előkészül tn ige 1c1

1. ’〈vmely majdan bekövetkező eseményre, történésre, ill. végrehajtandó cselekvésre, tettre〉 a szükséges feltételeket megteremtve, az előzetes intézkedéseket végrehajtva úgy készül, hogy az könnyebben, biztosabban, sikeresebben bekövetkezhessék, megvalósulhasson’ ❖ a’ nem messze távolban álló korszakhoz komolyan előkészülni (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a jó gazda télen] javitgatja szerszámait, előkészül a tavaszi munkára (1861 Vajda János 8503103, 384) | [a kígyó] visszahúzódik, de csak azért, hogy újabb harapásra készüljön elő (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [Matula] elment előkészülni a vacsorához (1956 Fekete István 9142003, 239) | nyilvánvalóan a 2001. évi költségvetéshez nem 2001 májusában lehet előkészülni (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (kissé rég) ’〈vmely hivatásra, életpályára, ill. későbbi tanulmányokra〉 felkészül, alkalmassá teszi magát’ ❖ [a leendő tanítvány] 20–30 éves alkalmas egyed legyen, ki a’ tudományos pályán némileg előkészült (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Kolozsvárott] összehozott a sors néhány velem egykorú román ifjúval, kik ott a lelkészi pályára készültek elő (1860 Jókai Mór CD18) | [a Zsigmond király által 1389-ben alapított egyetemen] tanulhat mindenki római jogot és egyházi jogot s előkészülhet a külföldi egyetemekre (1930 Pintér Jenő CD44).

2. ’〈vmely majdan bekövetkező, rendsz. kellemetlen v. fájdalmas eseményre, történésre〉 a bekövetkezés tényét elfogadva, tudomásul véve előzetesen úgy készül, hogy az számára ne okozzon meglepetést, ne érje váratlanul’ ❖ csak 1666 tavaszán lett a nádor [ti. Wesselényi Ferenc] olyan beteg, hogy a halálra kellett előkészülnie (1885 Acsády Ignác CD55) | [a csendőr] elmondta, hogy most nővére ápolja feleségét. – De elő kell készülni a legrosszabbra (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | [a halállal foglalkozó öregek] nem csak a mások halála körül foglalatoskodnak, hanem a sajátjukra is előkészülnek (1990 Magyar néprajz CD47).

3. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely történés, folyamat stb. a megvalósuláshoz közelebb jut, ill. létrejöttének a feltételei teljesülnek, az ahhoz szükséges körülmények kialakulnak〉’ ❖ egy országos direct adó behozhatása előkészül (1843 Kossuth Lajos CD32) | már Erzsébet alatt […] készül elő az a nagy változás, mely Angliát azzá tette, mi mai napig, biblikus országgá (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | eszmeileg itt [ti. Bessenyeinél] készül elő a reformkori nagy írók, Kölcsey és Vörösmarty lángoló hazafisága (1965 Szauder József CD53).

Sz: előkészülés, előkészületlen.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előkészül tárgyatlan ige 1c1
1.
〈vmely majdan bekövetkező eseményre, történésre, ill. végrehajtandó cselekvésre, tettre〉 a szükséges feltételeket megteremtve, az előzetes intézkedéseket végrehajtva úgy készül, hogy az könnyebben, biztosabban, sikeresebben bekövetkezhessék, megvalósulhasson
a’ nem messze távolban álló korszakhoz komolyan előkészülni
(1843 Pesti Hírlap)
[a jó gazda télen] javitgatja szerszámait, előkészül a tavaszi munkára
(1861 Vajda János)
[a kígyó] visszahúzódik, de csak azért, hogy újabb harapásra készüljön elő
(1933 Az állatok világa ford.)
[Matula] elment előkészülni a vacsorához
(1956 Fekete István)
nyilvánvalóan a 2001. évi költségvetéshez nem 2001 májusában lehet előkészülni
(2000 Országgyűlési Napló)
1a. (kissé rég)
〈vmely hivatásra, életpályára, ill. későbbi tanulmányokra〉 felkészül, alkalmassá teszi magát
[a leendő tanítvány] 20–30 éves alkalmas egyed legyen, ki a’ tudományos pályán némileg előkészült
(1841 Pesti Hírlap)
[Kolozsvárott] összehozott a sors néhány velem egykorú román ifjúval, kik ott a lelkészi pályára készültek elő
(1860 Jókai Mór)
[a Zsigmond király által 1389-ben alapított egyetemen] tanulhat mindenki római jogot és egyházi jogot s előkészülhet a külföldi egyetemekre
(1930 Pintér Jenő)
2.
〈vmely majdan bekövetkező, rendsz. kellemetlen v. fájdalmas eseményre, történésre〉 a bekövetkezés tényét elfogadva, tudomásul véve előzetesen úgy készül, hogy az számára ne okozzon meglepetést, ne érje váratlanul
csak 1666 tavaszán lett a nádor [ti. Wesselényi Ferenc] olyan beteg, hogy a halálra kellett előkészülnie
(1885 Acsády Ignác)
[a csendőr] elmondta, hogy most nővére ápolja feleségét. – De elő kell készülni a legrosszabbra
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
[a halállal foglalkozó öregek] nem csak a mások halála körül foglalatoskodnak, hanem a sajátjukra is előkészülnek
(1990 Magyar néprajz)
3. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely történés, folyamat stb. a megvalósuláshoz közelebb jut, ill. létrejöttének a feltételei teljesülnek, az ahhoz szükséges körülmények kialakulnak〉
egy országos direct adó behozhatása előkészül
(1843 Kossuth Lajos)
már Erzsébet alatt […] készül elő az a nagy változás, mely Angliát azzá tette, mi mai napig, biblikus országgá
(1901 Nagy képes világtörténet)
eszmeileg itt [ti. Bessenyeinél] készül elő a reformkori nagy írók, Kölcsey és Vörösmarty lángoló hazafisága
(1965 Szauder József)
Sz: előkészülés, előkészületlen
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások