előkerekedik tn ige 12b (kissé rég)

1. ’〈természeti jelenség, addig ismeretlen v. nem (át)látható helyen levő élőlény stb.〉 váratlanul megjelenik, felbukkan, előkerül (vhonnan)’ ❖ [az ősszel először érkező heringeknek] lapoſs a’ hátok, húſok-is jó kövér. Utoljára kés ſzſzel más rendbéliek-is kerekednek-elé (1787 Mátyus István C3069, 323) | A vadon erdőből előkerekedett Egy szörnyü oroszlány (1866 Balkányi Szabó Lajos C0750, 51) | egy úrféle ember kerekedik elő a tömegből (1888 Porzsolt Kálmán C3429, 170) | Nálunk az égnek azt a táját híják rohadt saroknak, ahonnét a legtöbb vihar- és esőfelhő szokott előkerekedni (1898 Magyar Nyelvőr C5240, 468) | Bútorokat cipelő emberekkel van tele a lépcsőház. Honnan kerekedtek elő? (1975 Népszava máj. 1. C7440, 7).

2. ’létrejön, keletkezik (vmiből) vmi’ ❖ A’ nagyitó, ’s közelittö üveget Lipperſein nevü bizonyos Zellandiai meſter-ember találá-fel véletlenül: ment a’ hire: hallá azt Galiléus; és elmélkedve, probálgatva annyira vitte a’ dolgot: hogy a’ közelittö, tsillag-nézö tsö általa elé kerekedett (1783 Molnár János C0292, 503) | A jól átgondolt beszédre, mely minden oldalról tetszéssel találkozott, a kormánypárt padjairól hirtelen előkerekedett egy – szűzbeszéd (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | Remélhető, hogy a népek józan meggondolása rövidesen elő fog kerekedni (1932 Pesti Hírlap jan. 24. C5680, 5) | Ha az állami vállalatoknál dolgozók órabérét összevetjük a „számlás” szakemberek órabérével, megdöbbentő eredmény kerekedik elő (1992 Népszava jún. 9. C7457, 3).

3. ’〈vmely dolog, jelenség〉 feltűnik, jelentkezik, ill. előfordul, megtalálható vhol’ ❖ neholt ollyas ſzok-is kerekednek elö Magyar Nyelven, a’ mellyek elsö tekintettel majd erthetetleneknek látſzanak lenni (1775 Geidler József 7098001, I) | az égnek setét fellegeiből előkerekedik a’ rettentő szélvész (1817 Gombos Imre C1885, 6) | Hábor kezein, képén, szemehéján Tűzfoltok kerekednek elő (1845 Arany János C0653, 137) | addig húztuk [ti. muzsikáltunk], míg valami békebeli világ kezdett előkerekedni (1981 Népszabadság márc. 1. C7831, 14).

3a. ’〈beszélgetésben, műben stb.〉 szóba jön, említésre kerül vmi, felidéződik’ ❖ az ország dolgai elö-kerekednek [a beszélgetésben] (1779 Sándor István ford.–Rabener C3700, 139) | A’ ſzámolásban ezen nevek kerekednek, fordúlnak-elő: egy’be-adás, v. vetés, elvonás (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 378) | Összegyűl a’ régen óhajtott országgyülés, [...], ’s ím valami vallási tárgy előkerekedik (1842 Athenaeum C0025, [353]. hasáb) | S ahogy végigjárjuk a műhelyt, szinte minden munkapadnál, minden munkásnál előkerekedik egy-egy apró történet, jellemző eset (1962 Népszabadság nov. 18. C4814, [7]).

Vö. CzF.; SzT. elékerekedik

előkerekedik tárgyatlan ige 12b (kissé rég)
1.
〈természeti jelenség, addig ismeretlen v. nem (át)látható helyen levő élőlény stb.〉 váratlanul megjelenik, felbukkan, előkerül (vhonnan)
[az ősszel először érkező heringeknek] lapoſs a’ hátok, húſok-is jó kövér. Utoljára kés ſzſzel más rendbéliek-is kerekednek-elé
(1787 Mátyus István)
A vadon erdőből előkerekedett Egy szörnyü oroszlány
(1866 Balkányi Szabó Lajos)
egy úrféle ember kerekedik elő a tömegből
(1888 Porzsolt Kálmán)
Nálunk az égnek azt a táját híják rohadt saroknak, ahonnét a legtöbb vihar- és esőfelhő szokott előkerekedni
(1898 Magyar Nyelvőr)
Bútorokat cipelő emberekkel van tele a lépcsőház. Honnan kerekedtek elő?
(1975 Népszava máj. 1.)
2.
létrejön, keletkezik (vmiből) vmi
A’ nagyitó, ’s közelittö üveget Lipperſein nevü bizonyos Zellandiai meſter-ember találá-fel véletlenül: ment a’ hire: hallá azt Galiléus; és elmélkedve, probálgatva annyira vitte a’ dolgot: hogy a’ közelittö, tsillag-nézö tsö általa elé kerekedett
(1783 Molnár János)
A jól átgondolt beszédre, mely minden oldalról tetszéssel találkozott, a kormánypárt padjairól hirtelen előkerekedett egy – szűzbeszéd
(1882 Mikszáth Kálmán)
Remélhető, hogy a népek józan meggondolása rövidesen elő fog kerekedni
(1932 Pesti Hírlap jan. 24.)
Ha az állami vállalatoknál dolgozók órabérét összevetjük a „számlás” szakemberek órabérével, megdöbbentő eredmény kerekedik elő
(1992 Népszava jún. 9.)
3.
〈vmely dolog, jelenség〉 feltűnik, jelentkezik, ill. előfordul, megtalálható vhol
neholt ollyas ſzok-is kerekednek elö Magyar Nyelven, a’ mellyek elsö tekintettel majd erthetetleneknek látſzanak lenni
(1775 Geidler József)
az égnek setét fellegeiből előkerekedik a’ rettentő szélvész
(1817 Gombos Imre)
Hábor kezein, képén, szemehéján Tűzfoltok kerekednek elő
(1845 Arany János)
addig húztuk [ti. muzsikáltunk], míg valami békebeli világ kezdett előkerekedni
(1981 Népszabadság márc. 1.)
3a.
〈beszélgetésben, műben stb.〉 szóba jön, említésre kerül vmi, felidéződik
az ország dolgai elö-kerekednek [a beszélgetésben]
(1779 Sándor István ford.Rabener)
A’ ſzámolásban ezen nevek kerekednek, fordúlnak-elő: egy’be-adás, v.vagy vetés, elvonás
(1803 Baróti Szabó Dávid)
Összegyűl a’ régen óhajtott országgyülés, [...], ’s ím valami vallási tárgy előkerekedik
(1842 Athenaeum)
S ahogy végigjárjuk a műhelyt, szinte minden munkapadnál, minden munkásnál előkerekedik egy-egy apró történet, jellemző eset
(1962 Népszabadság nov. 18.)
Vö. CzF.; SzT. elékerekedik

Beállítások