előkészít ts ige 4b4

1. (átv is) ’〈tárgyat〉 későbbi használat céljára elővesz, könnyen elérhető helyre tesz, kikészít’ ❖ elő készítnek drága kenettel Tellyes edényt (1825 Kis János¹ ford.–Iuvenalis C2661, 24) | Készitsétek elő diszöltözetemet (1842 Eördegh István C5777, 107) | A lány tett-vett odabent. Előkészítette a tányérokat, az eszcájgot, kenyeret szelt (1939 Hunyady Sándor C4974, 24) | készítsék elő személyi igazolványaikat, igazoltatás következik (1986 Beszélő 2003020, 422) | Egy akkora jénait vagy kerámiatálat készítünk elő, amelyben kényelmesen elfér a két darab libamáj (2009 Mautner Zsófia 3232001, 142).

2. ’〈vmely tevékenység, művelet előtt〉 úgy módosít, kezel, ill. úgy munkál meg v. szerel fel vmit, hogy az vmely célra, tevékenységre v. további megmunkálásra alkalmassá váljék’ ❖ egy dereglyét el-kéſzítenének, és azt riskásával, kávéval, vízzel, ’s egyéb ſzükségesekkel meg-raknák (1791 Sándor István ford. 7287008, 11) | A holttest eltemettetésére […] a sirbolt még előkészítendő lévén (1877 Wenzel Gusztáv CD57) | a kellően előkészített bőrt előbb szénsavas, nátriumot tartalmazó kékfaoldattal, majd vasoxidsóoldattal kezelik (1893 PallasLex. CD02) | az őszi káposztarepce területét […] jól előkészíteni az augusztusi és szeptember eleji elvetéshez (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 4) | A Müller István kürtös által írt, kiadásra előkészített zeneelméleti tanulmány (2008 Richter Pál 3228001, 275).

2a. ’〈ember(i teste)t, állatot〉 vmely rajta elvégzendő beavatkozás előtt olyan állapotba hoz, hogy rajta a beavatkozást könnyen v. megfelelően el lehessen végezni’ ❖ Magam készitém őt [ti. a halálra ítélt Dantont] elő. Haja vastag és kemény volt, mint lószőr (1865 Lauka Gusztáv 8343011, 24) | miért kell a vemhes tehenet előkészíteni ellés előtt? (1947 Képes Szabad Föld jún. 1. C0229, 2) | temetésre előkészített, felöltöztetett halott (1981 NéprajziLex. CD47) | Elő kell készítenünk a beteget a műtétre (2006 Greskovits Endre ford.–Nair 3149007, 1494).

2b. ’〈vmely tetthez, intézkedéshez, ill. folyamathoz, történéshez szükséges feltételeket, körülményeket, ideális környezetet〉 megteremt, kialakít vki v. vmi, ezáltal annak megvalósulását, létrejöttét megkönnyíti, elősegíti’ ❖ nyolcz Bankó Directorok választatnak, kiknek kötelességök leszsz […] mindent elkészíteni, a’ mit ezen Intézetnek els felállíttása, és tellyes öszvealkatása megkíván (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632002, 370) | A bank a tényleg letett fémpénzre vagy rudra alapított letéti jegygyel előkészítette a tért […] a jegy banknak (1893 PallasLex. CD02) | [a német színészet] előkészítette a talajt a magyar színészet számára (1976 Berecz Dezső CD52) | [Gorbacsov] előkészítette a terepet a pártból való visszavonulásra (1991 Tények könyve CD37) | Az emberi barátságok az erények gyakorlásával a szeretet számára készítik elő az utat (2009 Frivaldszky János 3060001, 33).

3. (tárgy n. is) ’〈embert, állatot〉 vmely tevékenység (el)végzésére v. vmely feladat, funkció ellátására alkalmassá tesz, felkészít vki v. vmi’ ❖ a nevelőnek az oktatási órák előtt s után kedves időtöltést nyújt a fák s virágok ápolása, s őt a napnak kötelességeire mintegy előkészíti (1837 Kossuth Lajos CD32) | [a gólyatöcsök] fiókáikat a nagy útra előkészítették (1899 Chernel István CD34) | A leánykollégium hangsúlyosan a háztartásra és a társasági életre kívánt előkészíteni (1997 PedagógiaiLex. C6810, 621) | Kitenyésztették tehát a kuvaszt. Ezt a nagy testű fajtát a harcra készítették elő (2005 Kovács Zsolt 3329004, 509).

3a. ’〈(majdan bekövetkező,) rendsz. kellemetlen v. fájdalmas eseményre, történésre〉 felkészít, és annak feldolgozásában, elviselésében ezáltal segít vkit vki v. vmi’ ❖ Az öregség az embert hallkan előkészíti ama’ nagy változásra, melly lelkének a’ testtől közelgő megválásánál vár reá (1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.–Klobusiczky 8232031, 86) | Az első tutajon ülők „A Kölcsei köve! A Kölcsei köve!” örömzajjal valami uj meglepő látványra készitettek elő bennünket (1856 Vasárnapi Újság CD56) | készítsd elő mamát kíméletesen arra, hogy férjhez mentem (1929 Molnár Ferenc² 9453026, 22) | minél tökéletesebben kell meghalnunk, és mást is elő kell készítenünk arra, hogy megalapozott emberként hagyja itt a földet (2005 Báthori Csaba 3023004, 375).

4. ’〈eseményt, történést, folyamatot〉 cselekedetével a megvalósuláshoz közelebb segít vki, ill. 〈vminek a megvalósulását, létrejöttét〉 a szükséges körülmények biztosításával megkönnyíti, annak feltételeit megteremti vki v. vmi’ ❖ a’ dévaj álnokságnak minden fogáſit el-kéſzítti: mézes ſzínt fest ſzándéka’ mérgének, kegyes ábrázatot kegyetlen ſzívének (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 348) | Az egyház felfogása szerint az állam főhivatása isten országát itt a földön előkészíteni (1893 PallasLex. CD02) | a fizikai szertár ivlámpák fényében ég, Novák Antal kisérletet készitett elő (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 76) | [az úri reakciósok] arra készülődtek, […] hogy megdöntsék a demokratikus köztársaságot, megsemmisítsék a földreformot, polgárháborút készítettek elő (1947 Szabad Föld jún. 15. C1537, 1) | nagy horderejű politikai döntéseket előkészítő intézkedésekre (1986 Krokovay Zsolt 2003009, 383) | Püski Sándor gondosan előkészítette washingtoni utamat (2010 Huszár Tibor 3159003, 240).

4a. ’〈vmely történés, jelenség〉 következményként maga után von vmit, vmire vezet, vmit eredményez’ ❖ [a kerületek kijelölése] a’ tökéletes assimilatiót előkészitné (1843 Pesti Hírlap CD61) | A hitegység előkészité a politikai egységet (1873 Orbán Balázs 8340020, 26) | Minden stílusváltás új valóságot és új igazságot készít elő (1991 Csoóri Sándor 9090059, 348) | az új rendszer pénznélküliségét a demokratikus piacgazdaság anarchikus pénzügyei áldásosan készítették elő (2009 Spiró György 3283006, 36).

Sz: előkészítés, előkészítetlen.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előkészít tárgyas ige 4b4
1. (átv is)
〈tárgyat〉 későbbi használat céljára elővesz, könnyen elérhető helyre tesz, kikészít
elő készítnek drága kenettel Tellyes edényt
(1825 Kis János¹ ford.Iuvenalis)
Készitsétek elő diszöltözetemet
(1842 Eördegh István)
A lány tett-vett odabent. Előkészítette a tányérokat, az eszcájgot, kenyeret szelt
(1939 Hunyady Sándor)
készítsék elő személyi igazolványaikat, igazoltatás következik
(1986 Beszélő)
Egy akkora jénait vagy kerámiatálat készítünk elő, amelyben kényelmesen elfér a két darab libamáj
(2009 Mautner Zsófia)
2.
〈vmely tevékenység, művelet előtt〉 úgy módosít, kezel, ill. úgy munkál meg v. szerel fel vmit, hogy az vmely célra, tevékenységre v. további megmunkálásra alkalmassá váljék
egy dereglyét el-kéſzítenének, és azt riskásával, kávéval, vízzel, ’s egyéb ſzükségesekkel meg-raknák
(1791 Sándor István ford.)
A holttest eltemettetésére […] a sirbolt még előkészítendő lévén
(1877 Wenzel Gusztáv)
a kellően előkészített bőrt előbb szénsavas, nátriumot tartalmazó kékfaoldattal, majd vasoxidsóoldattal kezelik
(1893 PallasLex.)
az őszi káposztarepce területét […] jól előkészíteni az augusztusi és szeptember eleji elvetéshez
(1941 Nemzeti Figyelő)
A Müller István kürtös által írt, kiadásra előkészített zeneelméleti tanulmány
(2008 Richter Pál)
2a.
〈ember(i teste)t, állatot〉 vmely rajta elvégzendő beavatkozás előtt olyan állapotba hoz, hogy rajta a beavatkozást könnyen v. megfelelően el lehessen végezni
Magam készitém őt [ti. a halálra ítélt Dantont] elő. Haja vastag és kemény volt, mint lószőr
(1865 Lauka Gusztáv)
miért kell a vemhes tehenet előkészíteni ellés előtt?
(1947 Képes Szabad Föld jún. 1.)
temetésre előkészített, felöltöztetett halott
(1981 NéprajziLex.)
Elő kell készítenünk a beteget a műtétre
(2006 Greskovits Endre ford.Nair)
2b.
〈vmely tetthez, intézkedéshez, ill. folyamathoz, történéshez szükséges feltételeket, körülményeket, ideális környezetet〉 megteremt, kialakít vki v. vmi, ezáltal annak megvalósulását, létrejöttét megkönnyíti, elősegíti
nyolcz Bankó Directorok választatnak, kiknek kötelességök leszsz […] mindent elkészíteni, a’ mit ezen Intézetnek els felállíttása, és tellyes öszvealkatása megkíván
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A bank a tényleg letett fémpénzre vagy rudra alapított letéti jegygyel előkészítette a tért […] a jegy banknak
(1893 PallasLex.)
[a német színészet] előkészítette a talajt a magyar színészet számára
(1976 Berecz Dezső)
[Gorbacsov] előkészítette a terepet a pártból való visszavonulásra
(1991 Tények könyve)
Az emberi barátságok az erények gyakorlásával a szeretet számára készítik elő az utat
(2009 Frivaldszky János)
3. (tárgy n. is)
〈embert, állatot〉 vmely tevékenység (el)végzésére v. vmely feladat, funkció ellátására alkalmassá tesz, felkészít vki v. vmi
a nevelőnek az oktatási órák előtt s után kedves időtöltést nyújt a fák s virágok ápolása, s őt a napnak kötelességeire mintegy előkészíti
(1837 Kossuth Lajos)
[a gólyatöcsök] fiókáikat a nagy útra előkészítették
(1899 Chernel István)
A leánykollégium hangsúlyosan a háztartásra és a társasági életre kívánt előkészíteni
(1997 PedagógiaiLex.)
Kitenyésztették tehát a kuvaszt. Ezt a nagy testű fajtát a harcra készítették elő
(2005 Kovács Zsolt)
3a.
(majdan bekövetkező,) rendsz. kellemetlen v. fájdalmas eseményre, történésre〉 felkészít, és annak feldolgozásában, elviselésében ezáltal segít vkit vki v. vmi
Az öregség az embert hallkan előkészíti ama’ nagy változásra, melly lelkének a’ testtől közelgő megválásánál vár reá
(1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.Klobusiczky)
Az első tutajon ülők „A Kölcsei köve! A Kölcsei köve!” örömzajjal valami uj meglepő látványra készitettek elő bennünket
(1856 Vasárnapi Újság)
készítsd elő mamát kíméletesen arra, hogy férjhez mentem
(1929 Molnár Ferenc²)
minél tökéletesebben kell meghalnunk, és mást is elő kell készítenünk arra, hogy megalapozott emberként hagyja itt a földet
(2005 Báthori Csaba)
4.
〈eseményt, történést, folyamatot〉 cselekedetével a megvalósuláshoz közelebb segít vki, ill. 〈vminek a megvalósulását, létrejöttét〉 a szükséges körülmények biztosításával megkönnyíti, annak feltételeit megteremti vki v. vmi
a’ dévaj álnokságnak minden fogáſit el-kéſzítti: mézes ſzínt fest ſzándéka’ mérgének, kegyes ábrázatot kegyetlen ſzívének
(1803 Baróti Szabó Dávid)
Az egyház felfogása szerint az állam főhivatása isten országát itt a földön előkészíteni
(1893 PallasLex.)
a fizikai szertár ivlámpák fényében ég, Novák Antal kisérletet készitett elő
(1925 Kosztolányi Dezső)
[az úri reakciósok] arra készülődtek, […] hogy megdöntsék a demokratikus köztársaságot, megsemmisítsék a földreformot, polgárháborút készítettek elő
(1947 Szabad Föld jún. 15.)
nagy horderejű politikai döntéseket előkészítő intézkedésekre
(1986 Krokovay Zsolt)
Püski Sándor gondosan előkészítette washingtoni utamat
(2010 Huszár Tibor)
4a.
〈vmely történés, jelenség〉 következményként maga után von vmit, vmire vezet, vmit eredményez
[a kerületek kijelölése] a’ tökéletes assimilatiót előkészitné
(1843 Pesti Hírlap)
A hitegység előkészité a politikai egységet
(1873 Orbán Balázs)
Minden stílusváltás új valóságot és új igazságot készít elő
(1991 Csoóri Sándor)
az új rendszer pénznélküliségét a demokratikus piacgazdaság anarchikus pénzügyei áldásosan készítették elő
(2009 Spiró György)
Sz: előkészítés, előkészítetlen
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások