elöl¹ ts ige 1c6

1. (rég v. nyj) ’〈embert, állatot〉 életétől megfoszt vki, megöl vmi’ ❖ Mérge le küld ide Klótónak, mi kegyetlen erſzak! ’S téged’ el ölve halál’ bal keze kíſztet alá (1774 Révai Miklós ford.–Révai 7283005, 15) | elégettem azon kis csomóját verseimnek, mellyekkel meg nem tudtam elégedni, hogy ha a’ háború el talál ölni, valaki a’ készületlen dolgokat ki ne adhassa (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 238) | [menyét] nem csak süldő nyulat öl el (1829 Pák Dienes 8346010, 161) | [IV. Béla] Nogaj khán roppant seregét – elölvén belőle 50,000 embert – egyetlen ütközetben tönkre tette (1864 Petheő Dénes 8365005, 280) | – Ha menni muszáj, menek. Nem ölöm el magam. De előbb felgyújtjuk a Zirén-pusztát (1966 Győry Dezső 9209015, 8).

1a. (rég, ritk) ’〈vízbe magát〉 beleöli, belefojtja’ ❖ hátha beugrott, elölte magát az Ipolyba, amint előre megmondta? (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | [Apollónia] miként akarta magát elölni a Vágba (1894 Mikszáth Kálmán CD04).

1b. ’〈kártékony állatok sokaságát〉 kiirtja vmi, (vmivel) vki’ ❖ Ha [a zsázsa] borban ftt levét iſſzák, a’ rekedt vizelletet el-indítja, az Aſſzonyok’ titkát ki-mutatja, a’ gyomrot melegítti a’ bél-férgeket el-öli (1797 Veszelszki Antal 7375002, 273) | Legkönnyebben elölhetni őket [ti. a csótányokat], ha estve, midőn a’ házban minden setétben van, egy gyertya világgal lyukaikhoz veszi az ember magát, mert akkor a’ padlázaton mászkálnak ’s egy legyezővel agyon verhetni (1835 Némethy József 8333014, 172) | újabban már biztosan ható gyógyszerrel a szervezetben élő összes mételyeket el tudjuk ölni (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Az ágynemű gyakori forró vízben történő mosása, vasalása elöli az atkákat (1991 Népszabadság aug. 22. C7841, 16).

1c. ’〈vmely sejt(szövet)et, vírust stb.〉 életképtelenné tesz, ill. 〈fogideget〉 kiöl vmi, (vmivel) vki’ ❖ Törd-meg az apró bojtorjánt, ſóval, és kemény bor-etzettel kavard-öſzve, és tedd a’ tyúk-ſzemre, el-öli (1796 Veres Mihály ford. C4409, 60) | A vetőmagnak spórákat elölő folyadékban való áztatása (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 577) | Külsőleg az arzént csak a fogorvosok használják, hogy vele a fog idegét elöljék (1911 RévaiNagyLex. C5698, 148) | [az ún. Coolidge-lámpa sugarai] rendkívül intenzív élettani hatásuk miatt (élő sejtszövetet másodpercek alatt elölnek) „halálsugarak”-nak is neveztettek el (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 128) | Az amerikai Dubosnak sikerült olyan anyagot előállítania, amely elölte a baktériumokat (1981 Népszava aug. 5. C7446, 9) | Az első, de ma is használatos vakcinatípus egyszerűen formalinnal elölt teljes vírust tartalmaz (1995 Természet Világa CD50).

1d. ’〈növény(rész)t〉 kárt téve benne v. fejlődésében akadályozva (lassanként) elpusztít (vmivel) vmi, vki’ ❖ a vad-zab el ölte [a gabonát] (1787 Rájnis József ford.–Vergilius C3579, 105) | Repczénket a tél ölte el (1847 Hetilap CD61) | A Leptosphaeria circinans Sacc. nevü gomba sötét-viola kéreggel vonja be a gyökérzetet s azt elöli (1893 PallasLex. CD02) | [az ún. szürke gém] még a fákban is tehet némi kárt; mert ocsmány szennyességével elöli azokat (1899 Chernel István CD34) | nincs más hátra, mint 24 óra múlva a növényt elölni, megszárítani, megőrölni és a szőlőcukrot kivonni (1964 Népszava júl. 5. C4828, 4).

1e. (rég v. nyj, túlzó is) ’〈rendsz. vmely állapot, érzés, ill. vki〉 elgyötör, agyonkínoz (vmivel) vkit’ ❖ Tusakodásim közt magamat elöltem (1785 Czirjék Mihály ford.–Dorat C1235, 42) | Király[:] Mit ölsz el illy szavakkal Vajdafi? Menj, ’s más szivet hozz országos tanácsra (1824–1825 Vörösmarty Mihály 8524399, 116) | Csak miattad ölt el a búbánat (1892 Heltai Jenő C2059, 20) | Az ember csak nevel, prédikál, harcol, elöli magát az idegenek gyerekei miatt és ilyen szemét emberek kompromittálják a nevelési eredményeket (1911 Móricz Zsigmond CD10).

2. (rég v. nyj)(ellentétes hatást keltve) megsemmisít, megszüntet (vmivel) vmit vki, vmi, ill. (erőszakkal) elnyom, elfojt vmit vki, vmi’ ❖ Nints’ olly nyájáſság, olly ſzép, és tettzetes állat, Nints’ olly kedveſség, mellyet ez [ti. a halál] el nem ölend (1778 Révai Miklós 7283015, 15) | állhatlan lelkén félelmit elölte haragja (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 89) | Ki a’ bátorságot a’ nevelésnél elöli, az nem képez ollyan embert, ki magát valamire határozhassa (1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.–Klobusiczky 8232031, 79) | Öld el jóizű boroddal bánatomat, keservemet (1859 Rákosi László C3597, 1859) | [Miklós] azt akarta mondani: nyomorult gazember! – de Károly miatt elölte a szót (1930 Nagy Lajos 9472013, 78) | a ringyók kilenctizede nem is a hóttszegények közül jön, mert azoknál már a szépséget is elöli a nyomorúság (1962 Veres Péter 9771016, 30).

2a. (rég, ritk) ’〈érzést, indulatot vmely tevékenységbe, foglalatosságba stb.〉 belefojt vki’ ❖ termékeny lelkét, szép érzéseit száraz tudományokba el ölte (1815 Wesselényi Miklós C2566, 52) | Zajba öld el fájdalmad, szív (1881 e. Szemere Miklós C3946, 4) | Öljük el ma gondjainkat a tánczba (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

2b. (rég) ’〈vmely hangot, zajt〉(nagyobb hangerővel) elnyom, ill. elnyel vmi’ ❖ hangját a’ szőnyegburkolat is elölé (1837 Athenaeum C0015, 336) | A rabszijakra füzött szerencsétlenek könyörgését, kérelmét, panaszát ő nem hallotta, mert e keserves hangokat elölé a harsányos tábori zaj (1848 Vasvári Pál 8515003, 89) | a szavakat elöli a vizmormolás (1885 Gyarmathy Zsigáné C1953, 11).

2c. (rég) ’〈(vmennyi) időt〉 elmúlat, agyonüt (vmivel) vki, ill. felemészt vmi’ ❖ Vallás’ tanúlása sok idejeket el ne lopja, el ne ölje (1812 Kazinczy Ferenc C2562, 372) | [Gyula] egy könyvet vesz kezébe, hogy forgatásával idejét elölje (1832 Kovacsóczy Mihály C3313, 134) | Lássuk: mi lesz ma, táncz, vagy álczajáték, E három óra évhosszát elölni (1864 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | Mért irom hát ezeket a följegyzéseket? Időtöltésből. Hogy elöljek vele egy pár órát (1906 Ambrus Zoltán C0592, 162).

2d. (rég, ritk) ’〈pénzt, vagyont〉 elpazarol’ ❖ a nagyravágyó fiatal igazgató egy jó csomó elölt pénznek az árán megtanulja azt, hogy Pest városa közönsége még négy szinház által sem germanizálható (1860 Vasárnapi Újság CD56) | könnyelmű módon rövid idő alatt elölte a reá maradt jelentékeny vagyont, mely hosszú évekre biztosithatott volna számára kényelmes, gondtalan, irigylésre méltó exisztenciát (1888 Pesti Hírlap jún. 1. C5636, 5).

Vö. CzF.; ÉrtSz. elöl¹; ÉKsz. elöl¹; SzT. ~, elölhet; ÚMTsz. elöl¹

elöl¹ tárgyas ige 1c6
1. (rég v. nyj)
〈embert, állatot〉 életétől megfoszt vki, megöl vmi
Mérge le küld ide Klótónak, mi kegyetlen erſzak! ’S téged’ el ölve halál’ bal keze kíſztet alá
(1774 Révai Miklós ford.Révai)
elégettem azon kis csomóját verseimnek, mellyekkel meg nem tudtam elégedni, hogy ha a’ háború el talál ölni, valaki a’ készületlen dolgokat ki ne adhassa
(1810 Kazinczy Ferenc)
[menyét] nem csak süldő nyulat öl el
(1829 Pák Dienes)
[IV. Béla] Nogaj khán roppant seregét – elölvén belőle 50,000 embert – egyetlen ütközetben tönkre tette
(1864 Petheő Dénes)
– Ha menni muszáj, menek. Nem ölöm el magam. De előbb felgyújtjuk a Zirén-pusztát
(1966 Győry Dezső)
1a. (rég, ritk)
〈vízbe magát〉 beleöli, belefojtja
hátha beugrott, elölte magát az Ipolyba, amint előre megmondta?
(1882 Mikszáth Kálmán)
[Apollónia] miként akarta magát elölni a Vágba
(1894 Mikszáth Kálmán)
1b.
〈kártékony állatok sokaságát〉 kiirtja vmi, (vmivel) vki
Ha [a zsázsa] borban ftt levét iſſzák, a’ rekedt vizelletet el-indítja, az Aſſzonyok’ titkát ki-mutatja, a’ gyomrot melegítti a’ bél-férgeket el-öli
(1797 Veszelszki Antal)
Legkönnyebben elölhetni őket [ti. a csótányokat], ha estve, midőn a’ házban minden setétben van, egy gyertya világgal lyukaikhoz veszi az ember magát, mert akkor a’ padlázaton mászkálnak ’s egy legyezővel agyon verhetni
(1835 Némethy József)
újabban már biztosan ható gyógyszerrel a szervezetben élő összes mételyeket el tudjuk ölni
(1933 Az állatok világa ford.)
Az ágynemű gyakori forró vízben történő mosása, vasalása elöli az atkákat
(1991 Népszabadság aug. 22.)
1c.
〈vmely sejt(szövet)et, vírust stb.〉 életképtelenné tesz, ill. 〈fogideget〉 kiöl vmi, (vmivel) vki
Törd-meg az apró bojtorjánt, ſóval, és kemény bor-etzettel kavard-öſzve, és tedd a’ tyúk-ſzemre, el-öli
(1796 Veres Mihály ford.)
A vetőmagnak spórákat elölő folyadékban való áztatása
(1880 Gazdasági Lapok)
Külsőleg az arzént csak a fogorvosok használják, hogy vele a fog idegét elöljék
(1911 RévaiNagyLex.)
[az ún. Coolidge-lámpa sugarai] rendkívül intenzív élettani hatásuk miatt (élő sejtszövetet másodpercek alatt elölnek) „halálsugarak”-nak is neveztettek el
(1933 TolnaiÚjLex.)
Az amerikai Dubosnak sikerült olyan anyagot előállítania, amely elölte a baktériumokat
(1981 Népszava aug. 5.)
Az első, de ma is használatos vakcinatípus egyszerűen formalinnal elölt teljes vírust tartalmaz
(1995 Természet Világa)
1d.
〈növény(rész)t〉 kárt téve benne v. fejlődésében akadályozva (lassanként) elpusztít (vmivel) vmi, vki
a vad-zab el ölte [a gabonát]
(1787 Rájnis József ford.Vergilius)
Repczénket a tél ölte el
(1847 Hetilap)
A Leptosphaeria circinans Sacc.Saccardo nevü gomba sötét-viola kéreggel vonja be a gyökérzetet s azt elöli
(1893 PallasLex.)
[az ún. szürke gém] még a fákban is tehet némi kárt; mert ocsmány szennyességével elöli azokat
(1899 Chernel István)
nincs más hátra, mint 24 óra múlva a növényt elölni, megszárítani, megőrölni és a szőlőcukrot kivonni
(1964 Népszava júl. 5.)
1e. (rég v. nyj, túlzó is)
〈rendsz. vmely állapot, érzés, ill. vki〉 elgyötör, agyonkínoz (vmivel) vkit
Tusakodásim közt magamat elöltem
(1785 Czirjék Mihály ford.Dorat)
Király[:] Mit ölsz el illy szavakkal Vajdafi? Menj, ’s más szivet hozz országos tanácsra
(1824–1825 Vörösmarty Mihály)
Csak miattad ölt el a búbánat
(1892 Heltai Jenő)
Az ember csak nevel, prédikál, harcol, elöli magát az idegenek gyerekei miatt és ilyen szemét emberek kompromittálják a nevelési eredményeket
(1911 Móricz Zsigmond)
2. (rég v. nyj)
(ellentétes hatást keltve) megsemmisít, megszüntet (vmivel) vmit vki, vmi, ill. (erőszakkal) elnyom, elfojt vmit vki, vmi
Nints’ olly nyájáſság, olly ſzép, és tettzetes állat, Nints’ olly kedveſség, mellyet ez [ti. a halál] el nem ölend
(1778 Révai Miklós)
állhatlan lelkén félelmit elölte haragja
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Ki a’ bátorságot a’ nevelésnél elöli, az nem képez ollyan embert, ki magát valamire határozhassa
(1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.Klobusiczky)
Öld el jóizű boroddal bánatomat, keservemet
(1859 Rákosi László)
[Miklós] azt akarta mondani: nyomorult gazember! – de Károly miatt elölte a szót
(1930 Nagy Lajos)
a ringyók kilenctizede nem is a hóttszegények közül jön, mert azoknál már a szépséget is elöli a nyomorúság
(1962 Veres Péter)
2a. (rég, ritk)
〈érzést, indulatot vmely tevékenységbe, foglalatosságba stb.〉 belefojt vki
termékeny lelkét, szép érzéseit száraz tudományokba el ölte
(1815 Wesselényi Miklós)
Zajba öld el fájdalmad, szív
(1881 e. Szemere Miklós)
Öljük el ma gondjainkat a tánczba
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
2b. (rég)
〈vmely hangot, zajt〉 (nagyobb hangerővel) elnyom, ill. elnyel vmi
hangját a’ szőnyegburkolat is elölé
(1837 Athenaeum)
A rabszijakra füzött szerencsétlenek könyörgését, kérelmét, panaszát ő nem hallotta, mert e keserves hangokat elölé a harsányos tábori zaj
(1848 Vasvári Pál)
a szavakat elöli a vizmormolás
(1885 Gyarmathy Zsigáné)
2c. (rég)
(vmennyi) időt〉 elmúlat, agyonüt (vmivel) vki, ill. felemészt vmi
Vallás’ tanúlása sok idejeket el ne lopja, el ne ölje
(1812 Kazinczy Ferenc)
[Gyula] egy könyvet vesz kezébe, hogy forgatásával idejét elölje
(1832 Kovacsóczy Mihály)
Lássuk: mi lesz ma, táncz, vagy álczajáték, E három óra évhosszát elölni
(1864 Arany János ford.Shakespeare)
Mért irom hát ezeket a följegyzéseket? Időtöltésből. Hogy elöljek vele egy pár órát
(1906 Ambrus Zoltán)
2d. (rég, ritk)
〈pénzt, vagyont〉 elpazarol
a nagyravágyó fiatal igazgató egy jó csomó elölt pénznek az árán megtanulja azt, hogy Pest városa közönsége még négy szinház által sem germanizálható
(1860 Vasárnapi Újság)
könnyelmű módon rövid idő alatt elölte a reá maradt jelentékeny vagyont, mely hosszú évekre biztosithatott volna számára kényelmes, gondtalan, irigylésre méltó exisztenciát
(1888 Pesti Hírlap jún. 1.)
Vö. CzF.; ÉrtSz. elöl¹; ÉKsz. elöl¹; SzT. ~, elölhet; ÚMTsz. elöl¹

Beállítások