előítéletes mn 15B

1. ’olyan 〈személy v. csoport〉, akinek v. amelynek negatív előítélete(i) van(nak) vki, vmi iránt, ill. ahhoz v. azokhoz a tények, tapasztalatok ellenére ragaszkodik’ ❖ magyar létemre, nem gondolám, hogy valaha közelebbről érdekelhessen szász hölgy. E’ részben előitéletes voltam (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 338) | a kissé többet tudó [katolikus vallású] kreólok a protestánsok iránt türelmetlenek, elfogultak, előitéletesek, s azokat a pogányoknál jobbaknak nem tartják (1859 Vasárnapi Újság CD56) | az első két-három levél elolvasása után már éreznie kell az előítéletes olvasónak, hogy kellemesen csalódott (1925 Nagy Lajos CD10) | a színes bőrűekkel és a zsidókkal szemben az idősebb generációk előítéletesebbek, intoleránsabbak, mint a fiatalabb generációkhoz tartozók (1998 Népszava jan. 3. C5829, 6).

1a. ’ilyen személyre, csoportra jellemző, rendsz. negatív előítéleten alapuló, ill. aszerint működő, azt kifejező, tükröző 〈ítélet, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Áh barátom! így érezni nagy előítéletes hiba (1824 Maróthy Mátyás–Nátly József C3312, 42) | korholást érdemel; ha p. o. nemzetünk iránti előitéletes szeretet miatt más nemzeteket gyülölni készek vagyunk (1838 Athenaeum C0017, 11) | előítéletes [...] történeti felfogás lett úrrá, mely a művészetre károsnak minősítette a demokráciát, értetlenséggel és közönyösséggel vádolva a tömegeket (1919 Földi Mihály CD10) | Az előítéletesen beállított tudat csak azokat a dolgokat veszi figyelembe, melyek a saját „igazát” bizonyítják (1986 Csepeli György 1029002, 80) | nyíltan előítéletes műsorok (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’téves képzet(ek)en, (babonás) hiedelm(ek)en alapuló 〈nézet, megnyilvánulás stb.〉, ill. ilyen nézet(ek)et valló, ahhoz v. azokhoz igazodó 〈személy, csoport〉’ ❖ tizenkét próbált erkölcsű ifjat válogata ki uradalmacskája parasztjaiból; úgy vélekedvén, hogy kelő ivadékot könnyebb nevelni, mint előitéletes korosbat, s a nevelés bár lassúbb, de legbiztosabb eszköze minden javításnak, mely csak előitéletek levívásával jöhet divatba (1832 Fáy András¹ 8139007, 114) | Az Ebrézsen az előitéletes néphit most is szellemek által őrzött kincset vél elrejtve, s mondják, hogy ezen kincsőrök az éjjel arra járókat meg szokták tánczoltatni (1871 Orbán Balázs 8340019, 170) | Türr rögtön átlátja, milyen nagy hasznát lehet venni e babonás, előítéletes, bigott nép közt, egy fiatal ékesen szóló s hazafias papnak (1879 Teleki Sándor C4112, 280) | az ó bútorzat koronkinti pattogzásai előítéletes félelmeket ébresztének (1880 Pálffy Albert C3391, 44) | ha az emberek lemondanának arról az előitéletes szokásról, hogy az ebédnek okvetlenül 3-4 fogásból kell állania (1915 Budapesti Hírlap jan. 6. C4703, 8).

előítéletes melléknév 15B
1.
olyan 〈személy v. csoport〉, akinek v. amelynek negatív előítélete(i) van(nak) vki, vmi iránt, ill. ahhoz v. azokhoz a tények, tapasztalatok ellenére ragaszkodik
magyar létemre, nem gondolám, hogy valaha közelebbről érdekelhessen szász hölgy. E’ részben előitéletes voltam
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
a kissé többet tudó [katolikus vallású] kreólok a protestánsok iránt türelmetlenek, elfogultak, előitéletesek, s azokat a pogányoknál jobbaknak nem tartják
(1859 Vasárnapi Újság)
az első két-három levél elolvasása után már éreznie kell az előítéletes olvasónak, hogy kellemesen csalódott
(1925 Nagy Lajos)
a színes bőrűekkel és a zsidókkal szemben az idősebb generációk előítéletesebbek, intoleránsabbak, mint a fiatalabb generációkhoz tartozók
(1998 Népszava jan. 3.)
1a.
ilyen személyre, csoportra jellemző, rendsz. negatív előítéleten alapuló, ill. aszerint működő, azt kifejező, tükröző 〈ítélet, megnyilvánulás stb.〉
Áh barátom! így érezni nagy előítéletes hiba
(1824 Maróthy Mátyás–Nátly József)
korholást érdemel; ha p. o.példának okáért nemzetünk iránti előitéletes szeretet miatt más nemzeteket gyülölni készek vagyunk
(1838 Athenaeum)
előítéletes [...] történeti felfogás lett úrrá, mely a művészetre károsnak minősítette a demokráciát, értetlenséggel és közönyösséggel vádolva a tömegeket
(1919 Földi Mihály)
Az előítéletesen beállított tudat csak azokat a dolgokat veszi figyelembe, melyek a saját „igazát” bizonyítják
(1986 Csepeli György)
nyíltan előítéletes műsorok
(2002 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
téves képzet(ek)en, (babonás) hiedelm(ek)en alapuló 〈nézet, megnyilvánulás stb.〉, ill. ilyen nézet(ek)et valló, ahhoz v. azokhoz igazodó 〈személy, csoport〉
tizenkét próbált erkölcsű ifjat válogata ki uradalmacskája parasztjaiból; úgy vélekedvén, hogy kelő ivadékot könnyebb nevelni, mint előitéletes korosbat, s a nevelés bár lassúbb, de legbiztosabb eszköze minden javításnak, mely csak előitéletek levívásával jöhet divatba
(1832 Fáy András¹)
Az Ebrézsen az előitéletes néphit most is szellemek által őrzött kincset vél elrejtve, s mondják, hogy ezen kincsőrök az éjjel arra járókat meg szokták tánczoltatni
(1871 Orbán Balázs)
Türr rögtön átlátja, milyen nagy hasznát lehet venni e babonás, előítéletes, bigott nép közt, egy fiatal ékesen szóló s hazafias papnak
(1879 Teleki Sándor)
az ó bútorzat koronkinti pattogzásai előítéletes félelmeket ébresztének
(1880 Pálffy Albert)
ha az emberek lemondanának arról az előitéletes szokásról, hogy az ebédnek okvetlenül 3-4 fogásból kell állania
(1915 Budapesti Hírlap jan. 6.)

Beállítások