állapodás fn 4A (rég)

1. ’az állapodik igével kifejezett cselekvés’ ❖ akár éjczaki, akár déli állapodása leszen ő felségének tiszták legyenek az alkalmatosságok (1772 Történelmi Tár 7393001, 320).

2. ’megegyezés, megállapodás, határozat’ ❖ kemény állapodással eleven végezést vegyünk magunknak (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 159) | Legyen azért nekem megengedve, hogy a közelebbi országgyülés állapodásait minden indokolás nélkül egyszerüen felemlitsem (1848 Széchenyi István CD1501) | Közép-Olaszország nyilt ellenszegülésbe helyezte magát a villafrancai béke állapodásaival (1881 Kossuth Lajos CD32).

3. (ritk) ’állapot, állag, minőség’ ❖ kováſznak mondgya ezt az Igét az Iſten Fia; melly az egéſz téſztát öſzve-állíttya, az  réſzeit egybe-ſzerkeſzteti; nékik egy köz ert, egy állapodáſt ád (1790 Alexovics Vazul 7004002, 365) | a’ testi állapodásnak egésséges vólta ki vizsgáltatván’ (1808 Farkas András C1679, 28).

4. (ritk) ’hivatali állás’ ❖ a’ rajzmester és földmérői hivatal … megürülvén; mind azok kik ezen állapodást megnyerni kivánnák (1833 Értesítő jún. 15. C0120, 69).

Ö: meg~.

Sz: állapodási.

Vö. CzF.; SzT.

állapodás főnév 4A (rég)
1.
az állapodik igével kifejezett cselekvés
akár éjczaki, akár déli állapodása leszen ő felségének tiszták legyenek az alkalmatosságok
(1772 Történelmi Tár)
2.
megegyezés, megállapodás, határozat
kemény állapodással eleven végezést vegyünk magunknak
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Legyen azért nekem megengedve, hogy a közelebbi országgyülés állapodásait minden indokolás nélkül egyszerüen felemlitsem
(1848 Széchenyi István)
Közép-Olaszország nyilt ellenszegülésbe helyezte magát a villafrancai béke állapodásaival
(1881 Kossuth Lajos)
3. (ritk)
állapot, állag, minőség
kováſznak mondgya ezt az Igét az Iſten Fia; melly az egéſz téſztát öſzve-állíttya, az  réſzeit egybe-ſzerkeſzteti; nékik egy köz ert, egy állapodáſt ád
(1790 Alexovics Vazul)
a’ testi állapodásnak egésséges vólta ki vizsgáltatván’
(1808 Farkas András)
4. (ritk)
hivatali állás
a’ rajzmester és földmérői hivatal … megürülvén; mind azok kik ezen állapodást megnyerni kivánnák
(1833 Értesítő jún. 15.)
Sz: állapodási
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások