előiskola fn 6A

1. (rég, Isk) ’alapfokú ismereteket nyújtó, ill. vmely magasabb szintű képzésre előkészítő, annak megkezdésére jogosító oktatási intézmény, iskola’ ❖ Mért nincs sok illyen előiskolánk [ti. népiskolánk]? mért nincs minden székünkben, minden megyénkben, de mért nincs kettős hon minden népesebb közönségében? (1839 Athenaeum C0018, 438) | [Marosvásárhely] egy oly előiskolát állitson a polgárok számára, hol irni, olvasni, számolni stb. tanittasson minden gyermek, s senki czéhbe, polgárok számába ne vétessék, ki ezen előiskolában legalább két évet nem töltött (1870 Orbán Balázs CD22) | Napoleon 1804-ben ezen intézetet [ti. az École Politechnique-et] katonailag átszervezte hadmérnöki és tüzértisztek, valamint magasabbrangú műszaki hivatalnokok előiskolájává (1912 RévaiNagyLex. C5702, 119).

2. (rendsz. birtokszóként) (vál) ’vmely későbbi(, magasabb szintű), ill. kívánatos tevékenységet, magatartást megalapozó, megkönnyítő tevékenység, élmény stb.’ ❖ [a játékszínek] az Erkölcsök, jó ízlés és nyájas társalkodásnak elő-oskolái legyenek (1793 Játékszín C0894, 171) | A’ mysticizmust, az az a’ belső életről, a’ szív’ érzelmeiről szólló tudományt, Harms, a’ legjelesebb Ékes-szóllók’ és Hit-tudósok’ eggyike, a’ mélyebben érzett minden vallásos indulat’ elő-iskolájának állitja (1825 Edvi Illés Pál 8618001, 416) | a társas játék sok jelességnek az előiskolája (1895 PallasLex. CD02) | Az Opera Stúdió, a „Nagy Opera” mellett, így válhatna előiskolává, igazi alkotó műhellyé, ahol kiforrnak a tehetségek, mielőtt az Operaház színpadán jelentősebb szerepet bíznak rájuk (1958 Magyar Nemzet okt. 3. C0354, 4) | az országos politizálás előiskolája a helyi szintű közéleti szerepvállalás (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előiskola főnév 6A
1. (rég, Isk)
alapfokú ismereteket nyújtó, ill. vmely magasabb szintű képzésre előkészítő, annak megkezdésére jogosító oktatási intézmény, iskola
Mért nincs sok illyen előiskolánk [ti. népiskolánk]? mért nincs minden székünkben, minden megyénkben, de mért nincs kettős hon minden népesebb közönségében?
(1839 Athenaeum)
[Marosvásárhely] egy oly előiskolát állitson a polgárok számára, hol irni, olvasni, számolni stb.és a többi tanittasson minden gyermek, s senki czéhbe, polgárok számába ne vétessék, ki ezen előiskolában legalább két évet nem töltött
(1870 Orbán Balázs)
Napoleon 1804-ben ezen intézetet [ti. az École Politechnique-et] katonailag átszervezte hadmérnöki és tüzértisztek, valamint magasabbrangú műszaki hivatalnokok előiskolájává
(1912 RévaiNagyLex.)
2. (rendsz. birtokszóként) (vál)
vmely későbbi(, magasabb szintű), ill. kívánatos tevékenységet, magatartást megalapozó, megkönnyítő tevékenység, élmény stb.
[a játékszínek] az Erkölcsök, jó ízlés és nyájas társalkodásnak elő-oskolái legyenek
(1793 Játékszín)
A’ mysticizmust, az az a’ belső életről, a’ szív’ érzelmeiről szólló tudományt, Harms, a’ legjelesebb Ékes-szóllók’ és Hit-tudósok’ eggyike, a’ mélyebben érzett minden vallásos indulat’ elő-iskolájának állitja
(1825 Edvi Illés Pál)
a társas játék sok jelességnek az előiskolája
(1895 PallasLex.)
Az Opera Stúdió, a „Nagy Opera” mellett, így válhatna előiskolává, igazi alkotó műhellyé, ahol kiforrnak a tehetségek, mielőtt az Operaház színpadán jelentősebb szerepet bíznak rájuk
(1958 Magyar Nemzet okt. 3.)
az országos politizálás előiskolája a helyi szintű közéleti szerepvállalás
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások