előd fn 3C6 (rendsz. birtokszóként)

1. ’〈családi, vérrokoni kapcsolatban:〉(távoli) felmenő ági rokon, ős’ ❖ az ollyan férfiu!, mint én, kinek elődei csak laptáztak a’ Tatárok’ és Törökök’ fejeikkel, hadakozás nélkül, puhaságban nem élhet! (1808 Andrád Elek 8010003, 48) | Elődeim a zsidó valláshoz tartoztak (1866 Szana Tamás 8421002, 142) | Uchermann norvég tudós 351 süketnéma gyermek életviszonyait tanulmányozván, megállapitotta, hogy közülük 155-nek alkoholista elődei voltak (1913 Besztercebánya és Vidéke 2101001, 5) | A család örmény eredetű, az elődök iparos, kereskedő és értelmiségi foglalkozású polgáremberek voltak (1953 Hegedüs Géza 9233002, 20) | [a szerelem] elvezetett, ráállított egy más útra, mint amelyen elődeim, apám, anyám járnak (1976 Dobos László 1034002, 177) | A vers zárlata apa s fiú, előd s utód párbeszédét fogalmazza meg (2003 Szegedy-Maszák Mihály 3297005, 319).

1a. (Biol) ’egy adott faj v. magasabb rendű taxon törzsfejlődésének kiindulópontjaként azonosított, ill. evolúciós szempontból vmely korábbi nemzedékbe tartozó élőlény(csoport); ős’ ❖ kik egyes szavak vagy formák hasonlóságával azt akarják bebizonyitani, hogy bizonyos népek a történeti kor előtt együtt laktak, szerintem nem járnak el józanabban annál, ki az ausztraliai kutyaugatásából , vagy az amerikai bölény bőgéséből azt következtetné, hogy ezen állatok elődjei egykor Európában talált hasonfajuakkal együtt éltek (1864 Eötvös József C1603, 164) | Valószínű, hogy mindkét fajgazdag nemzetséget gyűjtőfajnak tekinthetjük, amelyeknek közös elődeik a különböző megporzókhoz való alkalmazkodásuk következtében izolálódtak (1974 Urania növényvilág ford. C6208, 278) | A megtalált emlősmaradványok közül a paleontológusok nagy jelentőséget tulajdonítottak a Propliopithecus vindobonensis majomfaj maradványának, ami az emberszabású majmok elődjének tekinthető (1996 Természet Világa CD50) | a Neander-völgyi ősember minden bizonnyal nem tekinthető a mai ember elődjének, a két „faj” szétválása körülbelül 600 000 évvel ezelőtt következett be (1998 Természet Világa CD50).

2. (rendsz. tbsz-ban) ’〈nem vérségi kapcsolatban, kül. vmely népre, nemzetre vonatkoztatva:〉(évszázadokkal) korábbi nemzedékek összessége v. vmelyike’ ❖ Elődeinktől ránk maradott dücső Kincsünk, Szabadság! (1799 Virág Benedek CD01) | Angol- és északi Olaszország népei ma olyan nyelvet beszélnek, mely elődeik előtt teljesen ismeretlen volt (1882 Vámbéry Ármin 8507009, 453) | Bizom, hisz mint elődeinket, karóba nem húznak ma már, Majd a szabadság békessége is eljön (1937 József Attila 9282158, 341) | Nem tudjuk, hogy ez a jelentős nap-kultusz mikor érintette először a magyarok elődeit (1974 Dömötör Tekla 1039003, 164) | A mai indonézek elődei a Kr. e. II. évezredben az Indokínai-félszigetről több hullámban érkeztek ide (2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál⁴ 3154003, 590).

3. ’olyan (jogi) személy, aki vmely tisztségben, munkakörben, tevékenységben stb. megelőzött vkit’ ❖ [Főjegyzői] hívatalom nem vala összekötve a consiliariusi [= tanácsos] titulussal, de azt viselheté mint elődöm Ladomérszky és tiszttársam Pethő Jakab, azonban az engem nem csiklanda (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228107, 88) | A’ hivatalbeli előd (1845 Kis János¹ 8240004, 186) | a modern kovács munkája ma sem különbözik elődjeinek munkájától (1898 Edvi Illés Aladár 8120001, 10) | A részleges jogutód az előd tartozásaiért nem felel és kötelmi jogi vagy egyéb követeléseire igényt nem tarthat (1992 Szamel Lajos 2034002, 204) | A First Ladyk részére nem rendeznek tanfolyamokat. Az ember azért kapja meg ezt a „munkát”, mert a férfiból, akihez feleségül ment, elnök lett. Elődeim bevitték a Fehér Házba a maguk szemléletét és elvárásait, szeretetüket és ellenszenveiket, álmaikat és kétségeiket (2003 Kiss Marianne ford.–Rodham Clinton 3181001, 141).

3a. ’olyan folyamat, eljárás, korszak, dolog stb., amely(nek működése) időben megelőz egy másik hasonlót v. vele összefüggőt’ ❖ a jelen kisérlet, valamint annak elődei, részint holmi látszatos akadályok, részint némi hanyagság és szükkeblüség miatt, fájdalom! csak kisérlet maradt (1853 Szemere Pál 8439041, 291) | [Cyrill megalkotta] a glagolicákat, a cyrillicák elődjeit (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Megismételjük azt, amit ezen a helyen a mai kormány elődjének mondtunk: Egy magyar kormány ma pontosan annyit ér, amennyire segíteni képes a nép nyomorán (1937 Herczeg Ferenc 9241022, 226) | Van tehát mire emlékeznünk Pusztaszeren. A magyar állam alapvetése történt ezen a földön: ez volt az elődje a feudális keresztény királyságnak (1971 Erdei Ferenc 9126004, 173) | az egyre modernebb utasszállítók könnyebben és olcsóbban kezelhetők, mint elődeik, de maga a repülésbiztonság nem javult (2000 Természet Világa ford. CD50).

3b. ’olyan személy, aki vmely művészi, tudományos stb. tevékenységben, (stílus)irányzatban stb. szellemi előfutára, őse, ill. mintája, példaképe vkinek’ ❖ [Georges Duhamel] új könyvében négy szellemi elődjét állítja elénk: négy olyan „írót”, aki egyúttal „gondolkodó” is volt (1842 Athenaeum C0024, 454) | homlokomon simogat kezével A Montblank-ember [ti. Vajda János], Én szent elődöm, nagy rokonom (1906 Ady Endre 9003096, 64) | [Nemes Nagy Ágnes] legfontosabb világirodalmi elődjének Rilkét tarthatjuk (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | A neokreacionisták éppúgy, mint az évszázadokkal korábban élt elődeik, a természettudományi ismereteket a Bibliával akarják (akarták) összevetni, egyeztetni, illetve onnan levezetni (2000 Természet Világa CD50).

J: eldőd.

Ö: jog~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elei, ~

előd főnév 3C6 (rendsz. birtokszóként)
1.
〈családi, vérrokoni kapcsolatban:〉 (távoli) felmenő ági rokon, ős
az ollyan férfiu!, mint én, kinek elődei csak laptáztak a’ Tatárok’ és Törökök’ fejeikkel, hadakozás nélkül, puhaságban nem élhet!
(1808 Andrád Elek)
Elődeim a zsidó valláshoz tartoztak
(1866 Szana Tamás)
Uchermann norvég tudós 351 süketnéma gyermek életviszonyait tanulmányozván, megállapitotta, hogy közülük 155-nek alkoholista elődei voltak
(1913 Besztercebánya és Vidéke)
A család örmény eredetű, az elődök iparos, kereskedő és értelmiségi foglalkozású polgáremberek voltak
(1953 Hegedüs Géza)
[a szerelem] elvezetett, ráállított egy más útra, mint amelyen elődeim, apám, anyám járnak
(1976 Dobos László)
A vers zárlata apa s fiú, előd s utód párbeszédét fogalmazza meg
(2003 Szegedy-Maszák Mihály)
1a. (Biol)
egy adott faj v. magasabb rendű taxon törzsfejlődésének kiindulópontjaként azonosított, ill. evolúciós szempontból vmely korábbi nemzedékbe tartozó élőlény(csoport); ős
kik egyes szavak vagy formák hasonlóságával azt akarják bebizonyitani, hogy bizonyos népek a történeti kor előtt együtt laktak, szerintem nem járnak el józanabban annál, ki az ausztraliai kutyaugatásából , vagy az amerikai bölény bőgéséből azt következtetné, hogy ezen állatok elődjei egykor Európában talált hasonfajuakkal együtt éltek
(1864 Eötvös József)
Valószínű, hogy mindkét fajgazdag nemzetséget gyűjtőfajnak tekinthetjük, amelyeknek közös elődeik a különböző megporzókhoz való alkalmazkodásuk következtében izolálódtak
(1974 Urania növényvilág ford.)
A megtalált emlősmaradványok közül a paleontológusok nagy jelentőséget tulajdonítottak a Propliopithecus vindobonensis majomfaj maradványának, ami az emberszabású majmok elődjének tekinthető
(1996 Természet Világa)
a Neander-völgyi ősember minden bizonnyal nem tekinthető a mai ember elődjének, a két „faj” szétválása körülbelül 600 000 évvel ezelőtt következett be
(1998 Természet Világa)
2. (rendsz. tbsz-ban)
〈nem vérségi kapcsolatban, kül. vmely népre, nemzetre vonatkoztatva:〉 (évszázadokkal) korábbi nemzedékek összessége v. vmelyike
Elődeinktől ránk maradott dücső Kincsünk, Szabadság!
(1799 Virág Benedek)
Angol- és északi Olaszország népei ma olyan nyelvet beszélnek, mely elődeik előtt teljesen ismeretlen volt
(1882 Vámbéry Ármin)
Bizom, hisz mint elődeinket, karóba nem húznak ma már, Majd a szabadság békessége is eljön
(1937 József Attila)
Nem tudjuk, hogy ez a jelentős nap-kultusz mikor érintette először a magyarok elődeit
(1974 Dömötör Tekla)
A mai indonézek elődei a Kr. e.Krisztus előtti II. évezredben az Indokínai-félszigetről több hullámban érkeztek ide
(2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál)
3.
olyan (jogi) személy, aki vmely tisztségben, munkakörben, tevékenységben stb. megelőzött vkit
[Főjegyzői] hívatalom nem vala összekötve a consiliariusi [= tanácsos] titulussal, de azt viselheté mint elődöm Ladomérszky és tiszttársam Pethő Jakab, azonban az engem nem csiklanda
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
A’ hivatalbeli előd
(1845 Kis János¹)
a modern kovács munkája ma sem különbözik elődjeinek munkájától
(1898 Edvi Illés Aladár)
A részleges jogutód az előd tartozásaiért nem felel és kötelmi jogi vagy egyéb követeléseire igényt nem tarthat
(1992 Szamel Lajos)
A First Ladyk részére nem rendeznek tanfolyamokat. Az ember azért kapja meg ezt a „munkát”, mert a férfiból, akihez feleségül ment, elnök lett. Elődeim bevitték a Fehér Házba a maguk szemléletét és elvárásait, szeretetüket és ellenszenveiket, álmaikat és kétségeiket
(2003 Kiss Marianne ford.Rodham Clinton)
3a.
olyan folyamat, eljárás, korszak, dolog stb., amely(nek működése) időben megelőz egy másik hasonlót v. vele összefüggőt
a jelen kisérlet, valamint annak elődei, részint holmi látszatos akadályok, részint némi hanyagság és szükkeblüség miatt, fájdalom! csak kisérlet maradt
(1853 Szemere Pál)
[Cyrill megalkotta] a glagolicákat, a cyrillicák elődjeit
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Megismételjük azt, amit ezen a helyen a mai kormány elődjének mondtunk: Egy magyar kormány ma pontosan annyit ér, amennyire segíteni képes a nép nyomorán
(1937 Herczeg Ferenc)
Van tehát mire emlékeznünk Pusztaszeren. A magyar állam alapvetése történt ezen a földön: ez volt az elődje a feudális keresztény királyságnak
(1971 Erdei Ferenc)
az egyre modernebb utasszállítók könnyebben és olcsóbban kezelhetők, mint elődeik, de maga a repülésbiztonság nem javult
(2000 Természet Világa ford.)
3b.
olyan személy, aki vmely művészi, tudományos stb. tevékenységben, (stílus)irányzatban stb. szellemi előfutára, őse, ill. mintája, példaképe vkinek
[Georges Duhamel] új könyvében négy szellemi elődjét állítja elénk: négy olyan „írót”, aki egyúttal „gondolkodó” is volt
(1842 Athenaeum)
homlokomon simogat kezével A Montblank-ember [ti. Vajda János], Én szent elődöm, nagy rokonom
(1906 Ady Endre)
[Nemes Nagy Ágnes] legfontosabb világirodalmi elődjének Rilkét tarthatjuk
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
A neokreacionisták éppúgy, mint az évszázadokkal korábban élt elődeik, a természettudományi ismereteket a Bibliával akarják (akarták) összevetni, egyeztetni, illetve onnan levezetni
(2000 Természet Világa)
J: eldőd
Ö: jogelőd
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elei, ~

Beállítások