozma Gergely)
megmutattam, miért használtatik az inas többféle munkára is, mik a ház körül előadódnak
(1846 Hetilap)
Szépen beosszuk ezt a pénzt. Majd eléadódik itten valami. Neked is van dúgott, spórolt pénzed
(1935 Tersánszky Józsi Jenő)
Mindég adódott elő egy testvér, vagy rokon, aki félrelépett a becsület rögös útján, aki letért a tisztesség ösvényéről
(1937 Remenyik Zsigmond)
[a praktikus intelligencia] a hétköznapi életben vagy a gyakorlati szakmákban előadódó problémák hatékony megoldásának képességét jelenti
(1997 PedagógiaiLex.)
2. (rég)
〈mediopasszív jelentésben az előad ige szenvedő származéka helyett〉
az Anglusoknak, minden más Nemzetekkel való [...] ellenſégeskedések, úgy adódik el, mint annak egy nagy és épen oktalan akadálya, hogy ők a’ magok Amerikában ſzélesen ki-terjed földjöket, meg-nem népesíthetik
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Zimmermann)
Magyar theátromi zsebkönyvecske, mely [...] Fehérvárott, Pesten és Budán elő adódott játék darabok neveit foglalja magában
(1820 Magyar írók élete)
A’ második lúgból már 4 itczéhez kell egy font zsiradékot tenni, – a’ harmadikból 5 itczéhez, a’ 4-dikből 7 itczéhez, és úgy kell ezt is kifőzni, mint előadódott
(1846 Kiss Bálint)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléadódik

Beállítások